"ROM-PROBLEMATIKKEN"

I min oppvekst kom det fra tid til annen caravaner med "tatere" trekkende opp fra Trønderlag som reiste rundt og tilbudte tepper og lignende på dørene, og min mor som ellers som de fleste i bygda pleide å la dørene stå ulåste var omhyggelig med å låse når "taterne" var i området, selv om jeg aldri hørte et ord om at disse taterne hadde stjålet noe som helst fra noen i distriktet i min levetid iallfall. Og alle kjenner jo den mørke historien med diskrimineringen av "tatere" i Norge, der både Tvangssterilisering og forsøk på tvangsassimilering med å ta fra dem barna og sette dem på barnehjem hvor forholdene ikke var egnet for barn og således bare sosialiserte de som havnet der enda mer ut på marginalen som utstøtte "lonere" med alt det innebar og ledet til og denne historien vil vi jo idag i så liten grad være bekjent av at det kan ses ut som det foregår litt forskjellsbehandling og snillisme andre veien idag når det gjelder norske sigøynere som ikke sender sine barn, særlig jentene på skolen av frykt for "flere overgrep mot sigøynerne" mens taterjentene blir de store taperne. "Romfolkproblemene" handler om mer enn bare fattigdom og diskriminering! Men vi skal ikke fordømme, vi skal prøve å forstå og ikke gå i den fella at vi ikke ser enkeltmenneskene og bare sauser det hele sammen til en smørjete negativ generalisert forestilling om at rom og romtiggere bare er noe fantepakk vi bør sparke på dør så fort rå er. "IKKE LÅS DØRA DI"!

BÅDE I NORGE OG NEDOVER EUROPA, SÆRLIG I ROMANIA OG BULGARIA- DER ROM STADIG BLIR UTSATT FOR GROV DISKRIMINRERING OG ETNISK DISKRIMINERING ER DET EN FATTIGDOMSPROBLEMATIKK MED OPPHOPNING AV SOSIALE PROBLEMER SOM GÅR I ARV OG KRIMINALITET SOM KONSEKVENS AV FATTIGDOMMEN. EN DEL AV DENNE PROBLEMATIKKEN HAR DIREKTE ÅRSAK I DEN DISKRIMINERING ROM/TATERE/SIGØYNERE HAR BLITT UTSATT FOR GJENNOM ÅRHUNDRER OG GENERADSJONER- OGSÅ I NORGE. (DET SAMME GJELDER FOR AFROAMERIKANERE SOM FOR MANGE I DENNE GRUPPENS DEL STADIG ER I DEN NEDERSTE SOSIOØKONOMISKE KLASSEN MED STORE SOSIALE PROBLEMER SOM EN FØLGE AV DEN RASISMEN OG GROVE DISKRIMINERINGEN DE HAR VÆRT UTSATT FOR SIDEN SLAVETIDEN HVOR SOSIALE PROBLEMER GÅR I ARV HVOR DET STADIG FINNES SORTE GHETTOER I USA MED FATTIGDOM OG ELENDIGE LEVEKÅR OG MYE KRIMIALITET OG NARKOTIKA. OM MAN VOKSER OPP I SLIKE KÅR HAR MAN IKKE MANGE VALGMULIGHETER OG DE STORE FORUTSETNINGENE TIL Å REALISERE "THE AMERICAN DREAM IN THE LAND OF PLENTY. MEN TILBAKE TIL ROM, TATERENE, SIGØYNERNE: JEG KJENNER FOR EKSEMPEL EN NÅ OVER 50 ÅR GAMMEL NORSK "TATER" SOM PÅ GRUNN AV ØNSKET OM "FORNORSKNING" HVOR NORSKE TATERE NESTEN HELT FREM TIL MOT 80-TALLET BLE UTSATT FOR EN TVUNGET "FORNORSKNINGSPROSESS" PÅ SAMME MÅTE SOM SAMENE BLE, BLE TATT FRA FORELDRENE SOM BARN OG PLASSERT PÅ BARNEHJEM DER HAN SKULLE "LÆRE Å BLI ETNISK NORSK". PÅ DETTE BARNEHJEMMET VAR DET DÅRLIGE, MARGINALE KÅR OG HAN BLE SEKSUELT MISBRUKT AV EN 50 ÅR GAMMEL ANSATT KVINNE. DENNE OPPVEKSTEN RESULTERTE I AT HAN BLE STERKT MARGINALISERT, HAVNET I DÅRLIG SELSKAP, BLE INVOLVERT I KRIMINALITETER OG ETTERHVERT FIKK RUSPROBLEMER OG LEVDE PÅ GATA SOM "GATAS SKREKK" FRAM TIL HAN FIKK HJELP VED EVANGELIESENTERET, BLE KRISTEN OG KOM SEG VEKK FRA GATA, RUS OG KRIMINALITET OG BLE "SNILL GUTT". HAN HAR IMIDLERTID FÅTT DÅRLIG MED UTDANNING OG MÅTTE I GODT VOKSEN ALDER LÆRE TING VI TAR SOM EN SELVFØLGE SOM AT NÅR KLOKKA ER ÅTTE OM KVELDEN KAN MAN OGSÅ SI 20.00.

