hits

Samfunn

Verdens brutalitet (love these people!)

Ta tak!

DET ER MYE I DENNE VERDEN SOM "IKKE HENGER PÅ GREIP" OG DEN DRITEN ÆRLIGE BØNDER ER I KONTAKT MED I SITT ÆRLIGE JORDNÆRE MATNYTTIGE ARBEID ER REINARE DRIT ENN DEN MANGE MED FINERE KONTORISTHENDER OG HØYERE TITLER OG STILLINGER I VERDEN FÅR PÅ SINE HENDER. BØNDER SOM SLAKTER LITT SELV I NY OG NED KAN FÅ LITT DYREBLOD PÅ HENDENE MENS UNGE URBANE MENNESKER SOM HAR MISTA KONTAKTEN MED NATUREN, OG PRIMÆRNÆRINGENE OG DERMED OGSÅ "BAKKEKONTAKTEN" SKRIKER SEG HESE OM BESTIALSKE DRAP REALTERER TIL ALLE DYR PÅ SAMME MÅTE SOM DE GJØR TIL KJÆLEDYRET SITT, MENS DET HAR GÅTT DEM OG SVÆRT MANGE ANDRE FORBI AT VI BL.A HAR EN PSYKIATRI I DETTE LANDET SOM HAR MENNESKEBLOD PÅ SINE HENDER SELV OM DE TOER DEM KONSEKVENT SELV OM DET ER LANGT FLERE ENN ENDEL AV OSS PÅ PASIENTSIDEN SOM VET MEGET VEL OG VISST AT SELV OM DE PASIENTLIVENE SOM GIKK TAPT RENT FYSISK FALT FOR EGEN HÅND, MEN STADIG FORTSATT HADDE VÆRT BLAND OSS OM DET IKKE HADDE VÆRT FOR PSYKIATRIENS FEIL, SVIKT OG MISGJERNINGER. DET ER LURT Å STIKKE FINGERNEN I JORDA FOR NOEN OG ENHVER FRA TID TIL ANNEN ELLER SOM EN MANN JEG MØTTE PÅ MIN VEI SOM HAR UTRETTA EN HEL DEL BRA TING OG FÅTT TIL MYE AV BETYDNING FOR UNGE MENNESKER SOM SLITER OG FALLER MELLOM ALLE STOLER SOM ER AV LANGT BEDRE KVALITET OG POSITIVT LIVSFORANDRENDE BETYDNING ENN DET PSYKIATRIEN HADDE KUNNE TILBY DEM: "TA PEKEFINGEREN DIN OG STIKK DEN GODT OPP I EGEN BAK, SÅ KAN DU TA DEN UT OG LUKTE GODT PÅ DEN".

 

DET VAR IKKE TIL MEG HAN SA DE ORDENE, MEN JEG VET MANGE SOM KUNNE TRENGT Å FØLGE OPPSKRIFTA SOM EN ALDRI SÅ LITEN REALITETSORIENTERING OM HVA DE BESTÅR AV! NOEN AV OSS FØLER DET INNIMELLOM SOM VI HAR SPADD I ÅRHUNDRENES DRITT SOM INGEN ENDE VIL TA! DET ER FOR FÅ AGRONOMER OG RENHOLDSARBEIDERE I VERDEN TIL Å GRAVE OPP ALL DRITTEN SOM SKJULER SEG UNDER OVERFLATEN FOLK FLEST VANDRER RUNDT PÅ UTEN Å ANE ANNET ENN FRED OG INGEN FARE OG AT ALT ER SOM DET SKAL VÆRE. MEN DET ER DESVERRE SÅ ALT FOR LITE SOM ER SOM DET BURDE VÆRE OG PRESIS DET DET UTGIR SEG FOR Å VÆRE, EKTE TVERS IGJENNOM I VÅR VERDEN, OG DESTO MER VERDSETTER JEG DET SOM VIRKELIG ER SOM DET BØR VÆRE, DET SOM ER SANT OG EKTE, OG DET SOM ER MISNT LIKE GODT SOM DET SER UT TIL Å VÆRE. MEN LAR MEG STADIG SKUFFE DE GANGENE JEG SKJØNT JEG HAR OPPARBEIDET "TEFT", INTUISJON, "ET GODT BLIKK FOR MENNESKER SOM SER LITT LENGER ENN SELVE DET FYSISKE ØYET REKKER", EN SOLID PORSJON PSYKOLOGISK INNSIKT BYGGET GJENNOM LIVSERFARING SAMTALER OG KONTAKT MED ALLE SLAGS MENNESKER OG DERTIL STØTTET AV TERORIKUNNSKAPER JEG HAR TILLEGNET MEG LITT GJENNOM DIVERSE KURS OG MINDRE "STUDIEENHETER", GJENNOM FOREDRAG JEG HAR VÆRT PÅ OG I UTVEKSLING OG DIALOG MED DIVERSE FAGFOLK OG FORSKERE JEG MER OG MINDRE TILFELDIG HAR MØTT OG KOMMET I KONTAKT MED PÅ MIN VEI. JEG HAR ENDA TIL HVERT PÅ BESØK HOS OG UTVEKSLET NOEN BREV MED EN KVINNELIG SVENSK PSYKIATER SOM JOBBET SAMMEN MED HARALD SCHELDERUP SOM JEG SELVFØLGELIG ALT LENGE FØR DET HADDE LEST NOEN AV BØKENE TIL. HANS SPESIALFELT VAR "PARAPSYKOLOGI", HAN FORSKET PÅ TELEPATI OG SLIKE TING. OG BANNA BEIN, DEN GAMLE PSYKOANALYTIKERDAMEN SOM DA JEG TRAFF HENNE VAR LANGT OPPE I 80-ÅRENE  GA MEG ET BITTELITE "FINURLIG SYNSK FRAMPEIK" SOM VISTE SEG Å STEMME GANSKE SÅ PÅ EN PRIKK MED DET SOM SKJEDDE LITT LENGER FREM PÅ MIN LIVSVEI. DET ER MER MELLOM HIMMEL OG JORD ENN DE FLESTE ANDRE STEDER OG JO MER MAN FORSTÅR OG JO STØRRE FLIK AV SANNHETEN OM VÅR VERDEN OG DEN MANGFOLDIGE FANTASTISKE VIRKELIGHETEN VI LEVER I JO STØRRE "OVERBYGGENDE SYSTEM TRENGER MAN Å SETTE ALT INFORMASJON OG ALLE DATA MAN HAR SAMLET UNDER "LIVETS FORSKNINGSPROSJEKT" INN I OM MAN IKKE SKAL BRYTE SAMMEN I KAOS OG TØRNE HELT. UNDER GUDS HIMMEL ER DET IMIDLERTID PLASS TIL ALT SOM FINNES DER. SÅ SOM KATOLIKK HAR JEG HAVNET PÅ RETT STED. I DET KATOLSKE UNIVERS HAR FÅR MIN TRO OG HELE VIRKELIGHETEN OG ALT JEG VET OM VIRKELIGHETEN PLASS. MIN KRISTENTRO ER EKTE OG JEG ER FULLGOD KATOLIKK KATOLIKK VED TRO, MEN SOM "OVERBYGGENDE SYSTEM" HAR DET OGSÅ EN MENTAL FUNKSJON FOR MEG SOM TENKER OG "SANNHETSSØKENDE FORSKER OUTSIDE ACADEMIA MED LIVET, VERDEN OG ALT JEG HAR MØTT VÆRT INNOM OG I BERØRING MED I MITT LIV OG BEVISSTHET DEN VERDEN JEG LEVER I SOM "FORSKININGSFELT" . FOR JEG HAR VÆRT I BERØRING MED SÅ MYE, VÆRT IGJENNOM SÅ UTROLIG MYE TØFT VANSKELIG OG DELS EKSTREMT OG "FUNNET UT" SÅ MYE OM DENNE VERDEN OG TILSTANDENE HER AT UTEN ET SYSTEM Å SETTE DET INN I , OG UTEN MENNESKER SOM DELER SAMME TRO, OVERBEVISNING OG UTVIDEDE ÅNDELIGE VERDENSBILDE DER OGSÅ DE SIDENE VED VIRKELIGHETEN SOM LIGGER UTENFOR NATURVITENSKAPENS OG PSYKOLOGIENS OMRÅDE FÅR PLASS HADDE JEG SANNSYNLIGVIS TØRNA FULLSTENDIG OG GÅTT FRA FORSTANDEN EN GANG FOR ALLE UTEN NOEN SINNE Å KLARE Å REISE MEG IGJEN. FOR OM MAN ER ALENE MED EN SLIK TRO LIDER MAN OG OM ENS TRO PÅ GUD IKKE BLIR MINDRE UANSETT KAN MAN LIKEFULLT MISTE TROEN PÅ SEG SELV. SÅ JEG ER JAMMEN GLAD AT GUD SELV LEDET MEG TIL DEN KATOLSKE KIRKE UTEN AT JEG SELV NOEN GANG HADDE TENKT MEG I DEN RETNING ELLER EGENTLIG VISSTE NOE SOM HELST OM KATOLSK TRO FØR JEG KOM DIT OG FANT UT AT DET VAR JO NETTOPP HER MIN TRO VAR MEST HJEMME, I DET KATOLSKE LANDSKAPET JEG HØRTE NATURLIG TIL. JEG KUNNE IKKE FØLT MEG MER HJEMME PÅ NOEN MÅTE I DET RELIGIØSE LIVSSYNSLANDSKAPET ENN JEG GJØR SOM " UNIVERSELL KATOLIKK".

