"ROM-PROBLEMATIKKEN"

I min oppvekst kom det fra tid til annen caravaner med "tatere" trekkende opp fra Trønderlag som reiste rundt og tilbudte tepper og lignende på dørene, og min mor som ellers som de fleste i bygda pleide å la dørene stå ulåste var omhyggelig med å låse når "taterne" var i området, selv om jeg aldri hørte et ord om at disse taterne hadde stjålet noe som helst fra noen i distriktet i min levetid iallfall. Og alle kjenner jo den mørke historien med diskrimineringen av "tatere" i Norge, der både Tvangssterilisering og forsøk på tvangsassimilering med å ta fra dem barna og sette dem på barnehjem hvor forholdene ikke var egnet for barn og således bare sosialiserte de som havnet der enda mer ut på marginalen som utstøtte "lonere" med alt det innebar og ledet til og denne historien vil vi jo idag i så liten grad være bekjent av at det kan ses ut som det foregår litt forskjellsbehandling og snillisme andre veien idag når det gjelder norske sigøynere som ikke sender sine barn, særlig jentene på skolen av frykt for "flere overgrep mot sigøynerne" mens taterjentene blir de store taperne. "Romfolkproblemene" handler om mer enn bare fattigdom og diskriminering! Men vi skal ikke fordømme, vi skal prøve å forstå og ikke gå i den fella at vi ikke ser enkeltmenneskene og bare sauser det hele sammen til en smørjete negativ generalisert forestilling om at rom og romtiggere bare er noe fantepakk vi bør sparke på dør så fort rå er. "IKKE LÅS DØRA DI"!

BÅDE I NORGE OG NEDOVER EUROPA, SÆRLIG I ROMANIA OG BULGARIA- DER ROM STADIG BLIR UTSATT FOR GROV DISKRIMINRERING OG ETNISK DISKRIMINERING ER DET EN FATTIGDOMSPROBLEMATIKK MED OPPHOPNING AV SOSIALE PROBLEMER SOM GÅR I ARV OG KRIMINALITET SOM KONSEKVENS AV FATTIGDOMMEN. EN DEL AV DENNE PROBLEMATIKKEN HAR DIREKTE ÅRSAK I DEN DISKRIMINERING ROM/TATERE/SIGØYNERE HAR BLITT UTSATT FOR GJENNOM ÅRHUNDRER OG GENERADSJONER- OGSÅ I NORGE. (DET SAMME GJELDER FOR AFROAMERIKANERE SOM FOR MANGE I DENNE GRUPPENS DEL STADIG ER I DEN NEDERSTE SOSIOØKONOMISKE KLASSEN MED STORE SOSIALE PROBLEMER SOM EN FØLGE AV DEN RASISMEN OG GROVE DISKRIMINERINGEN DE HAR VÆRT UTSATT FOR SIDEN SLAVETIDEN HVOR SOSIALE PROBLEMER GÅR I ARV HVOR DET STADIG FINNES SORTE GHETTOER I USA MED FATTIGDOM OG ELENDIGE LEVEKÅR OG MYE KRIMIALITET OG NARKOTIKA. OM MAN VOKSER OPP I SLIKE KÅR HAR MAN IKKE MANGE VALGMULIGHETER OG DE STORE FORUTSETNINGENE TIL Å REALISERE "THE AMERICAN DREAM IN THE LAND OF PLENTY. MEN TILBAKE TIL ROM, TATERENE, SIGØYNERNE: JEG KJENNER FOR EKSEMPEL EN NÅ OVER 50 ÅR GAMMEL NORSK "TATER" SOM PÅ GRUNN AV ØNSKET OM "FORNORSKNING" HVOR NORSKE TATERE NESTEN HELT FREM TIL MOT 80-TALLET BLE UTSATT FOR EN TVUNGET "FORNORSKNINGSPROSESS" PÅ SAMME MÅTE SOM SAMENE BLE, BLE TATT FRA FORELDRENE SOM BARN OG PLASSERT PÅ BARNEHJEM DER HAN SKULLE "LÆRE Å BLI ETNISK NORSK". PÅ DETTE BARNEHJEMMET VAR DET DÅRLIGE, MARGINALE KÅR OG HAN BLE SEKSUELT MISBRUKT AV EN 50 ÅR GAMMEL ANSATT KVINNE. DENNE OPPVEKSTEN RESULTERTE I AT HAN BLE STERKT MARGINALISERT, HAVNET I DÅRLIG SELSKAP, BLE INVOLVERT I KRIMINALITETER OG ETTERHVERT FIKK RUSPROBLEMER OG LEVDE PÅ GATA SOM "GATAS SKREKK" FRAM TIL HAN FIKK HJELP VED EVANGELIESENTERET, BLE KRISTEN OG KOM SEG VEKK FRA GATA, RUS OG KRIMINALITET OG BLE "SNILL GUTT". HAN HAR IMIDLERTID FÅTT DÅRLIG MED UTDANNING OG MÅTTE I GODT VOKSEN ALDER LÆRE TING VI TAR SOM EN SELVFØLGE SOM AT NÅR KLOKKA ER ÅTTE OM KVELDEN KAN MAN OGSÅ SI 20.00.

ELLERS ER DET VEL SLIK, OGSÅ FOR JØDENES DEL, AT NÅR MAN HAR BLITT UTSATT FOR GROV DISKRIMINERING, UNDERTRYKT OG FORFULGT PÅ GRUNN AV SIN ETNISITET OG BLITT UTSATT FOR ETNISK "RENSNING" (I NORGE BLE ROMKVINNER TVANGSSTERILISERT. ROMFOLK BLE OGSÅ GASSET IHJEL AV NAZISTENE SAMMEN MED HOMOFILE, FUNKSJONSHEMMEDE/PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OG OPPOSISJONELLE) FÅR MAN VED ANLEDNING ET STERKT BEHOV FOR Å STYRKE SIN KULTURELLE ETNISKE IDENTITET OG OMFAVNE TRADISJONEN. EN VESENTLIG ÅRSAK TIL FATTIGDOMSPROBLEMATIKKEN BLANDT ROM/SIGØYNERNE ER AT MAN IKKE OPPSKATTER UTDANNING, DER DET OGSÅ I NORGE ER ET PROBLEM AT FORELDRENE TAR BARNA UT AV GRUNNSKOLEN NÅR DE REISER, SÅ PÅ TROSS AV AT DE I DAG SOM NORSKE STATSBORGERE I NORGE HAR AKKURAT DE SAMME RETTIGHETER OG MULIGHETER SOM ETNISKE NORDMENN ER DET IKKE MER ENN NOEN FÅ ÅR SIDEN DEN FØRSTE NORSKE SIGØYNERJENTA FULLFØRTE VIDEREGÅENDE. DET ER JENTENE SOM HAR DET VERST, DE BLIR I STOR GRAD TATT UT AV SKOLEN SÅ SNART DET ER MULIG IHT LANDETS LOVER OG GIFTER SEG OG FÅR BARN MENS DE ER SVÆRT UNGE. DET ER DERMED MOT UNGE JENTER OG MØDRE MAN BØR SETTE INN DE STØRSTE RESSURSENE FOR Å SØRGE FOR AT JENTENE OG ALLE BARN FÅR UTDANNING SÅ DE IKKE HAVNER I SAMME FATTIGDOM OG SOSIALE NØD SOM FORELDRENE. MEN DETTE KAN IKKE LØSES MED OVENFRA OG NED "MISJONÆRIMPERIALISME" KUN VED RELASJONSBYGGING MED YDMYKHET, RESPEKT OG FORSTÅELSE FOR DERES KULTUR OG SAMMENSATTE LIVSITUASJONER SOM ENKELTINDIVIDER OG IKKE KUN SOM GRUPPE. MAN MÅ VINNE TILLIT OG VENNSKAP FOR Å KUNNE PÅVIRKE EN ENDRING, DEN KAN IKKE KOMME TVUNGET PÅ OVENFRA OG NED. PÅ EN MÅTE ER DET EN GOD TING AT VI HAR FÅTT "TIGGERPROBLEMATIKK" INN OVER VÅRT LAND, DA DETTE IGJEN SETTER FOKUS OG SØKELYS PÅ DEN VANSKELIGE SITUASJONEN FOR OG PROBLEMENE TIL ROM BÅDE I NORGE OG NEDOVER EUROPA...