ELLERS ER DET VEL SLIK, OGSÅ FOR JØDENES DEL, AT NÅR MAN HAR BLITT UTSATT FOR GROV DISKRIMINERING, UNDERTRYKT OG FORFULGT PÅ GRUNN AV SIN ETNISITET OG BLITT UTSATT FOR ETNISK "RENSNING" (I NORGE BLE ROMKVINNER TVANGSSTERILISERT. ROMFOLK BLE OGSÅ GASSET IHJEL AV NAZISTENE SAMMEN MED HOMOFILE, FUNKSJONSHEMMEDE/PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OG OPPOSISJONELLE) FÅR MAN VED ANLEDNING ET STERKT BEHOV FOR Å STYRKE SIN KULTURELLE ETNISKE IDENTITET OG OMFAVNE TRADISJONEN. EN VESENTLIG ÅRSAK TIL FATTIGDOMSPROBLEMATIKKEN BLANDT ROM/SIGØYNERNE ER AT MAN IKKE OPPSKATTER UTDANNING, DER DET OGSÅ I NORGE ER ET PROBLEM AT FORELDRENE TAR BARNA UT AV GRUNNSKOLEN NÅR DE REISER, SÅ PÅ TROSS AV AT DE I DAG SOM NORSKE STATSBORGERE I NORGE HAR AKKURAT DE SAMME RETTIGHETER OG MULIGHETER SOM ETNISKE NORDMENN ER DET IKKE MER ENN NOEN FÅ ÅR SIDEN DEN FØRSTE NORSKE SIGØYNERJENTA FULLFØRTE VIDEREGÅENDE. DET ER JENTENE SOM HAR DET VERST, DE BLIR I STOR GRAD TATT UT AV SKOLEN SÅ SNART DET ER MULIG IHT LANDETS LOVER OG GIFTER SEG OG FÅR BARN MENS DE ER SVÆRT UNGE. DET ER DERMED MOT UNGE JENTER OG MØDRE MAN BØR SETTE INN DE STØRSTE RESSURSENE FOR Å SØRGE FOR AT JENTENE OG ALLE BARN FÅR UTDANNING SÅ DE IKKE HAVNER I SAMME FATTIGDOM OG SOSIALE NØD SOM FORELDRENE. MEN DETTE KAN IKKE LØSES MED OVENFRA OG NED "MISJONÆRIMPERIALISME" KUN VED RELASJONSBYGGING MED YDMYKHET, RESPEKT OG FORSTÅELSE FOR DERES KULTUR OG SAMMENSATTE LIVSITUASJONER SOM ENKELTINDIVIDER OG IKKE KUN SOM GRUPPE. MAN MÅ VINNE TILLIT OG VENNSKAP FOR Å KUNNE PÅVIRKE EN ENDRING, DEN KAN IKKE KOMME TVUNGET PÅ OVENFRA OG NED. PÅ EN MÅTE ER DET EN GOD TING AT VI HAR FÅTT "TIGGERPROBLEMATIKK" INN OVER VÅRT LAND, DA DETTE IGJEN SETTER FOKUS OG SØKELYS PÅ DEN VANSKELIGE SITUASJONEN FOR OG PROBLEMENE TIL ROM BÅDE I NORGE OG NEDOVER EUROPA...