JEG ER IKKE FØRST OG FREMST "NORSK KATOLIKK" JEG IDENTIFISERER MEG MER FLERKULURELT SOM KATOLIKK, DER DET Å VÆRE AV ETNISK NORSK OPPRINNELSE ER AV VESENTLIG MINDRE BETYDNING. JEG ER NOKSÅ "UNORSK" I ENDEL HENSEENDE OG FINT LITE NASJONALISTISK AV MEG OG VIL ALDRI BLI NOEN IHUGA "LOKALPATRIOT", OG SYNS DET ER ALDELES DEILIG Å VÆRE DEL AV EN VERDENSKIRKE OG TILHØRE EN STOR INTERNASJONAL MENINGHET OG ER EN AV DE SOM JEVNT OVER TRIVES VELDIG BRA I DET FLERKULTURELLE LANDSKAPET OG DELER OFTE UAVHENGIG AV LIVSSYN FLERE SYNSPUNKTER OG FINNER I EN DEL TING STØRRE FELLES FORSTÅELSE MEN MENNESKER FRA ANDRE LAND ENN LILLE NORGE, MEN DET HAR KANSKJE OGSÅ MED Å GJØRE AT JEG LIKSOM HAR DET MED Å "DETTE BORTI MYE BRA FOLK" SELV OM JEG DESVERRE LED GROVT I MANGE ÅR FORDI JEG ROTET MEG BORTI SÆRLIG EN VIRKELIG, VIRKELIG "BAD GUY" I KRAFT AV Å VÆRE UNG DUM NAIVT TILLITSFULL IFHT DEN MANNLIGE AUTORITET SOM JEG SELVFØLGELIG VAR SÅ ULYKKSALIG Å FORELSKE MEG I "SIDEN HAN HADDE SÅ PENE BLÅ ØYNE OG VAR SÅ INNSMIGRENDE SLEIP MED TEKNIKKEN UNDER "SJARMØRETAPPEN"- OG DERMED BLE JEG STUCK IN LIVING HELL MED HAM I 15 ÅR. SÅ BEDRE Å VÆRE KRITISK OG VITE LITT MER ENN MANN HAR GODT AV ENN Å VÆRE BLINDT GODTROENDE OG NAIVT, STOLE UFORBEHOLDENT PÅ OG TRO GODT OM MENNESKER I KRAFT AV STILLING OG AUTORITET ENN Å HAVNE I DET UFØRET JEG HAVNET I OG BLE SITTENDE FAST I I 15 VONDE ÅR. DET UNNNER JEG VIRKELIG INGEN MENNESKER Å OPPLEVE! MEN NÅ ER JEG OPPE OG GÅR BLAND DE LEVENDE SOM MENNESKE BLANT MENNESKER OG MER DER JEG VAR FØR HAN KOM INN I BILDET, BARE ELDRE, VESENTLIG KLOKERE OG TEMMELIG BRUTALT OG TRAUMATISK REALITETSORIENTERT MED FÅ ILLUSJONER OG BEVISSTHETSBÆRER OM URETT, FORHOLD OG KÅR I VI VÅRT SAMMFUNN SOM IKKE ER EN DEL AV DEN KOLLEKTIVE NORSKE BEVISSTHET DER MANGE BÆRER EN GOD DEL ILLUSJONER JEG OGSÅ SELV VAR BÆRER AV TIL JEG PÅ HØYST SMERTEFULLT VIS FIKK ERFARE REALTIETER SOM FJERNET ALLE ILLUSJONER OM "DEN PARADISISKE HUMANE, NORSKE VELFERDSSTAT DER ALLE FÅR GOD HJELP OG DEN HJELPEN DE TRENGER DET NÅR DE TRENGER DEN OG MENNESKEVERD OG MENNESKERETTIGHETER FOR ALLE ER EN SELVFØLGELIGHET". ETTER Å HA TATT EN SKIKKELIG VIRKELIGHETSTEST KAN JEG SI- GLEM DET! DEN SAMME DRITTEN, ONDSKAPEN OG URETTEN SOM FINNES UTE I VERDEN FINNES OGSÅ HER, DET ER BARE SÅ GODT FORKLEDT, OG FREMSTILLES I SÅ PREKTIG INPAKNING, RAMMER SÆRLIG ENKELTE SÅRBARE GRUPPER OG SKJER MER I DET SKJULTE. NORDMENN ER NEMLIG BARE MENNESKER OG IKKE DET DØYT MER ELLER MINDRE HUMANE OG AV BEDRE KVALITET I KRAFT AV SIN NORSKET ENN MENNESKEHETEN FORØVRIG. SÅ HER FINNES PRESIS SOM I VERDEN FORØVRIG OGSÅ VIRKELIG ONDSKAP OG URETT I DETTE LANDET FOR GRO HARLEM BRUNTLANDS YTRING OM AT "DET ER TYPISK NORSK Å VÆRE GOD" ER USANN. DET ER DERIMOT TYPISK NORSK Å VÆRE SELVGOD. MEN HER FINNES SOM I VERDEN FORØVRIG BÅDE MENNESKER SOM SOM ER OVERVEIENDE ONDE OG MENNESKER SOM ER OVERVEIENE GODE. DE FLESTE HAR LITT AV BEGGE DELER I SEG OG ALLE HAR KIMEN I SEG TIL BÅDE GODT OG ONDT. VERDIER, VALG, PRIORITERINGER OG HVILKEN POL VI SØKER MOT ER AV AVGJØRENDE BETYDING. OM ET MENNESKE KUN STYRER OG PRIORITERER ETTER EGOISTISKE SELVISKE INTERESSER, BEHOV. ØNSKER, LYSTER, BEHOV OG BEHAG OG MANGLER INDRE MORALSKE STRUKTURER OG KOMPASS OG ER AV ET SLIKT SLAG AT UTEN YTRE SOSIAL KONTROLL OG GRENSER, ER DE IALLFALL OM DE TROR DE KAN SLIPPE UNNA MED DET USTRAFFET OG DER DE VURDERER RISIKOEN FOR Å BLI AVSLØRT OG TATT LITEN, ELLER ER SIKKER PÅ AT MAN PGA EGEN HØYE STILLING SOM AUTORITET NÅR MAN HAR VALGT ET EKSTRA SÅRBART OFFER I EN STILLING DER MAN KAN UTNYTTE VEDKOMMENDES SÅRBARHET IFHT TROVERDIGHET, ER DET INGEN GRENSER FOR HVA ET SLIKT MENNSKE ER ISTAND TIL Å GJØRE MOT ET ANNET MENNESKE, OG OM NOE STÅR PÅ SPILL FOR EGEN DEL SOM KAN AVSLØRE DEM OG TRUE EGEN STATUS OG INTERESSER KAN DE GÅ OVER LIK FOR Å NÅ SINE MÅL. JEG HAVNET I EN SLIK PSYKOPATS VOLD OG HULE HÅND. OG DEN PSYKOPATEN HAR FORKLEDT SEG I OMSRORGSROLLEN SOM DET EN SLIK ALDRI BURDE HA VÆRT OG VIRKELIG ER FARLIG OG HAR VOLDT ESKTREMT STOR OG UBOTELIG SKADE OG VED SITT FAG HAR EKSTRA ESS I ERMET Å MANIPULERE MED OG FULLDRIVE SITT SPILL. MANNEN ER PSYKOLOG, PÅFØRTE MEG VANVITTIG MYE LIDELSE OG PSYKOLOGISK SKADE OG HOLDT PÅ Å DREPE MEG. MEN GUD KOM MEG TIL UNSETNING. JEG OVERLEVDE MOT ALLE ODDS OG KLARTE Å KOMME MEG VEKK FRA HAM. SÅ JEG ER FRI! MEN HAN ER IKKE DØMT!

Om man som kristen, humanist, politiker, lege, hjelpearbeider, idealist, forsker eller hva man nå enn måtte være og identifisere seg som prøver å sloss mot all ondskap og urett i denne verden, gjøre noe godt, søke sannheten om alle ting, prøve å forstå hvorfor ting blir som de blir og hvordan det hele egentlig henger sammen på denne planeten i det godes tjeneste med de gode verdier, normer, livsyn, menneskesyn, etikk og og moral man måtte ha, som "soldat og arbeider i menneskehetens arme" hver på vårt felt i ulike leire men med et kjøtthjerte som banker og en levende sjel, som skjønt den kan være både skadd, forurenset, skakkjørt og plettet av verden, i utgangspunktet hva man nå enn tror på, og hvor ondt man har lidd eller ikke, hvor stor urett man selv har røynt på kropp og sinn, om man jobba stillferdig og søkte fred og ro og tok godt vare på seg sjøl og levde et godt liv oppi all elendigheta eller er en av de som fikk meir motstand og ikke tenkte på seg selv men blot "spoke up as a voice of thruth" på vegne av både seg selv og andre og våget tale makt, autoriteter og den til enhver tid rådende sosiale flertallsnorm i mot for sannhets og rettferds skyld og stå opp for de som lider urett og også seg selv og kjempe for sine idealer, stå fast ved sin tro selv når det koster, selv når det innebærer å æle på seg farlige krefter og makt, selv når man blir hatet for det, selv når man heller mister enn vinner sosial status og anseelse i sin samtid og under de rådende krefter, makter og myndigheter, selv når det går på eget liv og helse løs, selv om man blir forfulgt, selv om man kan risikere fengsel og tortur, om så man må dø, om så de tar alt fra en, "gods, ære, born og viv" som det er formulert i en gammel salme, alltid like freidig selv om man noen ganger også selv bommer grovt på målet og forsynder seg uten at det er av vond vilje eller på en slik måte at man legger andre mennesker igjen etter seg som ofre på sin livsvei men heller har lagt mer av eget blod igjen langs llivsveien og stadig er tro og villig til å dø om så det gjelder, eller uten å være i nærheten av å ha en så "heroisk psyke" eller det noen måtte anse som "fantisk innstilling" uten at de nødvendigvis vet hva eller hvem de egl dømmer slik, på et vis eller det andre, likefullt er og uavhengig av hvilket livssyn man bekjenner seg til stadig er på rette sida i av Guds verk og telles som ei av "de gode sjelene" i verden. Sånt går da vitterlig ikke nødvendigvis ikke etter utdanning, tittel, sosioøkonomisk status, om man er "kjendis" og utretter godt med prangende synlighet, eller en er en av de som "går lønnlig rundt i grå kappe". Det kan finnes helgener blant oss som Gud alene vet om som utretter mye godt for andre uten noen sinne å få lønn eller høy status i denne verden, heller ikke innen Kirken.