Når man kommer tett på og går ting litt etter i sømmene også tett på sosialt og relasjonelt på individuelt plan i møte med Tiggerne som pluttselig kom i mengder til Norge, der selv de av oss med gode hjerter og sosialt engasjement har fått alle vakre sigøyner-romantikk illusjoner feid bort i møte med realitetene. Som for mange andre nordmenn vekker tiggerne og tiggerne motstridende følelser og moralske konfliktspørsmål i meg selv. For på den ene siden har jeg knyttet bånd, bryr meg om og ser den vanskelige situasjonen enkeltkvinner jeg har blitt godt kjent med er i, mens man på den andre siden kunne fristes til å si at siden saken er at det faktisk finnes såpass mange fattige nordmenn skjult blandt oss som uansett aldri ville satt seg ned for å tigge i sin nød fordi det er utenfor sosial aksept i vår kultur der de fleste heller ville gått sultne enn å sette seg ned å tigge om de ikke alt var så stigmatisert og nedkjørt som de narkomane som er de eneste norske tiggerne man ser, særlig når denne tiggerkulturen har dratt med seg så mye kriminalitet, vinningsforbrytelser, prostitusjon, narkotikasalg og endel av de som har utgitt seg for å være fattige som har blitt innlosjert hos godtroende godhjerta nordmenn som enda til talte varmt for deres sak som fattige rom som ikke må diskrimineres har enda til når journalister fulgte dem tilbake til Romania vist seg å være styrtrike.

Disse styrtrike kriminelle rom lever i luksushus få nordmenn hadde hatt råd til å bygge og de begår kun litt småkriminalitet i hjemlandet der det i romkulturen åpenbart har så høy status å være rik at det spiller mindre rolle hvordan man blir det så de poster prangende skrytebilder av hvor mye de har rana disse dumme nordmennene for, mens den lave moralen hos de fattigste ifht til dette nok bunner i at de ser de som en slags "Robin Hood" selv om de ikke akkurat er kjent for å dele med de fattigste rom nok kan ligge i at de har en forestilling om at alle nordmenn er styrtrike og når de kommer hit som eneste tiggerne som er å se på gata kan de jo lett få en forestilling om at det ikke finnes fattige nordmenn. Jeg har fått en vennskapelig relasjon til en ung romkvinne hvor tillit er bygd opp over tid og hun er veldig lydhør og lærevillig når jeg forteller henne hvordan ting egentlig er og at nordmenn flest ikke er styrtrike selv om de mange uansett må kalles ganske rike i internasjonal målestokk, men at den eneste måten å bli rik på i norge krever en lengre utdanning og så at man står jevnt og trutt i en god jobb og jobber hardt, hvor begge foreldrene som regel Må jobbe dersom de skal klare med huslån og kunne holde en høy levestandard, mens de som av ulike grunner ikke fullfører et godt og fullverdig utdanningsløp som blit syke eller på grunn av andre problemer blir stående utenfor arbeidslivet eller kun kan få de dårligst betalte jobbene spesielt om det dreier seg om en eneforsørger med familie havner blandt de fattige i norge, hvor de aller fattigste i Norge virkelig Er fattige, selv om ingen sulter ihjel her. Noe Rom-tiggerne nok kanskje vil begynne å forstå om de tar turen til frelsesarmeens matutdeling som stadig flere nordmenn blir avhengig av her i Norges rikeste by hvor de sosiale forskjellene er større enn de fleste andre steder i landet og man faktisk kan snakke om et klassesamfunn der ulikheten mellom topp og bunn er fundamental både økonomisk og sosialt og enkelte grupper/sosioøkonomiske skjikt knapt er i berøring med hverandre. Men tiggerne Gjør noe med oss, gir oss en wake-up call om enn ubehagelig, for de SER vi så tydelig der de sitter i motsetning til våre egne fattige som helst vil hjemme seg bort.

For i vårt rike samfunn skammer de fattige seg, det er vårt samfunns skam- og så kommer liksom disse tiggerne så freidig her og vekker vår moralske samvittighet samtidig som de fører med seg en masse problemer og ubehag som vel egentlig også bare sier høyt til oss at fattigdom, negativ sosial arv hvor det for Rom/Sigøyneres også er kulturelle årsaker til manglende utdanning henger sammen og genererer og viderefører en masse utvidet problematikk som nedarves og videreføres til neste generasjon så lenge man ikke fokuserer på barna mens de er små og at alle får skolegang og utdanning. Skal man gjøre noe for Rom nytter det likevel ikke å trampe rett inn i deres kultur med en pengesekk fra politikerne og misjonærimperialisme som tråkker flatt rett inn i deres kultur og sier "her kommer vi som vet best og alt dere gjør er galt så nå må dere bare gjøre som vi sier så løser vi alle problemene deres vi som er så flinke og overlegne". De kulturelle holdingene som også finnes blandt norske sigøynere som ikke ser og verdsetter betydningen av skolegang og utdanning der det ikke er lenge siden det ble avisoppslag ut av første norske sigøynerjente som hadde fullført videregående. Da handler det ikke bare om fattigdom, da handler fattigdommen også om deres egen kultur. Men om holdningene skal endres i en kultur er det noe som tar tid og det skjer best ved brobygging, sosial kontakt, knytting av relasjonsbånd til rom og krever både at man virkelig bryr seg og har omtanke, forståelse, omsorg og respekt. Jeg gjør mitt på mikronivå fra kvinne til kvinne, menneske til menneske, hjerte til hjerte så gjør jeg iallfall litt isteden for å bare klage på hva andre ikke gjør, men om noen skal nå frem i et slikt større arbeid blandt rom der de er vil det være krevende, kreve menneskelig emosjonelt relasjonelt engasjement og det vil bli noen trøkk i trynet underveis. Men jeg VET at det nytter! Uten kjærlighet til mennesker nytter det imidlertid ikke.