Når man kommer tett på og går ting litt etter i sømmene også tett på sosialt og relasjonelt på individuelt plan i møte med Tiggerne som pluttselig kom i mengder til Norge, der selv de av oss med gode hjerter og sosialt engasjement har fått alle vakre sigøyner-romantikk illusjoner feid bort i møte med realitetene. Som for mange andre nordmenn vekker tiggerne og tiggerne motstridende følelser og moralske konfliktspørsmål i meg selv. For på den ene siden har jeg knyttet bånd, bryr meg om og ser den vanskelige situasjonen enkeltkvinner jeg har blitt godt kjent med er i, mens man på den andre siden kunne fristes til å si at siden saken er at det faktisk finnes såpass mange fattige nordmenn skjult blandt oss som uansett aldri ville satt seg ned for å tigge i sin nød fordi det er utenfor sosial aksept i vår kultur der de fleste heller ville gått sultne enn å sette seg ned å tigge om de ikke alt var så stigmatisert og nedkjørt som de narkomane som er de eneste norske tiggerne man ser, særlig når denne tiggerkulturen har dratt med seg så mye kriminalitet, vinningsforbrytelser, prostitusjon, narkotikasalg og endel av de som har utgitt seg for å være fattige som har blitt innlosjert hos godtroende godhjerta nordmenn som enda til talte varmt for deres sak som fattige rom som ikke må diskrimineres har enda til når journalister fulgte dem tilbake til Romania vist seg å være styrtrike.

Disse styrtrike kriminelle rom lever i luksushus få nordmenn hadde hatt råd til å bygge og de begår kun litt småkriminalitet i hjemlandet der det i romkulturen åpenbart har så høy status å være rik at det spiller mindre rolle hvordan man blir det så de poster prangende skrytebilder av hvor mye de har rana disse dumme nordmennene for, mens den lave moralen hos de fattigste ifht til dette nok bunner i at de ser de som en slags "Robin Hood" selv om de ikke akkurat er kjent for å dele med de fattigste rom nok kan ligge i at de har en forestilling om at alle nordmenn er styrtrike og når de kommer hit som eneste tiggerne som er å se på gata kan de jo lett få en forestilling om at det ikke finnes fattige nordmenn. Jeg har fått en vennskapelig relasjon til en ung romkvinne hvor tillit er bygd opp over tid og hun er veldig lydhør og lærevillig når jeg forteller henne hvordan ting egentlig er og at nordmenn flest ikke er styrtrike selv om de mange uansett må kalles ganske rike i internasjonal målestokk, men at den eneste måten å bli rik på i norge krever en lengre utdanning og så at man står jevnt og trutt i en god jobb og jobber hardt, hvor begge foreldrene som regel Må jobbe dersom de skal klare med huslån og kunne holde en høy levestandard, mens de som av ulike grunner ikke fullfører et godt og fullverdig utdanningsløp som blit syke eller på grunn av andre problemer blir stående utenfor arbeidslivet eller kun kan få de dårligst betalte jobbene spesielt om det dreier seg om en eneforsørger med familie havner blandt de fattige i norge, hvor de aller fattigste i Norge virkelig Er fattige, selv om ingen sulter ihjel her. Noe Rom-tiggerne nok kanskje vil begynne å forstå om de tar turen til frelsesarmeens matutdeling som stadig flere nordmenn blir avhengig av her i Norges rikeste by hvor de sosiale forskjellene er større enn de fleste andre steder i landet og man faktisk kan snakke om et klassesamfunn der ulikheten mellom topp og bunn er fundamental både økonomisk og sosialt og enkelte grupper/sosioøkonomiske skjikt knapt er i berøring med hverandre. Men tiggerne Gjør noe med oss, gir oss en wake-up call om enn ubehagelig, for de SER vi så tydelig der de sitter i motsetning til våre egne fattige som helst vil hjemme seg bort.