Jesus selv var jo en foraktet mann av de høye herrer og sin samtids sosiale elite av Skriftlærde teologer og de rettroende fundamentalistiske tradisjonalistene som samrørte politikk og religion og hadde ventet at Messias skulle komme som en verdslig Konge, hive ut romerne og gjenreise "den stolte jødiske nasjon" og ikke minst dem selv høyt hevet over alle andre folk og nasjoner. Så da det isteden var "en obsternasig, fattig lausunge av en snekker fra det gudsforlatte gokk omgitt av tvilsomme kvinner en gjeng ukultiverte fiskere med så dårlige manerer at de ikke engang hadde folkeskikk til å gjennomføre den rituelle håndvasken før de spiste, siden religiøse jøder opp til denne dag synes å ha en uallminnelig hardnakket tvangsnevrose når det kommer til "renhetsidealer og religiøse renhetsritualer" uten at noen sjel så langt har blitt renset innvendig ved slike ytre ting og ritulaer i seg selv og han var så freidig at han felte harde dommer over "de fremste, de selverklært uberfromme rettroende fremfor noen, den religiøse sosiale samfunnselite og autoritet mens han tilga "all slags pakk" sine synder i "som om han var vår Herre selv" og "helte i seg sammen med bermen på Piren pub og heller ikke fornektet seg når det kom til bordets gleder- den stortetern". Så når han i tillegg vant så stor tilsluting i folket og nøt større autoritet og myndighet hos det brede lag og ut over allminnelige uoverstigelige sosiale skillelinjer og snakka med og innleda kontakt med allslags "sjuke, spedalske, samaritaer" burde iallfall vi kristne ha bedre vett enn å veie og måle andre menneskers kvalitet og verdi etter slike ytre verdslige ting, stiling status klær klær økomomi utdanningsnivå og denslags og se oss blinde på slikt i seg selv, samtidig som vi også plikter å rette oss etter våre lands lover, de autoriteter og myndigheter vi har over oss i den grad det er tjenlig for fellesskapet og moralsk riktig og forsvarlig. Mens enkelte situasjoner og unntaktstilstander kaller oss moralsk til motstand, opprør og ulydighet.

Det er vel for å ta et "skoleksempel" alle normale, opplyste mennesker i vår tid og kultur kan relatere til, svært få som mener at man bare burde latt nazistene utrydde alle de mente var "menneskelig søppel, genetisk urene, mindreverdige ubermenschen". Men om ondskapen og uretten alltid hadde vært så lett å identifisere i sin samtid hadde heller ikke Hitler og nazismen vokst seg så store at Holocaust hadde vært en del av europas historie. Det er lett å "sitte bland seierherrene som skrev historiebøkene" å se på bilder fra KZ-leirene og med all rette fordømme Hitler og nazismen og deres onde verks som aldeles grusomt, inhumant, ondt, forkastelig og avskylelig i etterklokskap. Men den ondskapen forførte en hel nasjon og vant også tilhengere bland "allminnelig gode kristne sammfunnsborgere" langt utenfor Tyskland. Selv trodde jo nazistene de var "the superior good guys" og at de "gjorde verden en stor god tjeneste" med de masseutryddelsene på løpeband som er så grusomme og pur ondskap og ukristelig ubarmhjertig inhumanisme som det kan bli.

Enda er mange like blinde for ondskapen idag og sin egen ondskap som så utrolig mange nazister og nazisympatisører var den gang og deler uten å være klar over det selv i det hele, enda folk som er veldig opptatt av den grusomme nazismen og at slikt aldri må skje igjen, både erklærte "humanister", kristne og jøder innehaver av holdninger og menneskesyn som både de selv og de mange er totalt blinde for er av just presis samme onde slag som førte til at 6 milloner uskyldige mennesker og vel så det i ulike "dårligstemplede og mindreverdighetsstemplede kategorier" ble utryddet som om de skulle være "skadedyr". Selv om det ikke alltid får såå fatale og bestialske konsekvenser gjør holdninger og menneskesyn som ligner uavhengig av hvilke "dårlig og mindreverdigstempla" individer, grupper, etnisiteter det måtte gå utover og ramme med urett av varierende grovhet og volde skade og lidelse i den ene eller andre form og uavhengig om det rammer sosialt, psykologisk og "i humanistisk, humanitær, kristen forkledning" og hvordan det enn skjuler og "rettferdiggør seg selv" og setter seg selv "på herrefolk og ubermensch siden" så er det alltid av det onde og går urettferdig utover Noen. Og innen "den forbildelig fromme kristenheten og den religiøse sosiale elite av rettroende tradisjonalister" og lærde teologer, som dømmer andre med steinhjerter uten å se sitt eget indre mørke og at de har havnet i motsatt grøft av de liberalteologiske lite troende vranglærerne som på sin side også gjør seg selv og sin egen lærde teologiske forstand til Gud og øverste autoritet med lovløs sekualarisert humanetikk som bommer på målet i lovløs "nestekjærlighet og nådes navn".

Ingen av dem lar seg lede av Guds Ånd. Den ene gruppen kan identifiseres som "fariseere" den andre gruppen kan dersom de ved sin teologiske embetseksamens "overlegenhet" alene har bykset seg helt på villstyr med overtro på egne værskaller og smått med sann evangelisk kristentru og fører andre med seg og lærer dem at synden ikke er synd lenger så lovløsheten overtar og vantroen gjødlser vantro så troen taper terreng fordi de vantro teologer "stryker alt i Bibelen de ikke tror på" og lærer andre etter sin vantro med overtro på egne kjøtthuer mens folk har blind tiltro til deres teologautoritet og de nyter høy sosial status om de er aldri så skinnhellige og har litt av vert på skogen, blot skinn av tro og står Ånden imot. "Fariseerne" på sin side vinner, renser og leger ikke en eneste sjel for Kristus ved sin fordømmelse og hardhet. Så det er "om de står aldri så støtt i teorilæren og tradisjonen" heller ikke av Kristus, eller etter hans levende varme dynamiske Ånd og barmhjertige hjerte. De kan i det ytre "være så rene og uplettede og uberfromme" i sin livsførsel, men er hjertene er kalde og de er så langt unna å være helgener. For Hvite statuer perfekt uthugd i marmor er ikke "helgener etter Guds hjerte" og kan endatil skjule mye mørkt, urent og uhumskt i sine indre hulrom. Vil man bli en Helgen må man først rive ut steinhjertet og bli veldig menneskelig, levende og varm, sårbar og av kjøtt og blod som mennesker skal være og identifiser seg som synder og menneske blandt andre syndige mennesker med levende varme kjøtthjerter som både kan elske, fristes og føle smerte. Så må man fokusere på Jesus og derfra vende blikket mot verden med kjærlighet i en stadig bankende kontraksjon mellom kontemplasjon og handling. ingen blir helgen av å se på seg selv og sin egen forbildelige frommhet med et indelig ønske og strev for å bli og nyte status som "helgen".

Med slikt egofokus blir man Aldri helgen uansett eget strev og fromhetsøvelser. Det er kun ved å feste blikket på Jesus og la seg likedanne med og rense av ham og om man hengir seg fullt og helt til Ham med hele sitt liv, godt og ondt, usminket og ekte med erkjennelse og bekjennelse av synd, urenheter og imperfections i tro, håp og kjærlighet og fortsetter å se til man ser Ham som han er og selv er fullt gjennomstrålt av Hans lys man kan bli fullt ut renset og helliget ved Hans avglans. Men da må man også virkelig ville hengi seg, og overgi seg totalt også oppgi egenviljen til fordel for Guds vilje. Det er få som når en slik satus og grad av helliggjørelse under sitt jordeliv at de ikke lenger kan synde men er ett med Guds vilje og fullt undergitt Guds Ånd og det kan kun skje ved om et menneske virkelig elsker Gud "med hele sin vilje, av hele sin sjel og av all sin forstand og sin neste som seg selv". Et slikt menneske er det stikk motsatte av egosentrert og hovmodig, det er kristussentrert og rekker armene ut til begge sider for verdens syndere i fullkommen Tro, håp og Kjærlighet lik frelseren på Korset og har nok underveis lidd og tålt en god del, og bestått sin prøve med troskap også etter "Getsemanenatten", for den kristne tro er en vei med utvikling og progresjon som når man holder fast på den med troskap også under ørkenvandring og tvil, er tålmodig, ikke faller fra under prøvelser og fall underveis, og strekker seg etter fremover etter mer av Gud kan føre en til steder, gi en og vise en større ting enn man ante fantes eller var mulig om man bare våger og vil tro.
Men som kristne er vi også stadig bare skrøpelige mennesker i kjøtt og blod så lenge vi er i kjøttet og lever i denne verden underlagt del av og påvirket av vår fortid og samtid så det er ingen motsetning mellom å være et menneske sterkt og kjøttfult ekte tilstede midt i verdens elendighet, skitt, sykdom, prøvelser, skjønnhet, lidelse, nytelse og behag og å virkelig leve til fulle med hver trevl og nerve i kroppen, seksualitet og det hele enten man er sølibatær, gift eller enslig, vigsled og ordinert eller ikke, lærd eller leg, og uansett stilling og stand, legning, nasjonalitet, etnisitet eller hva.

