Røykeloven i perspektiv

I et fritt demokratisk samfunn som vårt er det et spørsmål om hvor grensen skal gå i forholdet mellom individuell frihet og samfunnsansvarlige lovreguleringer som setter grenser for individets frih...

Slik begrenser man salget av tobakk
Slik begrenser man salget av tobakk

Norske helsemyndigheter med Bent Høye i spissen prøver nå å gjøre det mindre fristende å røyke ved innføring av standariserte gusjfarget emballasje for alt som selges over disk av tobakk, sigarette...