For i vårt rike samfunn skammer de fattige seg, det er vårt samfunns skam- og så kommer liksom disse tiggerne så freidig her og vekker vår moralske samvittighet samtidig som de fører med seg en masse problemer og ubehag som vel egentlig også bare sier høyt til oss at fattigdom, negativ sosial arv hvor det for Rom/Sigøyneres også er kulturelle årsaker til manglende utdanning henger sammen og genererer og viderefører en masse utvidet problematikk som nedarves og videreføres til neste generasjon så lenge man ikke fokuserer på barna mens de er små og at alle får skolegang og utdanning. Skal man gjøre noe for Rom nytter det likevel ikke å trampe rett inn i deres kultur med en pengesekk fra politikerne og misjonærimperialisme som tråkker flatt rett inn i deres kultur og sier "her kommer vi som vet best og alt dere gjør er galt så nå må dere bare gjøre som vi sier så løser vi alle problemene deres vi som er så flinke og overlegne". De kulturelle holdingene som også finnes blandt norske sigøynere som ikke ser og verdsetter betydningen av skolegang og utdanning der det ikke er lenge siden det ble avisoppslag ut av første norske sigøynerjente som hadde fullført videregående. Da handler det ikke bare om fattigdom, da handler fattigdommen også om deres egen kultur. Men om holdningene skal endres i en kultur er det noe som tar tid og det skjer best ved brobygging, sosial kontakt, knytting av relasjonsbånd til rom og krever både at man virkelig bryr seg og har omtanke, forståelse, omsorg og respekt. Jeg gjør mitt på mikronivå fra kvinne til kvinne, menneske til menneske, hjerte til hjerte så gjør jeg iallfall litt isteden for å bare klage på hva andre ikke gjør, men om noen skal nå frem i et slikt større arbeid blandt rom der de er vil det være krevende, kreve menneskelig emosjonelt relasjonelt engasjement og det vil bli noen trøkk i trynet underveis. Men jeg VET at det nytter! Uten kjærlighet til mennesker nytter det imidlertid ikke.

Ikke alle rom er uærlige og kriminelle, noen er gode mennesker i en vanskelig situasjon, kanskje ikke av de mest lutfattige men virkelig ikke rike i det hele selv om de ikke lever på sultegrensen i hjemlandet og de gjør det de kan for å skaffe litt mer til seg selv og sine barn og man kan ikke dømme dem for det. Likevel er det dette kulturelle tiggeraspektet nordmannen i meg har problemer med. Det finnes da vitterlig mange andre fattige enn bare rom nedover i europa men de kommer ikke hit for å tigge, for de har ikke en slik kultur. De fleste folk har en stolthet i å klare seg selv og ser en større verdighet i om så å ha en veldig tung strevsom og dårlig betalt jobb de akkurat klarer å brødfø seg og sine på heller enn å skulle sette seg ned å tigge eller stjele som ikke synes å finnes på samme måte i romkulturen. I Polen og litauen er det også stor arbeidsledighet, lave lønninger og mange fattige men disse kommer ikke hit for å tigge, isteden klarer mange av de å søke seg til de jobbene de kan få i norge selv om de verken har høy utdanning eller språkkunnskaper i norsk eller engelsk der endel rom har svært mye bedre språkkunnskaper- reisende gatefolk som de er- enten det er som ufaglærte renholdere, om de har investert i et bussertifikat eller hva de ellers måtte kunne av håndtverk og manuelt arbeid med eller uten utdannelse, og jeg har også truffet vanlige rumenere som er her for å jobbe, så hva er det da som setter rom/sigøynere i en slik særstilling? Det går ikke an å skylde alt på fattigdom og diskriminering, det er noe i deres egen kultur som medvirker og bidrar til å opprettholde den utvidede fattigdomsproblematikken og dette løses ikke blot ved noen økonomiske bevilgninger fra norske politikere til romfolk i romania og bulgaria.

