Er du GAL eller???
Er du GAL eller???

Psykose- galskap, hva er det? Psykiske lidelser er noe som nå er kommet veldig på dagsordenen, det er i større grad allminneliggjort som noe man våger å snakke om. Likevel er særlig kunnskapen om psykoselidelser ganske lav og de fleste forbinder det først og fremst med sinnslidelser som schizofreni (som ikke er en men en variabel lidelse med flere undertyper og alvorlighetsgrader) og det man før bare kalte "manisk depressiv lidelse", som nå kalles bipolar lidelse (affektiv lidelse type 1) i sekkeposten affektive lidelser, hvor det også finnes flere undertyper, noen med andre uten manisk psykose (bipolar type 2 og unipolare affektive lidelser). Mennesker med affektive lidelser har forøvrig forsterkede følelser som gjør sterke følelser/inntrykk enda mer intense, og trenger som regel en utløsende årsak for å fremprovosere psykose. Man kan også bli psykotisk om en depresjon av ulike årsaker (som ubearbeidet sorg) går dypt nok...

LIVSVISDOM
LIVSVISDOM

Når man så overopphetet av kjærlighet at også kroppen tar fyr og det blir så til de grader varmgang i hodet at man får moralsk vertigo og blir "gal av kjærlighet" (slik som man har tradisjon for i ...

En Psykiatri uten realitetssans!
En Psykiatri uten realitetssans!

På det som den gang het Rogalands Psykiatriske sykehus på 90-tallet, syns man det var en god "terapautisk" idè at man isteden for å skjerme pasienter når de var så syke at de var innlagt på lukket ...

TRØST! (TIL DEG SOM VIL GI OPP)
TRØST! (TIL DEG SOM VIL GI OPP)

GIVE PEACE AND HEALING A CHANCE:     Når man er ung kan livet føles uendelig langt, og om man er deprimert og har det dårlig kan man tenke at det alltid skal være sånn og tenke at ma...

SLIK BEHANDLES DYR I NORGE!!!
SLIK BEHANDLES DYR I NORGE!!!

Den stakkars apen er hjelpeløst bundet med reimer og blir utsatt for eksperimenter som elektrosjokk, og dette skjer faktisk i Norge! Man kan se tristheten og en viss avmektig apati som ikke lenger kjemper imot i den stakkars apen på bildets uttrykk. Det er inhumant og grusomt at vi kan tillate slik inhuman behandling av dyr i dette landet! Men vent litt dyrevenner, selv om det også ifht til det jeg forteller dere nå burde ta til gatene og demonstrere om det var dyr som ble behandlet slik, for det er faktisk ikke dyr men mennesker som har dårligere rettsvern enn dyr i dette landet. Psykisk syke som ikke har gjort noe annet galt enn at de fordi de i utgangspunktet hadde det så vondt og opplevde så dårlig livskvalitet fordi de var syke og/eller traumatiserte at de ble alvorlig suicidale, mislyktes i å ta sitt liv og kom inn under tvunget psykisk helsevern, der straffen for å ha det så vondt at man vil dø er slik tortur, i mange tilfeller i årevis der det som i utgangspunktet opplevdes så vondt og ødela livskvaliteten slik at de endte i psykiatrien straks de kom inn der ble et helt for jæøvlig helvete, innsperret i en meningsløs vond tilværelse fratatt all frihet. Om det jobber onde sadister som tenner på andres smerte og avmakt samt bondage- ikke med en frivillig partner men med et slikt ufrivillig lidende offer må de storkose seg i psykiatrien. Siste skanse for slikt med lov i hånd i vårt humaniserte samfunn er psykiatrien hvor man verken har rettsvern eller vern mot vold og tortur og står avmektig mot autoriteter som har uinnskrenket makt og diplomatimmunitet og nyter status selv om de egentlig burde vært dømt for forbrytelser mot menneskeheten og fradømt stillinger og embetstitler. Det er så mange ofre i psykiatrien, de aller færreste får prøvd sin sak i retten, man står avmektige mot fagteorier og makt, og levnes lite troverdighet og egen vurderingsevne.

"Spesialutgave" m/venner!

Jeg er ikke så pen (lenger) men jeg er så sjelden! Jeg får ikke engang vanlige sykdommer- kun syndromer, og er visst så unik at min bror spøkefullt ynder å kalle meg "et fenomen"! A special life ma...

Det Guddommelige Ego! ;-)
Det Guddommelige Ego! ;-)

Det oppstår alltid problemer når menn med store Ego begynner å "Ære være Seg Selv i det Høyeste" (eller kvinner for den del!) og det er helst de fra små kår med underliggende mindreverdighetskomplekser som får "Gudskomplekser" av suksess eller litt for høye posisjoner og fine titler, fordi de personlighetsmessig rett og slett ikke er esla for noe stort...Som Peer Gynt kan noen miste seg selv i narcissismen ved ytre suksess og popularitet...

Midtlivskrise. ET NIVÅ OPP!
Midtlivskrise. ET NIVÅ OPP!

Enhver krise bærer i seg muligheter til vekst og å ta det til et nytt og høyere nivå i livet, men også en fare for destruksjon og resignert stagnasjon. Noen ganger ser man at hendelser og relasjone...

Casus Knudsen!!!
Casus Knudsen!!! "Kanskje kommer Kongen!"

Idag mange år etter, ser jeg det som et uttrykk for min tidligere psykologs narsisstiske behov for å være "spesielt viktig", bli dyrket og oppvartet, faglig udugelighet og et brudd på allminnellig ...

Pederast-psykolog?
Pederast-psykolog?

  Det er ikke det en mann "ER" av stilling og status, eller det han EIER, heller ikke utseende som gjør en mann stor og setter skillet mellom en god eller dårlig mann, men det han GJØR og de ...

PÅ GALEHUSET!
PÅ GALEHUSET!

  I 1997 ble jeg utsatt for noe skrekkelig. Jeg hadde kontakt med et sosialt belasta miljø hvor det fløt narko, selv om jeg selv aldri har hatt slike problemer, og i høyden røykte litt hasj...

De to store e enige: ALLE har tørna!
De to store e enige: ALLE har tørna!

Den ene, Carl Gustav Jung, en frodig, spirituell og åndelig orientert, intuitiv, humørfylt, varm og levende personlighet . Kanskje ikke helt "sane", men sunn! (oralkarakter jf Freuds lære?) Han gik...