Ikke alle rom er uærlige og kriminelle, noen er gode mennesker i en vanskelig situasjon, kanskje ikke av de mest lutfattige men virkelig ikke rike i det hele selv om de ikke lever på sultegrensen i hjemlandet og de gjør det de kan for å skaffe litt mer til seg selv og sine barn og man kan ikke dømme dem for det. Likevel er det dette kulturelle tiggeraspektet nordmannen i meg har problemer med. Det finnes da vitterlig mange andre fattige enn bare rom nedover i europa men de kommer ikke hit for å tigge, for de har ikke en slik kultur. De fleste folk har en stolthet i å klare seg selv og ser en større verdighet i om så å ha en veldig tung strevsom og dårlig betalt jobb de akkurat klarer å brødfø seg og sine på heller enn å skulle sette seg ned å tigge eller stjele som ikke synes å finnes på samme måte i romkulturen. I Polen og litauen er det også stor arbeidsledighet, lave lønninger og mange fattige men disse kommer ikke hit for å tigge, isteden klarer mange av de å søke seg til de jobbene de kan få i norge selv om de verken har høy utdanning eller språkkunnskaper i norsk eller engelsk der endel rom har svært mye bedre språkkunnskaper- reisende gatefolk som de er- enten det er som ufaglærte renholdere, om de har investert i et bussertifikat eller hva de ellers måtte kunne av håndtverk og manuelt arbeid med eller uten utdannelse, og jeg har også truffet vanlige rumenere som er her for å jobbe, så hva er det da som setter rom/sigøynere i en slik særstilling? Det går ikke an å skylde alt på fattigdom og diskriminering, det er noe i deres egen kultur som medvirker og bidrar til å opprettholde den utvidede fattigdomsproblematikken og dette løses ikke blot ved noen økonomiske bevilgninger fra norske politikere til romfolk i romania og bulgaria.

Og folk kan si hva de vil, men jeg tror vi nordmenn "trengte" å se disse tiggerne og romfolkets problematikk om enn det var ubehagelig! For det som er i vårt eget samfunn av fattigdom og sosial elendighet er så skjult og bortgjemt fra allminnelige "gode mette tilfredse nordmenn flest" at de slipper å se det og forholde seg til det i det daglige for "vi tigger ikke i norge": "Vi holder kjeft og klarer oss sjøl og håper de andre ikke ser at vi er fattige og ikke har det så bra så det gode selskap ikke skal se ned på oss".

"De er så irriterende synlige"! :-) Men noen av dem er egentlig ganske så like deg og meg skal jeg si deg om man først kommer litt tettere på og blir kjent med dem. De er forskjellige på individnivå som alle oss andre, det er ingen "stereotyp" av rom-tiggerne, det er et stort spekter av ulike mennesker, ulike familier, ulike klaner, noen gode noen dårlige, noen ærlige andre kriminelle og en del av dem er troende kristne, enkelte har vievann med på sine reiser til beskyttelse. Slikt er ikke "trollpakk" kjent for. Å være ung kvinne er vanskelig for noen og enhver også i Norge, å være en ung rom-kvinne fra Romania er særlig vanskelig. De er bare mennesker de også uansett hvordan man vrir og vender på det og mennesker finnes i alle varianter, noen bedre noen verre en andre også blandt rom som i menneskeheten forøvrig. Noen ønsker kanskje å bryte ut av sin kultur og gå sine egne veier om de bare kunne men for en ung romjente i romania er det nesten umulig uansettt hvor ressursterk hun er, så ikke vær for naiv men gi dem en sjans!

Og om man virkelig ønsker å gjøre noe for å avhjelpe fattigdomsproblematikken blandt romfolk/sigøynere er det de unge kvinnene og mødrene man må fokusere på. Disse som er glad i sine barn og ønsker noe bedre for dem enn de fikk muligheten til selv i sin kultur- å sende barna på skolen og sørge for at de får seg en utdannelse er det ENE området som er viktigere og av større betydning enn alt annet. Med en særlig omtanke for jentene!

 

August i hagen

Fra Krosshagen og lille Hiawatas hage. Har ei lita høstonn også på gang, ting som skal skjæres ned, bindes opp osv.

Tistler har også sin skjønnhet. Så mange ulike former, farger, teksturer på de ulike planteslagene og de er ulike slagene krever ulikt stell/gjødsling og trives i ulik jord. Noen vil ha mye gjødsel og næringsrik torvjord andre vil heller ha lite gjødsel og skrinn sannjord og de ulike planteslagene vil ha ulik sammensetning av gjødselen også- noen mye nitrogen andre mer kalium og fosfor, noen trenger mye vann, andre drukner og råtner om de blir stående for fuktige "på bena", noen Må ha mye sol andre trives best i skyggen og visner bort i sola. Noen tåler godt å bli flyttet, andre bør få stå ifred der de ble plantet når de har etablert seg ellers mister de blomsterprakten. Jeg kjører primært økologisk/integrert og bruker både kukompost, hønsegjødsel, blandingsgjødsel natur/mineral, langtidsvirkende gjødsel granulat økologisk/mineral og økologisk flytende gjødsel av marine alger men også vanlig flytende substral avhengig av hva og når jeg gjødsler. For grønnsakenes del har jeg vært litt slapp med overgjødslingen i sessongen, men ser de har "spist opp" det jeg ga dem som grunnlag i vår så selv om det nok var i seneste laget har jeg overgjødslet slikt som gulrot, rødbete, squash mm godt med substral nå. Ellers er "mitt hemmelige remedia" mot mangelsykdommer tangmel som inneholder det meste av mikronæring og spormineraler plantene kun trenger bittelitt av men Obs på planter som er ømfindtlige for klor/salt ved bruk av tangmel og særlig fersk tang som iallfall må ligge og renne av seg saltet fra sjøen over vinteren før det muldes ned som gjødsel til f.eks rødbete og potet om våren. Jeg høster ikke tang selv men for de som har mulighet nærmer tida for høsting av tang seg når en liten høststorm eller to skyller opp store tang og tarevaser i fjæra-  bre dem ut og la det renne av seg over vinteren på et annet sted enn der du har tenkt å bruke det som gjødsel til våren og husk at mange planter ikke tåler salt.

Jeg er "øko-agronom" (men ikke "100% ortodoxt troende barfotøkolog";-)  så generelt dyrker jeg jorda vel så mye som bare plantene så det meste trives hos meg der hvor jorda er oppkultivert og balansert gjødslet over år i et stort artsmangfold med rikt mikroliv- som et lite økosystem i seg selv som også fuglene og insektsfaunaen i nærområdet nyter godt av. Kalk har jeg vært forsiktig med men satser på endel mer av det i grønnsakshagen til neste år. I Krosshagen har jeg også mye surjordsplanter som ikke skal ha kalk, men rosene kan ha godt av litt innimellom. Det jeg ikke rakk å kjøpe før jeg sådde rotgrønnsaker var Borax- i Norge er det svært lite Bor i jorda så for å unngå vattersott (vasne områder som flg av bor mangel) i grønnsaker som neper, gulrot, kålrot, potet bør man ha ut et lite melissdryss med Borax ved grunnarbeidet før planting/såing/setting. Jeg har ikke dratt opp noe og sjekket så er spent på hvordan det står til med gulrota, pastinakkene og potetene under jorda. Dekket ikke med vekstduk under gulrotfluesvermingen som normalt skjer i juni heller så vi får se....

Sneglene var hissige før siste ferramolbehandling, men har høstet endel squash i sommer og det er stadig flere på gang så jeg har nettopp overgjødslet litt for å hjelpe på modningen

Sådde litt ulike eterneller på et lite felt i vår som nå litt etter litt kan høstes inn til tørkning. De står fint og holder fargen over vinteren.