Og folk kan si hva de vil, men jeg tror vi nordmenn "trengte" å se disse tiggerne og romfolkets problematikk om enn det var ubehagelig! For det som er i vårt eget samfunn av fattigdom og sosial elendighet er så skjult og bortgjemt fra allminnelige "gode mette tilfredse nordmenn flest" at de slipper å se det og forholde seg til det i det daglige for "vi tigger ikke i norge": "Vi holder kjeft og klarer oss sjøl og håper de andre ikke ser at vi er fattige og ikke har det så bra så det gode selskap ikke skal se ned på oss".

"De er så irriterende synlige"! :-) Men noen av dem er egentlig ganske så like deg og meg skal jeg si deg om man først kommer litt tettere på og blir kjent med dem. De er forskjellige på individnivå som alle oss andre, det er ingen "stereotyp" av rom-tiggerne, det er et stort spekter av ulike mennesker, ulike familier, ulike klaner, noen gode noen dårlige, noen ærlige andre kriminelle og en del av dem er troende kristne, enkelte har vievann med på sine reiser til beskyttelse. Slikt er ikke "trollpakk" kjent for. Å være ung kvinne er vanskelig for noen og enhver også i Norge, å være en ung rom-kvinne fra Romania er særlig vanskelig. De er bare mennesker de også uansett hvordan man vrir og vender på det og mennesker finnes i alle varianter, noen bedre noen verre en andre også blandt rom som i menneskeheten forøvrig. Noen ønsker kanskje å bryte ut av sin kultur og gå sine egne veier om de bare kunne men for en ung romjente i romania er det nesten umulig uansettt hvor ressursterk hun er, så ikke vær for naiv men gi dem en sjans!

Og om man virkelig ønsker å gjøre noe for å avhjelpe fattigdomsproblematikken blandt romfolk/sigøynere er det de unge kvinnene og mødrene man må fokusere på. Disse som er glad i sine barn og ønsker noe bedre for dem enn de fikk muligheten til selv i sin kultur- å sende barna på skolen og sørge for at de får seg en utdannelse er det ENE området som er viktigere og av større betydning enn alt annet. Med en særlig omtanke for jentene!

 

August i hagen

Fra Krosshagen og lille Hiawatas hage. Har ei lita høstonn også på gang, ting som skal skjæres ned, bindes opp osv.