SE PÅ KRISTUS! DET FINNES BARE EN GUD, EN KRISTUS, EN ÅND AV SANNHET. DER TROEN PÅ KRISTUS OG EVANGELIET SLIK DET BLE FORKYNT FRA BEGYNNELSEN FINNES, MED GOLGATAMYSTERIET I SENTRUM SIDEN HELE KRISTENTROEN HVILER PÅ DET PUNKTET, MED TRO PÅ EN GUD, DER DÅPEN, ÅNDEN OG NATTVERDSAKRAMENTET- JESU LEGEME OG BLOD VITNER SAMMEN OM KRISTEN TRO. EN ÅND ENN KRISTUS OG ALLES HERRE AT MAN MED RETTE OG I SANNHET KAN SI AT MAN ER KRISTEN, AT HER FINNS DET SANN KRISTENTRO.
MEN VI LEVER (HELDIGVIS!) I ET LAND MED LIVSSYNSFRIHET OG MAN BARE FÅR VENNE SEG TIL AT DET FINNES UTROLIG MYE LØGN, MISCONSEPTIONS, FORVIRRING, ILLUSJONER, BLENDVERK, VANTRO OG VILFARELSE OG I ENKELTE HODER HVOR LÆRDE DE ENN ER TOTAL BEGREPSFORVIRRING DER NOEN SER DET SOM SIN FREMSTE OPPGAVE SOM LÆRDE TEOLOGER Å TØMME ALLE SANNE, TRADISJONELLE UNIVERSELLE KRISTNE BEGREPER GJENNOM HELE DEN KRISTNE TRADISJON OG SLIK DET ALLTID HAR VÆRT OG I SANNHETEN ALLTID VIL STÅ FAST IHT TIL GUDS ORD OG KRISTI ÅND FOR ALLMINNELIG TROSINNHOLD OG ÅNDELIG SUBSTANS, DEKONSTRUERE DET I EGNE HODER, VELTE ENHVER TRADISJON OG LAGE TEORETISKE USANNE FORVIRRENDE NYKONSTRUKSJONER I DE OVERMODIGE SELVKLOKE SEKULARISERTE TROLØSE HODENE DE HAR SLIK HUMANISTISK OVERTRO PÅ AT DE ANSER SEG SELV SOM EN MER PÅLITELIG OG ABSOLUTT STØRRELSE OG TROR DET ER OPP TIL DEM Å SKAPE GUD I SITT BILDE SOM OM HAN, KRISTUS OG GUDS SANNHET SOM BLOT ÅPENBARES VED DEN HELLIGE ÅND TIL DE SOM HAR VUNNET FREM TIL EN TRO MER ETTER PAULUS DEFINISJON, "OVERBEVISNING OG VISSHET" MENS DE SOM FØRST OG FREMS TROR PÅ SEG SELV OG SIN EGEN FORSTAND MEN STADIG DEFINERER SEG SOM "KRISTNE" UT FRA SIN EGEN VESLE FORVIRREDE OG AVSPORA TEOLOGISKE KJØTTHUER SOM BLOT ANSER BIBELEN SOM EN BOK SKREVET AV FOLK SOM DEM SELV UTEN "SAMME OVERMÅTE OPPLYSTE, RASJONELLE, MODERNE SEKULÆRE INNSIKT" OG "FULLE AV OVERTRO OG MYTOLOGISK FANTSASIFORVIRRING SOM STÅR FJERNT FRA REALITETENE".

UTEN SYN FOR AT DET ER DERES EGEN SELVSTENDIGE TEOLOGISKE FRITENKNING SOM STÅR FJERNT FRA REALITETENE FORDI DE IKKE ER KRISTNE AV TRO UANSETT OM DE "DEFINERER SEG SOM DET". DET ER BARE I DERES EGNE OVERMODIGE VANTRO SELVKLOKE MENNESKEHODER SOM BLOTTET FOR GUDSFRYKT OG RESPEKT FOR HANS AUTORITET I SIN VANTRO TROR DET STÅR TIL DEM Å BEGRENSE OG DIKTE GUD OG DEN KRISTNE LÆRE OM ETTER EGNE HODER OG IKKE ER ISTAND TIL Å SE AT GUD, KRISTUS, EVANGELIET, DEN KRISTNE TRO OG DEN HELLIGE ÅND ER OG BLIR DEN SAMME OG AT DEN ÅNDSVIRKELIGHETEN BIBELEN BESKRIVER ER OG BLIR LIKE REELL SELV OM DE IKKE TROR OG TIL SIST BLIR STÅENDE IGJEN BLOT MED BIBELEN SOM "EN KULTURHISTORISK BOKSKATT FULL AV MENNESKESKAPTE MYTER SOM ER REN FIKSJON MEN STADIG EN GOD BOK MAN KAN DRA BÅDE DET ENE OG DET ANDRE AV VERDI UT AV" OG "GUD" FOR DEM IKKE ER MER ENN ET SVEVENDE ABSTAKT BEGREP EN IDE OG ET HÅP BLOT EN TESE DE BEHOLDER OG TAR EN VISS HØYDE FOR EKSISTERER OG VELGER HÅPE FINNES SOM ET "NOE"- ET "HØYERE PRINIPP"- DE ER IKKE KRISTNE MEN IDENTIFISERER SEG MED "ET KRISTENT KULTURFUNDAMENT OG VED SOSIAL OG KULTURELL TILHLØRIGHET TIL DNK SELV OM DE STÅR SÅ FJERNT FRA KRISTNE LUTHERS TRO AT HAN NOK ALDELES IKKE HADDE LIKT AT DE PÅBEROPTE SEG Å VÆRE VERKEN "KRISTNE" ELLER "LUTHERANERE"- DE HAR LAGET SITT EGET LIVSSYN SOM VERDEN ALDRI HAR SETT FØR SOM VERKEN LIGNER FUGL ELLER FISK OG ER EN REN MENNESKELIG TANKEKONSTRUKSJON, I NOEN GRAD EN "HYBRID, HUMANETIKK MED AGNOSTISKE KRISTNE KULTURELEMENTER"

- MEN KRISTENDOM ER DET IKKE UANSETT HVA DE DIKTER, DEFINERER OG KONSTRUERER SEG FREM TIL. OG DEN TANKEBYGNINGEN VIL NOK DEISE OG MULIGENS TA DEN NORSKE KIRKE MED SEG I BAKKEN SOM KRISTENT TROSSAMFUNN. MEN NÅR KRISTUS IKKE LENGER FÅR VÆRE HERRE I EGET HUS OG KRISTENTROEN FORVISES STADIG MER I BAKGRUNNEN FOR FRITENKNING, KULTUR OG UNDERHOLDNING, UFORPLIKTENDE LIVSSYNSÅPENT MEDLEMSSKAP OG SOSIALT SAMVÆR MENS DE SOM STADIG FAKTISK ER KRISTNE MÅ HA FÅTT ØYNENE SÅ TILKLISTRET AV GUD SJØL AT DE IKKE HAR SYN FOR GALSKAPEN OG ALT SOM FOR TROENS OUTSIDERBLIKK FREMSTÅR "BRYTER MED ALL KRISTEN LÆRES TROSLOGIKK", SÅ MAN TENKER AT GUD SELV NÅR DET FØRST HAR GÅTT SÅ VIDT SOM DET HAR HAR TENKT Å LA DEN NORSKE KIRKE AVGÅ VED DØDEN OG NEDLEGGE SEG SELV SOM KRISTENT TROSSAMFUNN MED UFORSTYRRET SELVSANERING INGEN AV DEM HAR SYN FOR SÅ INGEN FORHINDRER RIVNINGSARBEIDET OG INGEN SKJØNNER ALVORET FØR DET ER FOR SENT OG KIRKEN ALT LIGGER I RUIN, DET ER ET FRITT LAND VI LEVER I. SÅ DA FÅR DE NÅ BARE STYRE SOM DE LYSTER OG VIL. OM DET VIRKELIG ER SÅNN AT GUD HAR OVERLATT DEM TIL Å "GJØRE DRITTARBEIDE SELV MED Å RIVE DEN NORSKE KIRKE OG GRAVE TROSGRUNNLAGET HELT UT AV GRUNNEN, VELTE ALLE TRADISJONER OM KULL, DEKONSTRUERE DET DE FIKK AV GUD OG OMKONSTUERE DET ETTER SINE FATTESLIGE UFORSTANDIGE MENNESKETANKER SOM DE HOLDER SÅ MEGET MER AV EN GUDS TANKER, RIVES OG STRIDES OG SPLITTES STADIG MER INTERNT, SÅ INGEN KRISTNE SOM SER DET MED TROENS KLARE BLIKK FRA UTSIDEN FATTER AT DET ER MULIG OG KUNNE GÅ SÅ GALT. FOR DNK ER IKKE TIL Å KJENNE IGJEN BARE FRA MIN UNGDOM PÅ 70 TALLET DA LIBERALTEOLOGEN BEGYNTE Å HERJE MED HENNE OG DET HAR SKJEDD I ET SÅ RASENDE HURTIG TEMPO. SÅ EG SKA SEI DE "FREMADSTORMENDE LOVENDE SEKSTIÅTTERPRESTENE OG UBERKLOKE LIBERALTEOLOGHODENE HAR SATT SPOR ETTER SEG!". DET ER NEIGGU MEG IKKE ALL DERES FRUKT SOM ER "SÅNN UDELT AV DET GODE"- I DET HEILE!