Høststråblom

CALENDULA, RINGBLOMST, MORGENFRUE- Kjært barn har mange navn. Kronblader kan drysses over salaten. Mye brukt i hudkremer og kan lindre eksem.

Hortensiaene mine trives uallminnelig godt i Krosshagen. De største er over 2 meter høye!

Jeg har en god del planter i hagen jeg ikke husker navnet på- som denne:

Nå er det høstanemonenes tid:

Sen modning på tomatene betyr syltede grønne tomater etterhvert (bilder, oppskrift/fremgangsmåte kommer i eget innlegg)

Victoria-plommer:

Gressløk, paprika og oregano/merian fra hagen

Sene roser kommer enda i  blomst framover

Og dette var...?_

Det blir en god del fine store epler på mitt lille familetre med flere ulike sorter podet inn i år, men de må enda modne litt til før de er spiseklare

Blomkarse i ulike farger er en god dekkplante for større flater og både blomstene- som ikke smaker så mye, og blader- som smaker litt reddik/pepperaktig kn brukes i salaten

Ikke så veldig stor plommehøst i år men de plommene som er er uallminnelig store etter den varme sommeren. Nå henger de og modner forhåpentlig hjulpet av litt høstsol.

Godt å bare kunne plukke inn "en kopp syltetøy" fra hagen:

Ferramol! Tid for det nå for nå starter snart iberiasneglenes eggleggingstid (Ferromol er biologisk nedbrytbar og tillatt i øko-hagen) Den er ikke farlig for andre dyr og småkryp enn sneglene. Det er et jernsulfat som fungerer slik at sneglene får falsk metthetsfølelse, går i dvale og sulter til døde uten å kjenne det på en flekk):

 

Gartneren...Og hjelperen min:

Mitt eget Urtesalt!

DA HAR JEG GITT MEG URTESALT PRODUKSJONEN I VOLD! SUPER MÅTE Å NYTTE URTENE PÅ!

Eg har alt laga to ulike varianter, og en tredje variant med meir grønnsaker og mindre salt står til tørk i ovnen. Fremgangsmåten er å kjøre urter, grønnsaker og salt sammen til ei grønn grøppe, for deretter å smøre det tynt ut på et stekebrett og tørke på 50 grader varmluft til det hele er tørt og sprøtt som knekkebrød. Deretter har eg knust saltet i morter og hatt på glass. Veldig godt, billig og fint å gi vekk i gave. For de som skal ha saltfattig kost smaker urtesaltet så aromatisk at man trenger mindre salt i maten.

 

Eg har laga en variant med mye oregano, løpstikke, gul løk, salvie, rød, gul og orange paprika, litt hvitløk og rød chilli. En annen variant med mye løpstikke, fersk jalapeno, broccoli, sjalottløk, oregano og litt pul bieber oppi. Til disse blandingene brukte jeg ganske mye fint havsalt. Den ene blandingene ble grønnere og mer finstøvet enn den andre, så jeg tenker den går best i supper og gryteretter, mens det andre kan brukes som bordsalt.

 

Nå står det en tredje blanding i ovnen som inneholder disse ingridiensene fra hagen (gressløk, løpstikke, salvie, merian, blomkarse, støvbærere av calendula og grønn paprika- bildet) og i tillegg følgende fra butikken (koreander, broccoli, rød spisspaprika/søtpaprika, noen hvitløkkløfter)  pluss 4-5 ss maldonsalt:

 

Føles deilig å videreforedle og "distribuere" egne hageprodukter til venner og kjente!

Kreativ lek! 21.08.18

Hvem har sagt at voksne ikke kan leke?! Her har jeg lekt meg litt med fotoeffekter. De fleste bildene er av meg, og med unntak av engelen har jeg tatt alle bildene selv- hjemme/i hagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHELTER FROM EVIL

....

 
Lost in a little room
One with white-out windows where no one goes
Lost in an empty space
Where no one else can reach me or hear me cry
But The Shepherd never sleeps
Nor leaves the searching for His sheep
So how can I be afraid?
For You will find my heart again
You can warm my fears away
And I wont be alone
For You will bring me home again
Safe into the shadow of Your hand
 
I was an only one
seperate and different and so aware
That I was a lonely one
without a friend to call me to say 'Hi'
But The Shepherd knows His sheep
He alone will meet their needs
 
So how can I be afraid?
For You laid down Your life for me
You became the living door
And I wont be alone
I can hear You calling me
Safe into the shadow of Your hand
Here there is life for me
Life in such abundance from You
Here there is sanctuary
And entering through You I find Your peace
For The Shepherd knows His sheep
His, the only voice they heed
 
So how can I be afraid?
Now that You have found my heart again
You have warmed my fears away
And I wont be alone
Now that You have brought me home again
Safe into the shadow of Your hand
 
 
(FOTO: FRA "PASSION OF THE CHRIST)
 
 


 

Silencio!

Den Hellige Ånd kommer ikke med torden og larm, bråk, forvirrig og kaos men faller på oss som en due, et stille mykt levende hellig Gudsnærvær. Jeg tenker at Leonard Cohen, den gamle jøden som søkte stillheten borte fra verdens larm blandt buddhistmunker i Tibets fjell hadde en profetisk gave slik jeg tolker noen av teksten hans. Men ved slutten av livet stod han der kun som et menneske som erkente sitt liv og sin synd og dertil talte om verdens mørke som han nå skulle forlate. Da hadde han ingen svar, men stilte seg kun åpen foran utgangen til verden- døden og overlot alt til sin skaper i en erkjennelse av at nå har jeg levd mitt liv, nå er det ikke lenger opp til meg så la det komme det som må hva enn som åpner seg bak døden, men likevel med et håp om lys han ikke lenger kunne se i verden. Her er en av de sangene han har laget som jeg liker veldig godt, og egentlig er det jo en vakker bønn hvor det melodiske er en del av bønnen.

 


 