Tistler har også sin skjønnhet. Så mange ulike former, farger, teksturer på de ulike planteslagene og de er ulike slagene krever ulikt stell/gjødsling og trives i ulik jord. Noen vil ha mye gjødsel og næringsrik torvjord andre vil heller ha lite gjødsel og skrinn sannjord og de ulike planteslagene vil ha ulik sammensetning av gjødselen også- noen mye nitrogen andre mer kalium og fosfor, noen trenger mye vann, andre drukner og råtner om de blir stående for fuktige "på bena", noen Må ha mye sol andre trives best i skyggen og visner bort i sola. Noen tåler godt å bli flyttet, andre bør få stå ifred der de ble plantet når de har etablert seg ellers mister de blomsterprakten. Jeg kjører primært økologisk/integrert og bruker både kukompost, hønsegjødsel, blandingsgjødsel natur/mineral, langtidsvirkende gjødsel granulat økologisk/mineral og økologisk flytende gjødsel av marine alger men også vanlig flytende substral avhengig av hva og når jeg gjødsler. For grønnsakenes del har jeg vært litt slapp med overgjødslingen i sessongen, men ser de har "spist opp" det jeg ga dem som grunnlag i vår så selv om det nok var i seneste laget har jeg overgjødslet slikt som gulrot, rødbete, squash mm godt med substral nå. Ellers er "mitt hemmelige remedia" mot mangelsykdommer tangmel som inneholder det meste av mikronæring og spormineraler plantene kun trenger bittelitt av men Obs på planter som er ømfindtlige for klor/salt ved bruk av tangmel og særlig fersk tang som iallfall må ligge og renne av seg saltet fra sjøen over vinteren før det muldes ned som gjødsel til f.eks rødbete og potet om våren. Jeg høster ikke tang selv men for de som har mulighet nærmer tida for høsting av tang seg når en liten høststorm eller to skyller opp store tang og tarevaser i fjæra-  bre dem ut og la det renne av seg over vinteren på et annet sted enn der du har tenkt å bruke det som gjødsel til våren og husk at mange planter ikke tåler salt.

Jeg er "øko-agronom" (men ikke "100% ortodoxt troende barfotøkolog";-)  så generelt dyrker jeg jorda vel så mye som bare plantene så det meste trives hos meg der hvor jorda er oppkultivert og balansert gjødslet over år i et stort artsmangfold med rikt mikroliv- som et lite økosystem i seg selv som også fuglene og insektsfaunaen i nærområdet nyter godt av. Kalk har jeg vært forsiktig med men satser på endel mer av det i grønnsakshagen til neste år. I Krosshagen har jeg også mye surjordsplanter som ikke skal ha kalk, men rosene kan ha godt av litt innimellom. Det jeg ikke rakk å kjøpe før jeg sådde rotgrønnsaker var Borax- i Norge er det svært lite Bor i jorda så for å unngå vattersott (vasne områder som flg av bor mangel) i grønnsaker som neper, gulrot, kålrot, potet bør man ha ut et lite melissdryss med Borax ved grunnarbeidet før planting/såing/setting. Jeg har ikke dratt opp noe og sjekket så er spent på hvordan det står til med gulrota, pastinakkene og potetene under jorda. Dekket ikke med vekstduk under gulrotfluesvermingen som normalt skjer i juni heller så vi får se....

Sneglene var hissige før siste ferramolbehandling, men har høstet endel squash i sommer og det er stadig flere på gang så jeg har nettopp overgjødslet litt for å hjelpe på modningen

Sådde litt ulike eterneller på et lite felt i vår som nå litt etter litt kan høstes inn til tørkning. De står fint og holder fargen over vinteren.

Høststråblom

CALENDULA, RINGBLOMST, MORGENFRUE- Kjært barn har mange navn. Kronblader kan drysses over salaten. Mye brukt i hudkremer og kan lindre eksem.

Hortensiaene mine trives uallminnelig godt i Krosshagen. De største er over 2 meter høye!

Jeg har en god del planter i hagen jeg ikke husker navnet på- som denne:

Nå er det høstanemonenes tid:

Sen modning på tomatene betyr syltede grønne tomater etterhvert (bilder, oppskrift/fremgangsmåte kommer i eget innlegg)

Victoria-plommer:

Gressløk, paprika og oregano/merian fra hagen

Sene roser kommer enda i  blomst framover

Og dette var...?_

Det blir en god del fine store epler på mitt lille familetre med flere ulike sorter podet inn i år, men de må enda modne litt til før de er spiseklare

Blomkarse i ulike farger er en god dekkplante for større flater og både blomstene- som ikke smaker så mye, og blader- som smaker litt reddik/pepperaktig kn brukes i salaten

Ikke så veldig stor plommehøst i år men de plommene som er er uallminnelig store etter den varme sommeren. Nå henger de og modner forhåpentlig hjulpet av litt høstsol.