LIKEFULLT HAR EG OMFAVNA ENDEL AV DE GODE IDEALENE OG IDEENE SEKSTIÅTTERGENERASJONEN BRAGTE OSS OGSÅ, I STØRRE OG MINDRE GRAD, SELV OM DET MESTE HADDE TO SIDER- EI GOD SIDE MEN OGSÅ EN GOD DEL NEGATIVE KONSKEKVENSER OG DÅRLIG FRUKT SOM TRER MER SYNLIG FREM IDAG FOR DEN SOM HAR INNSIKT OG ØYNE Å SE MED. SYTTITALLSFEMINISMEN HAR ALDELES IKKE BARE HATT GODE FRUTKER DEN HELLER OG PRODUSERT EN GOD DEL KJØNNSFORVIRRING OG DET ENE MED DET ANDRE OG "DEN ERKLÆRTE HARDCORE VENSTRESIDEFEMINISMEN HAR BLITT EI MAKT SÅ STERK AT DEN I NOE DRIVER MED SENSUR AV FAKTA OG DIKTERER HVA MAN KAN MENE OG YTRE DER DE SOM YTRER SEG MOT DEN MAKTA PÅ ENKELTE PUNKTER FAKTISK KAN RISKIKERE Å BLI SOSIALT UTSTØTT, MOBBET, TRAKKASERT OG LAGT FOR HAT BY ALL MEANS. OG DET ER ALT ANNET ENN PENT OG HUMANISTISK, MEN DET ER ÅPENBART MAKTA SOM RÅR!"

MARIE BERGMANN SKREV UANSETT ENDEL FINE VISER. SÅ ALTSÅ OM MAN FRISTES TIL Å HENGI SEG TIL DYSTOPISKE TANKER OG OVERGI SEG TIL Å BARE FØLGE STRØMMEN, HENGE I STROPPA, FØYE SEG I I FLOKKEN, STIVNE I MØNSTERET OG OPPGI SINE IDEALER, GI OPP, SLUTTE Å VILLE, MISTE GNISTEN, BARE "GÅ MED MASKINERIET" KAN DENNE KANSJE GI ET LITE PIFFT TIL FLERE ENN MEG. VERDEN OG MENNESKENE I SÆR ER SJELDEN SORT-HVITE, DET ER UHYRE FÅ HELGENER OG HELDIGVIS IKKE SÅ MANGE RENE MENNESKEDJEVLER HELLER. DET MAN SER OG ER KLAR OVER, VET OG ER BEVISST OM ER BARE EN LITEN TOPP AV ET DIIIGERT ISFJELL. DET LIGGER OFTE SÅ MYE UNDER SOM DE FLESTE HAR LITEN ANELSE OM, OG DE FLESTE VET IKKE ENGANG HVA SOM FINNES I DERES EGEN MØRKE UBEVISSTE KJELLERETASJE MENS DE STADIG KAN GI SEG TIL Å SYNSE OG MENE SOM "EKSPERTER" PÅ PSYKOLOGIEN TIL MENNESKER DE IKKE ENGANG KJENNER SÆRLIG GODT OG IKKE FORSTÅR I DET HELE, SÆRLIG OM DE ER FULLSTENDIG EGOSENTRERTE NARCISSISTER OG MANGLER EMPATI. SOM REGEL FINNES DET BÅDE GODT OG ONDT I DE FLESTE MENNESKER, MEN NOEN ER MER OVER PÅ DEN ENE ELLER ANDRE SIDEN. MANGFOLDET ER STORT, DET FINNES MANGE FARGER OG UTALLIGE NYANSER AV ALLE FARGER, SELV SVART OG HVITT FINNES I ULIK NYANSE, DYBDE OG RENHET OG LYSET SOM FALLER PÅ OBJEKTENE SKAPER ENDA FLERE VARIANTER OG EFFEKTER, KAN DUSE NED, MYKNE, FORSKJØNNE OG SKJULE DET SOM I GRELT FLOMLYS ER STYGT OG AVKLE OG AVSLØRE DET SOM FREMSTÅR I SVÆRT SÅ HELDIG LYS TIL VANLIG I DE FLESTE ØYNE SOM VIRKELIG "STYGT" NÅR MAN SER DET FULLSTENDIG OPPLYST SLIK DET VIRKELIG ER. OG ENTEN TING ER SLIK ELLER SLIK KOMMER DET TIL SYVENDE OG SIST LIKEFULLT AN PÅ "ØYNENE SOM SER, SMAK OG BEHAG". MANGE HAR SÅ LETT FOR Å AUTOMATISK BRUKE SEG SELV OG SINE EGNE SUBJEKTIVE OPPFATNINGER OG SNEVERSYNTE NORMALITETSOPPFATNING DER DE HOLDER EGEN "HEIMFØISKE" NORM SOM "HELLE VERDENS OG ALLE NORMALE MENNESKERS OBJEKTIVE NORMAL OG TROR NÆREST AT ALT OG ALLE SOM ER KUN ER EN DEL AV DERES EGEN BEVISSTHET" OG LAR DET GÅ SÅ AUTOMATIKK I SIN SUBJEKTIVE TENKNING OG BEVISSTHET AT DE SELV NÅR DEN DE SNAKKER MED HAR EN HELT ANNEN OPPLEVELSE AV SAMTALEN MED DEM ENN DE SELV HAR OG EN ANNEN OPPFATINING AV DEM ENN DE BÆRER I EGEN BEVISSTHET OG SELVBILDE ANSER DE AT DEN ANDRE "TAR FEIL" OM DET ANDRE MENNESKE SOM SATT VED MOTSATT SIDE AV BORDET I EN ANNEN POSSISJON ENN DEM SELV MED SIN EGEN BEVISSTHET, SINE EGNE FØLELSER OG SÅ OG HØRTE DEM GJENNOM SINE EGNE SANSER SOM BLE FORTOLKET I EGEN BEVISSTHET SOM EN ANNEN ERFARING OG SUBJEKTIV OPPLEVELSE AV SAMTALEN OG DEN ANDRE. BEGGES OPPLEVELSE AV SITUASJONEN FOR SIN EGEN DEL ER LIKE AUTENTISKE, MEN MAN MÅ JO VÆRE KOMPLETT SINNSYK OM MAN TROR DEN ANDRE HAR IDENTISK BEVISSTHET OG OPPLEVELSE I SETTINGEN SOM EN SELV. I NOEN TILFELLER HAR DEN ENE EN "GOD OPPLEVELSE" OG DEN ANDRE "EN VOND OPPLEVELSE" I ET MØTE OG EN SAMTALE OG BEGGE OPPLEVELSENE ER LIKE AUTENTISKE. DEN ENE KJENNER INTET UBEHAG VED DET HAN/HUN SIER, OG OGSÅ GJENNOM KROPPSSPRÅK OG UBEVISSTE SIGNALER "SENDER UT" TIL DEN ANDRE, OG DET ER IKKE ALLE SOM ER LIKE FLINKE TIL Å "LESE OG TOLKE" ANDRE MENNESKERS REAKSJONER OG NON VERBALE SIGNALER.

NOEN ER MINDRE SENSITIVE OG OBSERVANTE PÅ DET NONVERBALE OMRÅDET OG ER DERFOR IKKE DE BESTE PÅ KOMMUNIKASJON OG KAN SELV OM DE HAR HØY IQ VÆRE SOSIALT UINTELLIGENTE. OM MAN IKKE ENGANG FORSTÅR AT DET ER FORSKJELL PÅ EGEN SUBJEKTIVE BEVISSTHET, ANDRE MENNESKERS SUBJEKTIVE BEVISSTHET, OG "DEN KOLLEKTIVE BEVISSTHET" ER MAN EN SMULLE UTE Å KJØRE I SIN VIRKELIGHETSFORSTÅELSE OG PERSEPSJONSPSYKOLOGI OG HAR KRØKT SEG HELT INN I SIN EGEN BEVISSTHET. DA HAR MAN EN VIRKELIGHETSFORSTÅELSE SOM OM DEN SKULLE PLASSERES I NOE LIVSSYN ER BEST FORENLIG MED BUDDHISTISK TENKNING. "ALT ER EGENTLIG BARE MIN EGEN BEVISSTHET, DET JEG MØTER I DET YTRE ER EGENTLIG BARE PRESENTASJONER AV NOE I MIN EGEN BEVISSTHET, OPPGAVER JEG MÅ LØSE MED GODE GJERNINGER FOR Å FORØKE MIN KARMA, ELLER DEMONER JEG MÅ OVERVINNE, ALT MED DET ENE MÅL Å OPPNÅ HØYERE BEVISSTHET HVOR MÅLET SYNES Å VÆRE Å SITTE I HIMMELENS TOMME ROM OG LENE SEG SEG MOT SEG SELV I EN LYKKSALIG SELVTILFREDS BALANSE DER MAN ER SIN EGEN BEVISSTHET EVIG NOK OG ALT ER "HELT FETT". VIL MAN GLEDE EN ZEN-BUDDHIST KAN MAN GI VEDKOMMENDE EN GRÅ PERFEKT FORMET RUND ESKE SOM ER TOM. ENKELTE "PROFESSORHYPA TEOLOGER" UTGIR BØKER AV DET SLAGET I FULLSTENDIG FEIL KATEGORI- "KRISTEN ANDAKTSBOK". "TANKER FRA MIN HØYT UTVIKLEDE MENNESKELIGE BEVISSTHET SIDEN JEG I KRAFT AV Å VÆRE FØDT SOM MANN I ET LAND SOM NORGE OG EN AKADEMISK UTDANNING HAR SÅ GOD KARMA OG EN SÅ HØYT UTVIKLET ÅNDELIG BEVISSTHET AT JEG UAVHENGIG AV GUD OG GUDS ORD SOM JEG IKKE HAR NOEN VIDERE TRO PÅ ER Å ANSE SOM EN ÅNDELIG LÆRER BLOT I KRAFT AV MIN GODE KARMA OG HØYE INKARNASJON SOM EN SÆRLIG OPPHØYD BEVISSTHET PÅ HØYERE UTVIKLINGSNIVÅ ENN DE FLESTE DØDELIGE UNDER SOLEN". AMEN.