Krosshagen/lille Hiawata 18.08.18

De første hagebildene fra august. Her vokser det som ugress. Vi hadde en lang tørkeperiode med vanningsforbud og hagen led noe under det, men nå har det vært en periode med endel regn, og bra er det- ikke minst for bøndene. Har høstet endel sqash, tomater, de første paprikaene, agurk, salat, neper, urter og den første lille grøden av eterneller- blomster som skal tørkes. De første solsikkene har blomstret, og flere står i knopp. Hortensiaene står i fullt flor og noen av de sene rosene er under utvikling. De ettårige sommerblomstene jeg sådde i bed i vår er for en stor del i ferd med å avblomstre, selv om mye fortsatt står i blomst, og endel av dem var så overvokste at jeg ryddet litt i "jungelen" idag. Sukkerertene som det ble en god del av synger på siste verset og er i ferd med å visne ned. Maisen har kommet et lite stykke på vei men jeg tviler på det blir noen grøde av det. Høstanemonene begynner å komme i blomst, og hibiscusen har også sprunget ut. I tillegg blomstrer nå de seneste clematisene mens noen av de tidligste sortene er i andreblomstring. Eplene ser fine ut, men det er en stund til både de og plommene kan høstes. Det er endel solbær, og jeg har gitt bort litt, men ikke vært så flink å plukke. Fuglene skal imidlertid også ha sitt. Med regnet har sneglene også kommet frem igjen og det er tid for behandling med ferramol før eggeleggingen. Småjentene fra nabohuset- der lille Hiawata skuer utover på veggen, har uoppfordret vært flinke med å plukke snegler. Etterhvert skal jeg også høste poteter, gulrot, pastinakk og noen rødbeter jeg håper vil vokse fremover, siden de fortsatt er veldig små. Ellers trives blomkarsen der jeg sådde den, og det står fortsatt endel valmuer i blomst hvor det nå er de røde orientvalmuene som dominerer. Alltid noe å gjøre og sysle med i en hage og jeg sitter mye ute så sant det er opphold. Ellers er det kjekt å kunne fly litt rundt på naboenes dører med markens grøde og jeg har også delt med gode venner. Selv har jeg imidlertid ikke vært så flink å bruke grønnsakene, det er liksom så kjedelig å lage mat bare til seg selv. Skulle gjerne hatt en god stødig mann i huset jeg kunne dulle litt med og ha middagen klar til når han kom hjem fra jobb, iallfall om det var en god snil mann som hadde fortjent ekstraservice. Slike finnes jo, selv om det beste som regel er "tatt", men man kan jo alltids håpe...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Og Pusi er her rundt meg hele tiden, og koser seg ute i hagen enten det er sol eller regn, mens gamle Bamse som jeg hadde frem til hun pluttselig flyttet inn og fødte kattungene sine i 2009 selv om han egentlig ville ut så været an, og snudde i døren om det regnet. Han var på mange måter veldig ulik Pusi, og der hun er en storjeger som så snart en mus viser seg i hagen, dreper den og kommer med den i "gave" til mor med en voldsom mjauing, var Bamse av en langt mer bedagelig natur som enkelte ganger når han lå og koste seg i sola, nærmest bare strakte labben ut i lufta om det fløy en fugl forbi. Bamse døde forøvrig i sitt 18ende år, samme år som Pusi flyttet inn. At Pusi holder hagen fri for rotter og mus er en god ting, men jeg er mindre begeistret når det er småfugler som må bøte med livet selv om de er kvikke og raske på vingene slik at det kun har skjedd et par ganger som jeg har fått med meg. Hagen (-e) her er iallfall gode å være i for både folk og dyr.

"IT WAS A DARK AND STORMY NIGHT"

SYNS DISSE "THINGS JESUS NOT SAID" PICSENE SAKSA RETT FRA NETTET MEN SIKKERT IKKE LAGA OG LAGT UT AV FOLK SOM IKKE VIL DE SKAL DELES HAR NOE Å SI "OSS", OG FORSKERNE HAR FUNNET UT AT DET ER BRA Å SMILE IKKE BARE NÅR MAN ER GLAD MEN AT SELV "FALSKE PÅTATTE SMIL" BLOT VED Å LAGE "SMILEGRIMASEN" UTLØSER NOEN HORMONER I OSS SOM BIDRAR TIL SINNETS MUNTERHET. OG I MOTETNING TIL SJOKOLADE LEGGER MAN IKKE PÅ SEG AV DET, OG MAN KAN FAKTISK HOLDE HUMØRMORALEN OG HUMOREN HØYT HEVET SELV I DE MØRKESTE LIVSSITUASJONER. SOM HO BÆSTEMOR AILLTID SA: VI KAINN IKKJE BARE BE VI MÅ GJØRE NÅKKA SJØL OGSÅ. AT EN ANNEN DEL AV DEN NORDNORSKE BARNELÆRDOMMEN IKKE BARE VAR GOD GAMMEL ERKELUTHERIANISME AV FOLKELIG SLAG HVIS "MARIABØNNER FOR BARN" IKKE KAN GJENGIS I OFFENTLIGHET AV "PASTORALE GRUNNER" OG FOR MITT HELLIGE KATOLSKE RENNOMÈS SKYLD SÆRLIG SIDEN DEN CVèn ALT ER NOK BELASTA SOM DET ER VAR AT HVIS MAN VIRKELIG PLAGES MED ET ARBEID F.EKS ELLER BLIR "LITT SMÅSINT" SLIK NORDLENDINGER AV OG TIL KAN BLI STAKKARS HJELPER DET Å BANNE. MEN HVA DET VIRKELIG ALVOR BA SJØL DEN MEST HARDBALNE FESKAR FOR NOEN GANGER ER DET BARE DEN SOM ER DUM SOM IKKE ER REDD, SKJØNT SAMTIDIG VAR VEL MORALEN AT "OM DET IKKE NYTTER MED DET GODE FÅR VI TA DET MED DET ONDE". DET HANDLA JO OM Å BERGE SEG OG OVERLEVE MANGE GANG FOR FOLKET I NORD I EN BARSK NATUR OG I UNDER SLIKE FORHOLD OG UNDER EKSTREMFORHOLD DER DET HANDLER OM OVERLEVELSE HANDLER ALT OM Å VÆRE FLEKSIBEL OG GJØRE DET MAN MÅ. I SLIKE TILFELLER KAN MAN IKKE GÅ ETTER BOKA, DET ER UNNTAKSTILSTAND OG INGEN HAR RETT TIL Å DØMME EN FOR DE VALG MAN TAR I SLIKE SITUASJONER OM MAN ELLERS VILLE VALGT ANDERLEDES. GUD SOM VEIT ALT OG KOS ALT EGENTLIG E VA OG HENG SAMMEN E OFTE DEN SOM E MILDAST, MINST FORDØMMENDE OG MEST BARMHJERTIG MOT MENNESKER SOM KANSKJE HAR NOEN LETT SYNLIGE SYNDER SOM GÅR FORAN DEM FOR HAN VET AT DET VAR IKKE SÅ LETT OG DE VALGENE VAR IKKE VALGENE TIL ET FRITT MENNESKE MED EN HAUG MED ALTERNATIVER Å VELGE MELLOM, SÅ MAN BARE GJORDE DET MAN STRENGT TATT "MÅTTE" UTEN BEDRE ALTERNATIV Å TY TE. OG DENSLAGS OG SÅ MANGT SOM DET ER MEIR AV MELLOM HIMMEL OG JORD ENN DE FLESTE ANDRE STEDER.

