Galskap med oljeboring i nord?
Galskap med oljeboring i nord?

DET SÅRBARE ØKOSYSTEMET I ARKTIS: Jeg interesserte meg en periode i ungdommen særlig for Arktis og skrev en liten særoppgave om det arktiske økosystemet, der alt henger sammen med alt hvor også fl...

FOR FÅ ELLER FOR MANGE BARN?
FOR FÅ ELLER FOR MANGE BARN?

Når man leser ulike avisoverskrifter og politiske uttalelser i sosiale media for tiden kan virkelig klø seg i hodet! Erna Solberg griper tak i den lave fødselsraten blandt etnisk norske kvinner som nasjonal krise, mens frp vil kutte i barnetrygden for å få ned fødselsraten blant våre nye nordmenn med annen etnisk bakgrunn som stadig er norske statsborgere hvor barna som er født her sånn sett er like mye nordmenn som oss andre, og vi har de siste årene hatt sterk arbeidsinnvandring fra Øst-Europa fordi vi mangler norske hender til å få utført mange av de arbeidsoppgavene som er helt nødvendig for at samfunnet skal gå rundt. Og dels har det også sammenheng med at yngre nordmenn ikke vil ta yrker som renholder, buss- og taxisjåfør og heller stiler mot høyere utdanning enn yrkes og håndverksfag. Dertil har vi så stor mangel på helsepersonell, så vi trenger også de legene, psykologene og sykepleierne vi kan få utenfra, og vi har altså for få barn og unge som ved arbeid og skatteinnbetalinger kan sørge for driften av velferdsstaten og få det økonomiske regnestykket til å gå opp. Vi trenger rett og slett flere mennesker i Norge! ;-) Det er egentlig det det handler om!

Aksel Braanen Sterris
Aksel Braanen Sterris "Kongstanker"

Det finnes mangt av allslags og har alltid gjort det, mens tidene, tankestrømningene, trendene går sin gang. Ser man f.eks på klesmoter, hvor det fra tid til annen skapes noe som fremstår som helt nytt, vil man likevel om man ser på trendene over tid, finne at mye av det egentlig er repitiasjoner av det som har vært før, kanskje i litt andre kombinasjoner, hvor litt nytt legges til, men det meste går likevel i sykluser over samme reportoar. Så var det "Sterris kongstanker" hvor han selv kanskje har en ide om at det han presenterer er "nye, dristige tanker", selv om det virkelig her er å si at "Intet er nytt under solen"! Eugenikk er da virkelig ikke noe nytt! Dette er gamle tanker som burde vært kastet jord på!

"ROM-PROBLEMATIKKEN"

BÅDE I NORGE OG NEDOVER EUROPA, SÆRLIG I ROMANIA OG BULGARIA- DER ROM STADIG BLIR UTSATT FOR GROV DISKRIMINRERING OG ETNISK DISKRIMINERING ER DET EN FATTIGDOMSPROBLEMATIKK MED OPPHOPNING AV SOSIALE...