Selv om det er ting i den tilsynelatende så "snille og humane" buddhismen som virkelig stinker som det rekker, ettersom karmalæren automatisk ser en hver gutt i kraft av å være født som det kjønnet som "en høyere inkarnasjon som har gjort bedre gjerninger og oppnådd bedre karma i forrige liv enn enhver pikebaby noe som er kuturelt fundert i fortidas patriarkier og indisk kultur hvor menne jevnt over nøt rettiigheter og priviliegier og stod mye sterkere i samfunnet enn kvinner. Den samme lære plasserer også skyld hos uksyldige barn som fødes under sultkatastrofer i afrika, de "inkarneres" til å bli født og lide i et slikt helvete "som følge av dårlig karma" og et eller annet fryktelig den lille uskyldige barnesjela skulle ha gjort mot andre i "et tidligere liv", mens en skikkelig bortskjemt kjepphøy og sjølgod drittsekk av en mann som i kraft av å være "inkarnert" i et godt velstående moderne vestlig hjem kan stå der med sin akademiske grad og det han måtte ha av "verdslig og økonomisk suksess" å påberope seg å være en spesielt "høy inkarnajon med umåtelig god karma opptjent i sine tidligere liv" som med det selfølgelig som buddhist gjør ham til en overlegen åndelig lærer for andre og det er så kleint at det er til å spy av! Men en av mine beste og svært godt omtykte venner anser jeg selv om han påberoper seg et buddhistisk livssyn uten på noen måte å være av samme kleine slag og fyren kan heller ikke springe fra at han er døpt så eg stikk nå i han av og te at det spiller liten rolle at han ikke trur på Gud for han er uansett en av guds gode og ei av de sjeldne sjelene, så sjøl om han ikke trur på Gud trur stadig Gud på han og HAN har vitterlig gjort veldig mye godt for svært mange mennesker, selv om den akademiske utdanninga han har er noe han sjelden nevner med et ord eller vektlegg i det heile, selv om han har den. Han har og kan så mye anna og er et geni som sosial entreprenør og når det kommer til å omgås, relatere til og kommunisere med mennesker, vinne vennskap og knytte bånd og på ulike måter være te hjelp, støtte og glede for andre at han ikke treng å hevde seg og brese med tittler og utdanning og flyte på denslags og har fått te mye yrkesmessig både her og der som bare han kunne fått te men han er ei Fri sjel så går sine egne veier og ikke liker å bli begrensa og diktert i trange rammer og konformitet. Han får til mer i friere rammer der han i større grad kan være sin egen herre og han er en typisk ener, en leder men IKKE en dominerende autoritær hersker så snakke ovenfra og ned te andre mennesker og møte de han hjelpe med en slik innstilling at andre føle seg små og tråkka på. Han er tvert imot ei mjuk, varm sjel med et stort hjerte. Et spesielt menneske eg og svært mange andre vett å verdsette og gjerne gir den store plassen han ofte tar fordi han har så mye godt og bra å bidra med. I slike tilfeller er det man hos andre kunne reagert negativt på som For høy selvtillit og "sterkt tilstedeværelse" null problem.

Han er ei stor personlighet og slike Tar plass, men når slike virkelig Har noe å fare med, gir så mye fra seg og har så mye positivt, klokt og godt å bidra med Får de også plassen de tar og blir likt og verdsatt av mange. Folk som når det kjem til stykket ikkje Har stort meir å fare med enn et tørt teoristudie, akadisk grad og stillingstittelen de stadig flyt på, så trur de er "høyt hevet over andre mennesker" blot i kraft av slikt og søker selvhevdelse der folk de er satt te å hjelpe og være hyrde for nærmest ses som "undermenschen" og opplever å bli krenket og urettferdig under og nedvurdert uten anerkjennesle for det man faktisk kan og er og har av ressurser og sitt inne med av kunnskap, innsikt og livserfaringer og møte oss med mistro og mistillit når vi forteller om beintøffe ting vi har vært gjennnom som om den som sitt der trur det er i hans hode det avgjøres om andres levde liv er autentisk eller ikke og han har så "høy superior bevissthet" at han vet bedre enn den som har skoen på hvor den trykker og bedre forutsetninger enn "indianeren selv te å bedømme indianeren og indianerens liv uten å egentlig vite så mye om indianerens vei eller å ha gått en kilometer av den i idinanerens mokasiner og kjenne den indianeren så særlig godt i 3D i det heile men dømme det menneske etter det lille han så og hørte under veldig spesielle omstendigheter det mennesket hadde havna i på grunn av andres synde, urett og svikt som om det var personlig ressursvakhet evnemessig, lite kulturell og intellektuell bagasje og fattigdom og moralske defekter ved mennesket sjøl som hadde kjørt det mennesket så ned i dritten og hadde visst foretrukket at det ble der, heller enn å måtte innse og vedgå uretten ved egen feilvurdering og risikere å miste ansikt for sin egen brødes, feil, svakhet, tilkortkommenhet, dårskap, sykdom, synder og overtredelsers skyld. Men om man vil nyte status og ære i verden som noe "forbildelig godt, høyt, klokt og stort" får man se til å utrette storverk, utvise klokskap og troskap i tjenesten og ha noe å fare med som også viser seg i praksis, bærer frukt og er til hjelp, støtte og oppbyggelse for de man vil ha ære for å "hjelpe" i "en slik forbilledlig kristenhumanistisk spirit, med slike forbildelig gode holdninger, mennesyn og verdier" som man helt ville alle skulle se opp til en som den fremste representant for og ikke legge noe helt annet som de han vil ha ære for å være en slik "forkjemper for" oppleve som krenkende, grovt generaliserte negative forestillinger holdninge og menneskesyn som gufse fra ei mørk historisk fortid, grelt og horribelt og står langt te bake for nivået, holdningene, toleransen og mennesksynet i den allminnelige opplyste, moderne, tolerante, åpne og inkluderende, noen lunde godt verdibaserte virkelighet og samfunnsånd slik vi andre kjenne samfunnet, bedre bevandra i det enn vedkommende e, så stort seg har holdt seg "rett rundt heimhusan" og i snevre spesielle egnere kretser, og strengt tatt er en særing i klar norsk minoritet langt ute på sia så ikke har kjennskap og e lite bevandra i og kjent med det allminnelige urbane flertallsnorges virkelighet og sosiale liv, holdninger og normer! Koss kan man da tru man kan "uttale seg i samfunnspørsmål" med noen som helst autotriet. Egen livserfaring, referanser, kontaktflate er jo så marginal og beskjeden at han ikkje vett ka som e normalt i samfunnet og kos ting er, ka normer som råder og kos folk leve, føre og ter seg der ute i flertallsnorge og ka som er vanlig og finnes, ka folk driv med og har for seg i det allminnelige Norge forøvrig utenfor hans egen sære "heimføiske, trangsynte bedhushorisont" som ikke ekspandert noe særlig under blinderns tørreste studie, han har nok aldri opplevd å være helt inne og i skuddet og med på en eneste vill studentfest, satt nok kun med nesen i bøkene under hele studietiden. Han kunne likegjerne sittet i ovnskråa i heimhuset i den trangsynte bedhusbygda han kom fra og lest hele livet mens gresset grodde og jordene grodde til med kratt. for han har ikke lært så mye meir, blitt så mye klokere og fått så mye videre horisont enn om han hadde blitt sittende i barndomshjemmet å lese, og noe storverk som såmann og hva livets jordbruk angår blir det ikke stort utav det eller til særlig matnytte for menneskers åndelige og fysiske sult om man kun har egen vesle menneskeskalle og kraft å lite på og helst bare vil sitte for seg selv med nesen i en bok og lese livet isteden for å leve det. Hva iallverden har man da å tilby andre og kos i all verden sku man kunne forstå og tru seg istand te å veilede andre når man så knapp livserfaring og yrkeserfaringa er i et marginalt område. Fyren er veit jo ingenting! Han vettkje ka så er normalt for "nordmenn flest" engang!

DA TENKER OG SKRIVER IALLFALL MARIE BERGMANN BEDRE OG HUN TRENGTE VERKEN VENNSKAPS- HYPE FRA PROFESSORER, UTGI SEG FOR Å VÆRE KRISTEN ELLER VISE TIL AKADEMISK TITTEL OG GRAD (SOM HUN SIKKERT HADDE, DET VAR BARE IRRELEVANT FOR DE SOM LIKTE MUSIKKEN HENNES). HUN LAGA SÅ BRA TEKSTER OG LÅTER AT ARBEIDET HENNES STOD PÅ EGNE BEIN. TEKSTER MED MENING FOLK KUNNE IDENTIFISERE SEG MED, "HIGH SPIRIT" OG ENKLE MEN FENGENDE LÅTER SOM STADIG ER TIL GLEDE FOR NOEN AV OSS, OG SIKKERT HAR HATT BETYDNING I MENNESKERS LIV OG BIDRATT MER TIL Å HJELPE DEM Å FINNE GNISTEN IGJEN, I MOTSETNING TIL "DEN ZENBUDDHISTISKE PREST OG TEOLOGS" FOREDRAG OG SKRIVERIER, SOM HVA "ANDAKTSBOKEN" ANGIKK VERKEN TRAFF MEG I MÅLGRUPPEN ELLER TILFØRTE MEG NOE SOM HELST AV ÅNDELIG NÆRING, ØKT LÆRDOM OG SUBSTANS"- MEN FORMEN VAR HELT GREI, OG DE INTETSIGENDE ILLUSTRASJONENE VAR JO FINE NOK TEGNINGER. "FIN TOM LETTLEST BOK UTEN SOM GLED FORBI UTEN Å TILFØRE NOE ELLER GI NOEN SOM HELST TYGGEMOTSTAND. EN MANNS TOMME UFRUKTBARE TANKER. "EN ÅNDELIG DØD PRESTS SÆD". JEG TROR NOK IKKE DEN VIL BLI NEVNT I LITTERATURHISTORIEN. MEN SOLGE SIKKER LITT BARE PÅ GRUNN AV PROFESSORENS ANBEFALING, SELV OM DE SOM KJØPTE DEN PÅ GRUNN AV PROFESSORHYPEN ANTAGELIG BLEI SKUFFA. FORFATTEREN HAR NÅ UANSETT SIN BITTELILLE TROFASTE TILHENGER SKARE I ET LITE VELDIG SMALT SEGMENT. OG DE ER IKKE AKKURAT AV "VIDSYNTE VIDT VERDENSBEVANDRA INTELLEKTUELLE ÅNDSKJEMPER OG TROSHELTER" DE HELLER.
EG FORETREKKE MARIE BERGMANNS TEKSTER OG RYTMER, DE ANGÅR MEG OG GIR MEG VESENTLIG MER OG BEDRE BEDRE NÆRING FOR SJELEN ENN DET SOM KOMMER FRA DEN PRESTEN OG TEOLOGENS HODE, SÅ YTRE TITLER OG SLIKT OG HVILKET LIVSSYN MAN PÅBEROPER SEG Å TILHØRE HAR I SEG SELV LITE Å SI, HER ER EN MORGENHILSEN FRA EI SVENSK DAME SOM KAN SINE TING :


 

"DET ONDES PROBLEM"- OGSÅ I NORGE!