 

 

LUTHERS TRO PÅ GUD OG EVANGELIET ER DET LITE Å UTSETTE PÅ. DET VAR MISFORHOLDET MELLOM TILSTANDENE I DEN KATOLSKE KIRKE OG EVANGELIETS LÆRE SOM FIKK HAM TIL Å GJØRE "OPPRØR" SELV OM HAN I UTGANGSPUNKTET IKKE HADDE TENKT Å FORLATE SIN KIRKE MEN HELLER HADDE ET ØNSKE OM Å FORBEDRE OG REFORMERE DEN INNENFRA, FOR DET VAR MYE SOM I DEN TIDEN SOM NÅ SOM IKKE VAR SOM DET BØR VÆRE I EN KRISTEN KIRKE, SELV OM DET MESTE LUTHER PÅKLAGET MED TIDEN HAR BLITT ENDRET TIL DET BEDRE I DEN INTERNE KATOLSKE KIRKELIGE PROSESSEN SLIK DET ALLTID VIL NÅR GUD LEDER, HVOR MANGE OG STORE SYNDERE DET ENN FINNES I KATOLSKE REKKER SOM BLANDT MENNESKER I VERDEN FORØVRIG. LUTHER VISSTE AT ONDSKAPEN FANTES, HAN SLOSS MOT DEN OG KANSKJE TAPTE HAN, MEN JEG TROR DET ER GODT HÅP FOR LUTHER OG AT AKKURAT HAN FINNER NÅDE HOS GUD. OM LUTHER HADDE VISST HVA HANS VIGSLEDE LØFTEBRUDD HAR LEDET TIL OG HVASLAGS BASTARDER DER BIBEL OG EVANGELIE ER DET SOM VEIER MINST SOM HAR BLITT UTLEDET AV HANS LÆRE OG HVORDAN DET HAR FØRT TIL EN STERKT SVEKKET TRO PÅ LUTHERSK HOLD, TROR JEG HAN HADDE FUNNET SEG I URETTEN OG HELLER SATT SIN LIT TIL AT GUD SELV VILLE RYDDE OPP I REKKENE MED TID OG STUNDER. KIRKEN PÅ SIN SIDE GJORDE HAM URETT VED Å LYSE HAM I BAND ISTEDEN FOR Å TA KRITIKKEN INN OVER SEG. OG DER STOD LUTHER SVAKT SOLITÆRT OG BLE SÅ OG SI ET OFFER FOR DE VERDSLIGE MAKTER DER HAN OPPRINNELIG EGENTLIG SLOSS MOT "VERDSLIGHETEN" I DEN KATOLSKE KIRKE. JEG TROR NOK GUD VANT KAMPEN OM LUTHERS SJEL, MEN FANDEN HAR JAMMEN TA SLÅTT MYNT PÅ HAM! DET BRYR MAN SEG LITE OM I DNK FOR DER ER TEOLOGENE SÅ MEKTIGE AT DE HAR STRØKET FANDEN UT AV EKSISTENSEN, LAGT NED HELVETE EN GANG FOR ALLE OG LAGET SIN EGEN ALTERNATIVE RELIGION SOM LUTHER VILLE HATT SEG FRABEDT Å BLI FORBUNDET MED. SLIK TILSTANDENE ER  IDAGENS NORSKE LUTHERSKE KIRKE HADDE HAN NOK TRYGLET OM Å FÅ KONVERTERE TIL KATOLISISMEN OM SÅ KUN PÅ MENIG NIVÅ VED NÅDE!

SLIK LUTHER IN PERSONA BESKRIVES AV LUTHERANERE SOM VET BEDRE EN GAMLE TEOLOGER I LUTHERS FANKLUBB SOM HAR ET SLAGS GYLDENT IDOLBILDE AV FYREN ER SAMMEN MED HVA DER STOD Å LESE OM LUTHER PÅ DET EROTISKE MUSEUMET I KØBENHAVN SKJØNT JEG ANSER DET FOR EN NOE MER UPÅLITELIG "LUTHERKILDE" ER AT LUTHER STRENGT TATT VAR EN HELLER UPOLERT SKIKKELSE SOM BANTE OG SVOR I ANNEN HVER SETNING SOM DRAKK LITERVIS MED ØL OM DAGEN OG ALTSÅ VAR EN SLIK LIDDERLIG KÅTING AT DET SOM FREMSTÅR SOM EN NORDNORSK "SVINKALL" FORBØD SENGESKIFT PÅ ET ÅR STRAKS HAN HADDE FÅTT RØSKA EI NONNE UT AV KLOSTERET SELV OM JEG IKKE HAR FÅTT MED MEG HVOR DE "GIFTET SEG" FOR DET VAR DE VISST, SÅ DA VAR DET VEL ALT FØR "REFORMASJONEN" HAN LIKSOM HAR FÅTT "ÆREN FOR" SOM OM DET VAR ET ENMANNSHOW, FORDI HAN VILLE AT "EKTESENGEN SKULLE VÆRE GJENNOMTRUKKET AV DERES ELSKOV". SYNS EG HØRE MI "KRISTNE" IKKJE HEILT SALIG AVDØDE MOR I BAKGRUNNEN SETTE I "GUUUD BEVARE MEG VEL DET SKULLE VÆRE MEG EI BRA RÆÆÆVLUKT"! inne på noe...Men hadde ikke truffet helt. Skjønt hun hadde nå ikke bere vett på det stakkars. Dertil var jo den gode luther som var så opptatt av at alt skulle være "riktig" en klar oppfatning av at den eneste riktige sex var misjonæren med mannen på toppen, så den stakkars nonna lengta nok sikkert mang en gang tilbake til sitt kyske klosterliv særlig om fyrrigheten hans ikke ga seg mens korpulensen vokste. Så hun gjorde nok ikke det klokeste valget spør du meg. Han hadde sikkert like grådig apetitt på sex som på mat og drikke, men fedme og alkoholisme kan røyne selv den lidderligste potens hardt så hun fikk forhåpentlig fred etterhvert stakkars.

OG SALIGE ER DE FATTIGE I ÅNDEN FOR DE INNSER IKKE SIN EGEN FATTIGDOM OG ELENDIGHET OG TROR DE ER DE BEST BEMIDLA AV DEM ALLE. MEN NÅ MÅ JEG IKKE DRISTE HELSA LENGER FOR DA ER DET SOM JEG HØRER MIN EIEGODE DOG MEGET TEMPEREMENTSFULLE FRODIGE NORDNORSKE TANTES STEMME SOM SIER "HADDE EG FÅTT TAK I DEG SKU EG JAGGU MEG KOMMFIRRMERT DEG", FOR HU VISTE DA VEL HVOR HAN DAVID KJØPTE ØLET. "HO MOR" VA BEST OG STERKAST I TRUA I DEN VOKSNE GENERASJON OG "UTDRIKKNINGSLAGSHISTORIENE" HUN FORTALTE OM "KATÅLIKKARPRÆSTN I TROMSØ" VAR JO RIKTIG UNDERHOLDENDE, MEN DER ER MIN ONKEL EN SNILL OG MER FINTFØLENDE MANN ENN MANGE KANSKJE TRODDE BLOT MED TANKE PÅ YTRE FREMTONING SOM HELLER SVERGET OVER TIL DEN NORDNORSKE VOODO OG OMSÅ LITT SVARTEKUNSTER OM DET KUNNE HJELPE PÅ FISKELYKKEN NÅR IKKJE HAILLET STRAKK TE FOR STORFANGST LENGER AT NÅR DET GJELDER MORSOMME HISTORIER ER DET IKKE BARE SELVE HISTORIEN, ORDENE I SEG SELV MEN MÅTEN DE FREMSETTES FORTELLES OG FORMIDLES PÅ, OG DER VAR HAN EN ENER. SPILLER INGEN ROLLE OM HISTORIEN ER SANN ELLER USANN, GROV ELLER FINSLIG NÅR NOEN ER SÅ FLINK Å FORTELLE OG HAR SÅ MYE FANTASI Å KRYDRE MED OG LAGE HISTORIER AV. SOM BARN GIKK JEG JO DERIMOT I BARET FRA TID TIL ANNEN NÅR JEG VIDEREFORTALTE DE "HELT SANNE HISTORIENE" TIL ONKELEN MIN SOM SANNE, MEN BLE TILGITT UTEN AT SÅ MYE BLE SAGT STRAKS DET BLE KONSTATERT HVEM SOM HADDE FORTALT MEG DET. LITT AV EN GJENG DEN FAMILIEN MIN SKAL JEG SI DERE, OG MIN FAR VAR DEN MEST UREDDE AV ALLE.