Godt å bare kunne plukke inn "en kopp syltetøy" fra hagen:

Ferramol! Tid for det nå for nå starter snart iberiasneglenes eggleggingstid (Ferromol er biologisk nedbrytbar og tillatt i øko-hagen) Den er ikke farlig for andre dyr og småkryp enn sneglene. Det er et jernsulfat som fungerer slik at sneglene får falsk metthetsfølelse, går i dvale og sulter til døde uten å kjenne det på en flekk):

 

Gartneren...Og hjelperen min:

Mitt eget Urtesalt!

DA HAR JEG GITT MEG URTESALT PRODUKSJONEN I VOLD! SUPER MÅTE Å NYTTE URTENE PÅ!

Eg har alt laga to ulike varianter, og en tredje variant med meir grønnsaker og mindre salt står til tørk i ovnen. Fremgangsmåten er å kjøre urter, grønnsaker og salt sammen til ei grønn grøppe, for deretter å smøre det tynt ut på et stekebrett og tørke på 50 grader varmluft til det hele er tørt og sprøtt som knekkebrød. Deretter har eg knust saltet i morter og hatt på glass. Veldig godt, billig og fint å gi vekk i gave. For de som skal ha saltfattig kost smaker urtesaltet så aromatisk at man trenger mindre salt i maten.

 

Eg har laga en variant med mye oregano, løpstikke, gul løk, salvie, rød, gul og orange paprika, litt hvitløk og rød chilli. En annen variant med mye løpstikke, fersk jalapeno, broccoli, sjalottløk, oregano og litt pul bieber oppi. Til disse blandingene brukte jeg ganske mye fint havsalt. Den ene blandingene ble grønnere og mer finstøvet enn den andre, så jeg tenker den går best i supper og gryteretter, mens det andre kan brukes som bordsalt.

 

Nå står det en tredje blanding i ovnen som inneholder disse ingridiensene fra hagen (gressløk, løpstikke, salvie, merian, blomkarse, støvbærere av calendula og grønn paprika- bildet) og i tillegg følgende fra butikken (koreander, broccoli, rød spisspaprika/søtpaprika, noen hvitløkkløfter)  pluss 4-5 ss maldonsalt:

 

Føles deilig å videreforedle og "distribuere" egne hageprodukter til venner og kjente!

Kreativ lek! 21.08.18

Hvem har sagt at voksne ikke kan leke?! Her har jeg lekt meg litt med fotoeffekter. Med unntak av det siste har jeg tatt alle bildene selv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silencio!

Den Hellige Ånd kommer ikke med torden og larm, bråk, forvirrig og kaos men faller på oss som en due, et stille mykt levende hellig Gudsnærvær. Jeg tenker at Leonard Cohen, den gamle jøden som søkte stillheten borte fra verdens larm blandt buddhistmunker i Tibets fjell hadde en profetisk gave slik jeg tolker noen av teksten hans. Men ved slutten av livet stod han der kun som et menneske som erkente sitt liv og sin synd og dertil talte om verdens mørke som han nå skulle forlate. Da hadde han ingen svar, men stilte seg kun åpen foran utgangen til verden- døden og overlot alt til sin skaper i en erkjennelse av at nå har jeg levd mitt liv, nå er det ikke lenger opp til meg så la det komme det som må hva enn som åpner seg bak døden, men likevel med et håp om lys han ikke lenger kunne se i verden. Her er en av de sangene han har laget som jeg liker veldig godt, og egentlig er det jo en vakker bønn hvor det melodiske er en del av bønnen.