At ondskap og onde mennesker finnes bør ikke komme som noen overraskelse på normale rasjonelle forstandsmennesker, selv om mange har det så godt og er så i velstandskoma at de lever i en drømmeverden her i Norge uten helt å vite hva slags verden vi lever i og i en forestilling om at ondskapen og uretten ble jaget på dør med nazistene og idag kun finnes som en ytre trussel. De tror så og si at "djevelen og ondskapen" har flytta til Agfhanistan og deromkring og kun finnes som en trussel fra verden utenfor Norge. Mange er ikke istand til å identifisere ondskapen med mindre den kommer inn hoveddøra med et fælt ansikt med horn og hale og presenterer seg som selveste Fanden. Men det er jo bare ytterst sjelden at ondskapen antar en så synlig og udelt fæl form. De fleste ulver går i fåreklær, og djevelen har en "karismatisk gylden side", er verdens største illusjonist og løgnens far.

De aller verste mest "spektakulært onde" ting som er begått i denne verden er begått av menn med store ego, maktbegjær og dominans, men om det bare var noen få dikatorer og maktpsykopater vi hadde å stri med i denne verden hadde den ikke vært så ille.

Det meste av det onde som skjer i verden, her som ellers- hvor den i vårt land med urett rammer noen grupper hardere enn andre, der psykiatrien desverre mer enn noe system og etat i vårt "forbildelig gode humane rettssamfunn og system" tidvis fungerer som "djevelens system"- Et ondt system, ei Makt, en Stat i Staten som syke mennesker i noen tilfeller lider grovt under og der syke mennesker stadig, også "i beste hensikt og med tro på at det fagmiljøet gjør og deres tenkning er rett og god" selv om vi har en psykiatri som hvor konsekvent de enn toer sine hender og fører egne svikt, feil og overtramp på pasientenes sykdomskonto ikke kommer fra at den har blod på hendene- og bærer kollektiv skyld for tap av pasientliv ved selvmord- og har påført endel pasienter stor skade, lidelse, traumer og redusert livskvalitet, der liv har blitt ødelagt heller enn å få hjelp og god behandling i det systemet som egentlig er ment å være til for de sykes skyld, men i større grad er designet for og ivaretar de ansatte og særlig autoritetene som har så og si uinnskrenka makt og nyter diplomatimmunitet tilbøyelig til bruke sin kunnskap og makt MOT pasientene og til eget forsvar heller enn å jobbe FOR pasientene og sette pasienten og pasientenes interesser og behov i sentrum slik det er i vår forbildelige somatikk som også rent faglig ligger så langt foran i evidensbaserte effektive og spesialiserte behandlingsmetoder at Psykiatrifaget i sammenligning stadig befinner seg i steinalderen og i mange tilfeller ikke har noen behandling å tilby og straffer enkelte alvorlig syke mennesker som i utgangspunktet har det så vondt at de ikke orker å leve med psykisk torur, innesperring, belteseng og i de verste tilfellene tjoring på hender og føtter som i realiteten ikke er eller hadde blitt opplevd på noen annen måte verken av friske eller syke som en ren torturtilværlelse. "Vi har ingen behandling å tilby deg, men "i menneskeverdets navn" kan vi torturere deg i årevis mot din vilje uten mulighet til å unnslippe og behandle deg på en måte folk ville tatt til gatene og demonstrert mot om det var en ape som ble behandlet og måtte leve i fangenskap på samme måte, for det er rett og slett inhumant. Dyr avliver vi for å spare dem for lidelser om de har det ille nok, mens psykisk syke mennesker som i utgangspunktet har så lav livskvalitet og lider så pga sin sykdom at de bare ønsker å dø, straffes altså med tortur om de ikke lykkes på første forsøk, der alvorlig enkelte ressursterke fysisk syke blir forsvart og respekteres for sitt valg når de reiser til nederland for å få utført eutanasi som et slags selvvalg barmhjertighetsselvdrap selv om det slett ikke er alle av oss som anser eutanasi som den beste løsningen, fordi det i somatikken gis så god lindring og omsorg i terminalfasen og fordi det kan finnes kvaliteter som gir mening også når et menneske på grunn av sykdom mister talefunksjon og andre funksjoner. De kan stadig sanse varmen fra en kjær og nær eller et annet menneske med omsorg og omtanke som sitter ved den sykes seng og kanskje holder vedkommende i hånden. Livets siste fase og dødsprosessen er også en del av livet som kan ha verdi og mening, så de som velger eutanasi gjør det nok ofte av overdreven frykt for lidelse og hjelpeløshet når sykdommen utvikler seg selv om det ikke nødvendigvis trenger å være så grusomt når man først er i terminalfasen.

Alvorlig psykisk syke er imidlertid helt ufrie, rettsløse og uten autonomi når de først blir underlagt et tvangsregime og kan altså isteden for å bli tilbudt god human effektiv og hensiktsmessig behandling og tiltak som øker livskvaliteten og gir mening og lyst til å leve, isteden oppleve å bli utsatt for og prisgitt å leve i en meningsløs torturtilværelse med ytterligere redusert livskvalitet enn det livet som i utgangspunktet var vondt i årevis om man er skikkelig uheldig og alvorlig syk, hvor man pines med ett eneste mål for øye- å forhindre at pasienten tar sitt eget liv, mens dødsønsket selvfølgelig bare forsterkes av "behandlingen". Det er ingen mennesker, friske eller syke som vil leve slik og under slike forhold. ABB har bedre forhold og mye sterkere rettsvern og lever under bedre forhold der han er i fengsel og kan prise seg lykkelig for at han ikke ble erklært sinnsyk og dømt til en tilværelse som tvangsinnlagt på et psykiatrisk sykehus. Det hadde nok vært en mye verre straff og virkelig tortur der det onde vesenet som anser Fjordlandmat som tortur for Bærumfolk åpenbart er helt på jordet i og ikke vet hva han snakker om og hva psykisk tortur faktisk er. Det er det derimot endel syke mennesker som aldri har begått en eneste forbrytelse og selv er ofre, verken overgripere, voldelige mot andre eller drapsmenn og kvinner, selv om noen på grunn av traumer, urett og svikt i psykiatrien i de mest tragiske tilfellene tørner helt og dreper andre. For alvorlige traumer og uoppgjort urett og svik som bare fortsetter uoppgjort skaper naturlig aggresjon og hat. Ondskapen og uretten finnes nemlig også her, på et sted nær deg i mer skjult og sminket utgave enn i regimer og diktaturer vi ikke liker å sammenligne oss med.

Det meste av den ondskapen som rammer og gjør noen menneskers liv så vondt blir faktisk heller ikke gjort med ondt overlegg, men "i god tro og uten syn for hvor hardt og med hvilken urett den rammer". Svært mye ondt i verden skyldes "misconseptions", at man mangler kunnskap og ikke er helt på høyde med sannheten og fakta, tenker feil, har et dårlig menneskesyn man selv tror er rett og godt, fordommer og "misjudgement". Tror løgnen og halvsannhetene, bare ser og kjenner toppen av isfjellet, tenker tilsynelatende godt og sant, men bare nesten og med en svært begrenset virkelighetsforståelse der man egentlig er uten syn for hvordan ting og mennesker egentlig er og hvordan ting henger sammen. Hvilken dynamikk det er snakk om, årsak og virkning. Og i den vestlige narcissismens tilstand der det er blitt viktigere å ha "et godt selvbilde" enn å ha et sant selvbilde som også rommer syn for egne feil mangler og "synder", som ikke evner å ta selvkritikk og justere seg ifht sannheten, men hvor alt alltifd er "de andres" eller spesielle grupper man måtte holde for mindreverdige, lavere og dårligere enn seg selv og egen referansegruppe, det er noe galt med og ved konflikt alltid er på motsatt part det ligger uten ydmykhet og forståelse av sin egen rolle og skyld i konflikten. For noen synes "psykiatriske pasienter" å være "hitlers jøder", for andre kan det være "romtiggere, innvandrere, homofile".