SIDEN JEG ER MIN FARS DATTER ER JEG IKKE SÅ SKUGGEREDD JEG HELLER, MEN NOEN GANGER HAR JEG VIRKELIG VÆRT DUMDRISTIG OG DET ER FARLIG FOR HELSA. I VERSTE FALL KAN MAN DØ! OG DET ER VISST LIVSFARLIG SÅ REDDE SOM FOLK ER FOR DENSLAGS, DERTIL TROR DE VISST AT SELV DEN MEST EIEGODE BESTEMOR STRAKS HUN DØR BLIR TIL ET SKREKKFILMMONSTER, OG MENS GUD HAR GÅTT AV MOTEN OG LUTHERSKE PRESTER HAR MISTA TRUA LEVER DE CLAIRVOIANTE ENTERTAINERE HERRENS GLADE DAGER PÅ FEITE TELETORGHONORARER, MEN DE HAR SIN MISJON OG ENKLELTE AV DEM INNIMELLOM ALL HUMBUGEN, KRIMSKRAMSET, DE PSYKISKE LIDELSENE OG LYSTEN TIL Å VÆRE ET VELDIG SPESIELT MENNESKE MED OVERMENNESKELIGE EVNER OG INNSIKTETER ENDA TIL SYNSKE OGSÅ, SELV OM DE ER I MINDRETALL OG SJELDEN DE MEST DRAMATISKE OG HØYLYDTE. THE REAL THING TRENGER IKKE SÅ MANGE EFFEKTER ;-)

Jeg har gode venner og allierte i lutherske prester også på geistilig hold og en god gammel luthersk prest av det akademiske slaget påstår endatil at jeg skriver bedre enn "mange teologer"- noe som vel skyldes at jeg fatisk tror og skriver på en måte som viser Evangeliets relevans i liv og hverdag. Noen teologer ser ikke ut til å forstå at Kristen tro ikke blot er en menneskeskapt teoretisk tese men en Vei og vet virkelig ikke at Gud faktisk finnes som en virkelig absolutt evig uforanderlig størrelse man virkelig kan stole på og regne med. De er som de skriftlærde i Evangeliet med oppblåste overmodige ego som har like stor overtro på sitt eget lille teologvett som de mistror Gud og Evangelie og nøyer seg ikke med å være skapt i Guds bilde men ser ut til å tro at de har Guddommelig makt til å omskape Gud i sittt bilde i samsvar med sin vantro og den sekulære tidsånd. De er så mektige at de ikke bare har opphevet loven og trylllet synden om til å ikke være synd lenger, dertil har de lagt ned helvete og strøket Djevelen ut av eksistensen som en mytologisk figur med horn og hale og ser ut til å være så velfødte og ha det så godt på verdens vis at det med Gud og denslags nærmest bare er et ekstra pluss og håp om himmelrike til dessert om de har såpass til tro der det egentlig er totalt sviktende logikk å liksom tro Gud eksisterte og var i sin velmakt for 2000 år siden om de i det hele tror det har skjedd et eneste mirakel under solen noen sinne og at Jesus er noe annet enn en menneskeskapt mytologisk litterær skikkelse med mulig oppghav i et litt spesielt men ellers helt allminnelig menneske som engang kan ha levd som Gud var i stand til å reise opp. Så tok Gud ferie så idag anser de enhver tro på mirakler som fanatisme og religiøs galskap mens de altså likefullt venter at Gud skal komme på banen og bli som Han var for 2000 år siden og reise dem opp til frelse og paradisiske tilstander en gang lenge etter de er døde okke som bare de husket å si "Jesus var/ er kristen" ved livets slutt eller okke som uansett. Ingenting av dette stemmer derimot med Evangelisk lære. Bjørn Eidsvåg som en gang var en døll prest med lite tiltalende utseende og dårlig sceneopptreden som jeg husker fra Grand Prix som en fyr i klær han bare trodde var moderne. Men tekstene og musuikken hans har jeg sans for selv om tekstene ble dårligere ettersom han fikk trua på seg selv mens trua på Gud forsvant. For "hvem trenger vel Gud når man har slik medvind". Jeg leste et intervju med ham der det framgikk klart og tydelig hvor Guddommelig grandiost Egoet han har blitt. Små upopulære menn fra små kår tåler tydeligvis ikke suksess uten at det går til hodet på dem, fyren fikk jo attpåtil drag på damer med suksessen og ser unektelig bedre ut med skjegg kledt i svart fremfor pastell kjøpt på Samvirkeliagets konfeksjonsavdeling i Sauda på 80-tallet. I intervjuet som ikke ligger så langt tilbake i tid ytret han memlig de bevingede ord at selv om det stadig hender han ber er det nå SEG SELV han ber til. Gud har "blitt overflødig" men han sa noe om at han liksom stadig ser en slags "frelse i Kirkens liturgi" og jeg har truffet andre lutherske prester som stort sett bare tror på seg selv og lager vitser om hvor mange dårlige prekener Den hellige Ånd har fått skylden for og til overmål klager over at den evangeliske forkynnelsen til troende prester i egen hjemmemenighet der de er den mest lettbedte når menigheten er i beit for prest en og annen søndag ikke har noe med vedkommendes liv å gjøre. At egne prekener og "andakter" er de dølleste og så tomme og innholdsløse på ånd, næring for troen, tyggemotstand og substans og ettersom de undervurderer sitt publikum- de som ikke har studert teologi på Blindern (en gang tidlig på 70 tallet der små menn med husmannskomplekser trodde de ble Genier i løpet av studiene og at de liksom kom i posisjon til å bestemme hva andre skulle tro på og ikke tro på, selv om vi som tror på Gud og Jesus helt klart ikke tror på slike prester som ikke deler men heller angriper vår kristne tro med sin "teologiske autoritet" og blir dødssnurte fordi vi derfor ikke anerkjenner dem som autoriteter i tros og lærespørsmål. Hadde de bare ikke undervurdert oss så grassat kunne de iallfall tilført oss endel teori, Kirkehistorie og denslags de lærde besitter mer kunnskap om en legfolk- Gud kjenner jeg imidlertid bedre så en gammel prest som har mistet den troen han engang hadde har lite å lære meg der om han aldri så mye har studert "læren om Gud" som ordet teologi kan oversettes med- det sier seg selv at et slikt studie han er aldri så opptatt av sin verdslige status ikke kan sidestilles med et allminnelig sekulært vitenskapelig studie, og det er så særluthersk at en katolsk prest som skal tjene de troende og sin Kirke også pga manglende trosfokus velger det bort av den grunn, ikke fordi de ligger under akademisk- i den Kirken jeg tilhører som altså er et kristent trossamfunn og ikke en diskusjonsklubb for skriftlærde akademikere kan man nemlig ikke være prest om man ikke har en kristen tro som står i forhold til vår trosbekjennelse og har Gud som øverste arbeidsgiver, ellers er da også våre prester lærde og det stilles akademiske krav til utdannelse. Slik denne ene vantro lutherske presten i Stavanger snakker skulle man forøvrig tro han ranka Blindern over både Harvard og Yale. Som prest duger man imidlertid ikke om man så Har toppkarakterer fra verdens beste universiteter om man ikke tror, selv om man sikkert kan duge til endel annet, og for et kristent kirkesamfunn og for de troende og åndelig søkende mennesker er det en ulykke når presten de kommer til ikke tror noe større på andre enn seg selv og eget vett. Som kristen er det jo ikke presten og teologen men først og fremst Gud jeg tror på, så en vantro teolog som synes egne tanker er mer geniale og relevante enn Evangeliet og det som kommer fra Gud har lite å stille opp her. Hvem tror han er sterkest liksom- Gud som jeg liter mer på enn både min egen og den teolgens vett eller ham selv? Fornuft og akademisk kunnskap er en god ting, visdom og klokskap likeså- i min Kirke innrømmer man fornuft og vitensklap en stor plass- men å stole mer på eget vett og egen lille person er dårskap for en troende kristen som kjenner sin egen svakhet og vet at selv den beste forstand kan svikte og ta feil som gjennom levd liv har erfart at Gud derimot er helt pålitelig og til å stole på når alt og alle svikter. Om man bare gir en åpning for at Gud eksisterer og våger søke den sanne Gud som Abraham kan en tro som ikke startet som mer enn et åpent spørsmål, et rop fra dypet i nødens stund langs troens vei om man går den, ber, holder fast, følger, strekker seg ut etter det med viljen bli til en tro etter Paulus definisjon : visshet og overbevisning. Og om man trenget se for å tro ordner Gud det også om man bare vil, om man bare ber og søker sterkere troendes forbønn. For den som ikke vil tro, som alt "har heile vettet og vet alt som er å vite om virkeligheten som er så avstengt og hard og trang i nøtta at Gud ikke får en sjans er det imidlertid lite å vinne. Det er også slik at det helst er de sterke selvsikte værene som bykser lengst avsted fra Hyrden og Sannheten etter eget hode, men blir de for freidige og kjepphøye og overmodige i rollen som "prest" som nå engang ikke er et allminnelig sekulært yrke kun betinget av utdanningskompetanse tar jeg høyde for at det ender på en smell- noen ganger til "barnets vel", for om Gud først vil "ha" et menneske nytter det ikke å bakse imot og "Fantomet er hard mot de harde" . Jeg har selv erfart at Vår Herres spesialpedagogikk ikke akkurat er soft søndagskolepedagogikk for det er jo simpelhen noen av oss som ikke alltid har visst vårt eget beste. At Gud er god, og en kjærlig nådig barmhjertig Far er jeg imidlertid idag ikke det ringeste i tvil om. Det er ikke Gud som er ond, men han som er i verden. For de som ikke vil tro okke som hjelper det imidlertid ikke hva man sier, så de er det like lite vits i å diskutere med som med folk med patologiske vrangforestillinger og for dem har alle som virkelig tror på Gud og slikt de selv ikke har noen erfaring med og åpning for av åndelig natur vrangforestillinger. Tro gjør vi nå uansett og det er virkelig ingen sykdom i seg selv! Gud finnes, det er bare ikke alle som vet det! Og "han" er ikke statisk men en levende dynamisk ekspanderende kreativ kraft som elsker utover seg selv iht all sann kjærlighets natur. VÅR GUD ER FULLKOMMEN I SEG SELV OG TRENGER INGEN MEN ER IKKE SEG SELV NOK. JEG TRENGER HAM OG MITT LIV HENGER PÅ HAM, OG JEG HADDE IKKE VÆRT I LIVET ELLER KLART MEG SÅ BRA SOM JEG GJØR UTEN HAM- SÅNN ER REALITETEN I PRAKSIS UAVHENGIG AV HVA ANDRE TROR OG VET OG IKKE!)