 


 

Krosshagen/lille Hiawata 18.08.18

De første hagebildene fra august. Her vokser det som ugress. Vi hadde en lang tørkeperiode med vanningsforbud og hagen led noe under det, men nå har det vært en periode med endel regn, og bra er det- ikke minst for bøndene. Har høstet endel sqash, tomater, de første paprikaene, agurk, salat, neper, urter og den første lille grøden av eterneller- blomster som skal tørkes. De første solsikkene har blomstret, og flere står i knopp. Hortensiaene står i fullt flor og noen av de sene rosene er under utvikling. De ettårige sommerblomstene jeg sådde i bed i vår er for en stor del i ferd med å avblomstre, selv om mye fortsatt står i blomst, og endel av dem var så overvokste at jeg ryddet litt i "jungelen" idag. Sukkerertene som det ble en god del av synger på siste verset og er i ferd med å visne ned. Maisen har kommet et lite stykke på vei men jeg tviler på det blir noen grøde av det. Høstanemonene begynner å komme i blomst, og hibiscusen har også sprunget ut. I tillegg blomstrer nå de seneste clematisene mens noen av de tidligste sortene er i andreblomstring. Eplene ser fine ut, men det er en stund til både de og plommene kan høstes. Det er endel solbær, og jeg har gitt bort litt, men ikke vært så flink å plukke. Fuglene skal imidlertid også ha sitt. Med regnet har sneglene også kommet frem igjen og det er tid for behandling med ferramol før eggeleggingen. Småjentene fra nabohuset- der lille Hiawata skuer utover på veggen, har uoppfordret vært flinke med å plukke snegler. Etterhvert skal jeg også høste poteter, gulrot, pastinakk og noen rødbeter jeg håper vil vokse fremover, siden de fortsatt er veldig små. Ellers trives blomkarsen der jeg sådde den, og det står fortsatt endel valmuer i blomst hvor det nå er de røde orientvalmuene som dominerer. Alltid noe å gjøre og sysle med i en hage og jeg sitter mye ute så sant det er opphold. Ellers er det kjekt å kunne fly litt rundt på naboenes dører med markens grøde og jeg har også delt med gode venner. Selv har jeg imidlertid ikke vært så flink å bruke grønnsakene, det er liksom så kjedelig å lage mat bare til seg selv. Skulle gjerne hatt en god stødig mann i huset jeg kunne dulle litt med og ha middagen klar til når han kom hjem fra jobb, iallfall om det var en god snil mann som hadde fortjent ekstraservice. Slike finnes jo, selv om det beste som regel er "tatt", men man kan jo alltids håpe...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Og Pusi er her rundt meg hele tiden, og koser seg ute i hagen enten det er sol eller regn, mens gamle Bamse som jeg hadde frem til hun pluttselig flyttet inn og fødte kattungene sine i 2009 selv om han egentlig ville ut så været an, og snudde i døren om det regnet. Han var på mange måter veldig ulik Pusi, og der hun er en storjeger som så snart en mus viser seg i hagen, dreper den og kommer med den i "gave" til mor med en voldsom mjauing, var Bamse av en langt mer bedagelig natur som enkelte ganger når han lå og koste seg i sola, nærmest bare strakte labben ut i lufta om det fløy en fugl forbi. Bamse døde forøvrig i sitt 18ende år, samme år som Pusi flyttet inn. At Pusi holder hagen fri for rotter og mus er en god ting, men jeg er mindre begeistret når det er småfugler som må bøte med livet selv om de er kvikke og raske på vingene slik at det kun har skjedd et par ganger som jeg har fått med meg. Hagen (-e) her er iallfall gode å være i for både folk og dyr.

Tall ships race. Stavanger 2018

Da er Tall Ship race over for denne gangen og det skrives august. Det var noen fantastiske dager med tropevarme og sydeuropeisk stemning i byen de dagene Skutene var her. Her er noen bilder!

 

 

 

 

 

 

 

HAGE. Sist i juli 2018

Kun naturlige bilder uten grafiske effekter. Den ene (første) valmuen ser imidlertid mer ut som en kunsttegning enn en naturlig blomst. Men det er det altså; Et naturlig kunstverk med Vår Herres signatur ;-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litt å bite i må man også ha når man har snille barn på hagebesøk!