Og når det kommer til fordommer og rasisme finnes slikt i alle leire, det finnes også svart rasisme, homofile humanetiker med generaliserte fordommer og hat mot homofile der hatet og fordommene kan bli projisert ut mot uskyldige katolikker som ikke har en singel fordom, fordømmelse eller hat rettet mot homofile og enda til har sloss og tatt sin tør som forkjemper for homofiles likeverd og rettigheter i det sekulære sivile samfunn. En ateist kan være like ekstremistisk hatefull og fordomsfull ifht religiøse som enkelte religiøse kan være ifht homofile, og det er like forkastelig uansett hvilken side det kommer fra. Når hvite i enkelte svarte ghettoer risikerer å bli banket opp blot ved å bevege seg inn dit som hvit er det rasisme. Når konservative religiøse jøder spyttet på min kristne venninne som gikk normalt vestlig kledd inn i deres bydel i Jerusalem er det samtidig som de holder seg selv for å være renere og bedre enn andre folkslag like forkastelig tenkning og diskriminering som når antisemitter går løs på uskyldige jøder. Og drap på "Hamasbarn" som aktes mindre verdt av soldatene som slaktet dem, enkelte under uskyldig lek på stranden uten så mye som å ha kastet en stein, bunner det i en like forkastelig holdning som nazistene hadde til "jødebarn". For barn er da visselig bare barn og den mest uskyldige part og ofre i de voksnes krig enn noen andre, uansett hvilken side i konflikten barna er født til. De er presis som andre barn, men det er ikke alle barn som er like heldige verken med fødested eller familie, og det er da ikke barnas skyld!

Også "gode mennesker", "hjelpere" og erklærte "humanister" kan ha mye feil og dårlig i sin tenkning. Det finnes mye narcissisme og "misjonærimperialisme" i hjelperollen som kan oppleves grovt krenkende av den som mottar eller søker hjelp, for hele fokuset ligger på hjelperens "storhet og forbildelige godhet" mens de det "hjelper" og taler varm for, enten det er psykisk syke, romtiggere, eller "fattige usiviliserte primitive hedninger i afrika" de tråkker på. Med dårlig skulte tanker om at de selv er "den overlegne, den beste, den gode og riktige" mens de er uten egentlig anerkjennelse, respekt, tro på og har svært så lave tanker om de de "hjelper" og taler så varmt for at de tar seg veldig godt ut i øynene på folk, og egentlig anser dem mindreverdige, dårligere, mer inkompetente og "riktige" enn seg selv blot fordi de tilhører en gruppe som har hatt tøfferen livsbetingelser og opplevelser enn dem selv og færre muligheter, et tøffere liv, uten at de ellers er så mye dårligere eller nødvendigvis mindre ressurssterke, talentfulle eller kulturelt ubemidlede enn dem selv, selv om noen kanskje bærer helt andre kulturell bagasje av verdi enn dem selv. Man er ute på en farlig vei når man møter enkeltmennesker med fordommer og generaliserte forestillinger blot pga "gruppen" eller "kategorien" man har plassert dem i. Da kan man virkelig feil og nedvurdere folk grovt, og selv om man tror man har rett og vet best være langt ute av kontakt med sannheten. Noen forholder seg i større grad til "sine egne mangelfulle begrensede eller dirkekte feilaktige forestillinger om virkeligheten" enn til virkeligheten og fakta slik det virkelig er.

Det finnes også høyt utdannede og vel beleste mennesker som er helt fortapt i sitt eget mentale univers og tror mer på seg selv og sine egne snevre subjektive forestillinger enn på virkeligheten selv og i større grad enn de har lest seg til en bedre, sannere og mer vidsynt virkelighetsoppfatning synes slike heller å ha "lest seg ut av virkeligheten" der de blander sammen virkeligheten og andre mennesker slik de og den virkelig er og tror deres egen subjektive virkelighetsforståelse er helt objektivt sann og delt av "alle normale mennesker" og speiler sin egen virkelighet i en bitteliten krets i et snevert og segregert miljø, "en egnere krets av likesinnede og blinde tilhengere" og vet fint lite om det som ligger utover deres "heimhus og utsikten fra kjøkkenvinduet" og tror deres egen "normal" er optimal og kollektivt delt av alle normale mennesker som sneversynte heimføinger som ikke har lært så mye om verden og samfunnet eller egentlig beveget seg en tomme på sin mentale perrong og står på stedet hvil der de startet- enten det nå dreier seg om det litt sære sosialt mistilpassede bedehustilfellet av en odelsgutt som heller ville lese og "bli noe stort" men egentlig aldri ble noe større eller mer bare mer seg selv nok, oppblåst og litt av en erasmus montanus av bøkene og studiene ". Man kan lese og studere seg til kunnskap, men visdom, personlig vekst og utvikling, innsikt gjennom erfaring og livsklokhet er noe annet. Der må det mer og andre ting til enn bøker, selv om teoretiske kunnskaper og boklig lærdom selvfølgelig kan øke innsikten. Det blir aldri det helt store med bare en av delene. Skal man forstå ting og vinne innsikt og gjøre "storverk" må det både teori og praksis, liv og lære til.

Dette var noen begrensede tanker om det ondes problem, i sterkt begrenset vinkling. Det er selvfølgelig et Mye større område med flere årsaker enn det lille jeg er inne på i dette blogginnlegget, i denne kveldstimen på en helt vanlig dag. Og jeg har mange flere tanker og en langt mer kompleks forståelse av "det ondes problem" i verden og alt det onde menneskene gjør mot hverandre og skaden det volder. For meg som i motsetning til det norske flertallet er katolikk, og som norsk enda til en minoritet i den katolske minoriteten i Norge, spøker det også "en djevel i bakrgrunnen", for når det gjelder f.eks Massenes tilbedelsen av Hitler er det mye som kan forstås både ifht "den tyske folkesjelas komplekser og svunne storhet i lys av første verdenskrig", store sosiale problemer med høy arbeidsledighet som alltid leter etter "syndebukker" (jødene, innvandrerne, de svarte) og roper på den sterke mann som skal "make the nation great again" slik vi også ser i vår tid. Vel ingrodd antisemitisme gjennom århundrer av diskriminering av jøder i hele europa- norge inkludert, sterke tankestrømninger i akademia som tok til orde både for eugenikk og rasehygiene. Jeg har lest en psykologibok fra 30 tallet skrevet av en psykolog som fikk sin utdannelse i tyskland lenge før Hitler som ga uttrykk for et horribelt menneskesyn, tok til orde for "en passende rasehygiene", uttrykte teorier som er ren sosialdarwinisme og stemplet flere grupper som "mindreverdige undermennesker og ukrutt hvor han talte klart og tydelig om enkelte grupper på samme måte som når Nazistenes propaganda fremstilte jødene som "undermennsker og skadedyr med mindreverdige gener som formerte seg som rotter".

Akademias rolle og betydning for fremveksten av nazismen er noe av det som er dårligst belyst ifht nazismens fremvekst. Men likefullt er det likevel en x-faktor ifht hvordan en så stormannsGAL ond mann kunne forføre en hel nasjon og få massene til å hylle seg som en Gud. Der er gir faktisk min religiøse tro på eksistensen av en ond demonisk transpersonlig makt rasjonell mening ifht X-faktoren som er til hjelp for å forstå hvordan mennesket kan bli så ONDT at det kan uføre enn masakre som Holocaust og det for naziztene i den tro at de gjorde en god gjerning og var på Guds side i det som muligens er verdenshistoriens verste og mest inhumane massakren av mennesker "på løpebånd" med formål om å utrydde alle med jødiske gener som om de var menneskelig søppel og det var ondskapens ofre som var "det ondes problem" i verden. Det er så grusomt og inhumant at det virkelig er grunn til å tenke at "her må det være en djevel med i bildet". Humanetikernes logikk går dårligere sammen, for om mennesket er så godt i sin natur som de vil ha det til, hvordan kan menneskene da gjøre noe så ondt.

Vi snakker jo ikke om ett Ondt menneske men hele menneskehetens onde historie. Og det er vel kanskje den egentlige "arvesynden", det onde i verden og historien ingen barn som uskyldig fødes inn i denne verden kommer utenom og alle i større eller mindre grad preges og påvirkes av, der noen har mer uflaks med hvilken familie og i hvilket miljø, land og ytre politiske og økonomiske situasjon de fødes inn i. For selv om to eneggede tvillinger er prikk like og har de samme anleggene kunne livene deres og deres psykologi utvikle seg som natt og dag om den ene ble plassert hos gode omsorgsfulle foreldre med bra økonomi i "the land of plenty" med alle muligheter godt tilrettelagt i det ytre ifht til det meste, mens den andre ble plassert hos en narkoman prostituert og en voldelig kriminell mann i en slum i en storby i Søramerika. Barna er like gode, men får helt ulike sjanser i livet. Det er MYE urettferdighet i verden. Verden er ikke rettferdig og Ondskapen uretten og uvitenheten finnes også i Norge! Vi er ikke "bedre enn alle andre folkeslag og nasjoner i verden" selv om noe er bedre her dels som følge av at vi har vært velsignet med langvarig fred og oljeinntekter-så lenge at mange ser ut til ta det som en selvfølge at norge alltid skal være en rik nasjon og aldri mer bli rammet av krig og krise. Jeg tror ikke det er mer typisk norsk å være god enn det er for andre folkeslag og nasjonaliteter i verden. Men det ER typisk norsk å være "selvgod" og tro vi er "de beste i verden" og denslags tenkning er i seg selv ikke av det gode. Ideen om å være "merverdig, over og av et bedre slag" enn andre grupper en den man selv tilhører og har som referansegruppe og nasjonalisme er alltid noe man skal ha en skeptisk innstilling til. Ola nordmann er vitterlig ikke noe "Ubermensch" fremfor andre nasjonaliteter og etnisiteter, og vi er da heller ingen homogen gruppe vi "norske". "Folk er folk"- og ikke en eneste en av oss, ikke engang tvilinger er helt nøyaktig prikk lik et annet menneske- Det er et stort mangfold, og takk for det!

TANKEVEKKER

VID-20171010-WA0000

, Målselv

"Free at last!"