ENKELTE TEOLOGER SOM IKKE KJENNER GUD OPPFØRER SEG LIKE IDIOTISK OG RESPEKTLØST MOT OSS SOM BÅDE HAR KJENT OG TRODD DEN KJÆRLIGHET GUD HAR TIL OSS SOM STOLER FULLT OG FAST PÅ HAM ETTER Å HA GÅTT PÅ TROENS VEI MED GUD I MANGE ÅR I SORG OG GLEDE, MOTGANG OG TRENGSLER, SYKDOM, NØD, STORM OG STILLE, MEDGANG OG MOTGANG, HVERDAG OG FEST SOM HAR PLEIET INTIM OMGANG MED HAM I BØNN OG LÆRT HAM Å KJENNE SOM VÅR BESTE VENN OG VELGJØRER, FAR, LÆRER, OPPDRAGER, VÅRT VERN OG VÅR BESKYTTER, DEN VI IKKE KAN KLARE OSS UTEN OG VET VI KAN STOLE FULLT OG FAST PÅ OKKE SOM OG RESPEKTERER OG HAR AGE FOR MEN IKKE ER REDD FORDI VI KJENNER HAM SÅ GODT SELV OM HAN ALLTID ER MER OG INGEN KAN UTGRUNNE HAM, SOM OM EN FILOLOG I KRAFT AV Å HA STUDERT EN FORFATTERS VERKER TROR SEG Å VITE MER OM FORFATTEREN ENN FORFATTERENS NÆRMESTE VENNER OG FAMILIE OG GA SEG TIL Å VILLE OVERPRØVE DEM. DA ER DET PÅ TIDE Å TA SEG EI PÆRA OG JEKKE NED KULEN PÅ HJERNEN SPØR DU MEG FOR DA HAR STUDIENE GÅTT SÅ TIL HODET PÅ EN AT MAN HAR MISTA DET LILLE VETTET MAN HADDE DA MAN TOK FATT PÅ STUDIENENE! OM DER DREIER SEG OM EN PREST SOM HAR MISTET TROEN PÅ GUD OG KUN HAR EMBETSEKSAMENEN IGJEN ER HAN VIRKELIG ILLE UTE Å KJØRE OG OM HAN HADDE HATT VETT TIL DET OG TANKE FOR SIN KIRKE OG DE TROENDE, DVS FOR ANDRE ENN SEG SELV HADDE HAN STRAKS GÅTT TIL BISKOPEN OG BEDT SEG STRIPPET FOR EMBETET. SLIKE PRESTER ER DET VIRKELIG IKKE BEHOV FOR OG DE BÆRER ALDRI GOD FRUKT SOM PREST ELLER TEOLOG, DE BARE UNDERGRAVER TROEN OG STÅR GUD IMOT! PREST ER IKKE NOE MAN SKAL VÆRE FOR SIN EGEN STATUS OG INFLYTELSES SKYLD, OG OM MAN IKKE TJENER GUD SOM PREST TJENER MAN HELLER IKKE SIN KIRKE OG ER UBRUKELIG SOM SJELESØRGER OG FORKYNNER I ALT SOM HAR MED TRO OG ÅNDELIGE BEHOV Å GJØRE. Å LA ET SLIKT MENNESKE STÅ PÅ PREKESTOLEN ER LIKE UFRUKTBART SOM Å SETTE EN DØD MANN TIL Å FORKYNNE! Jeg går heller for å høre en Humanetiker holde et interessant foredrag i en sekulær setting enn i en Kirke for å få servert tynn vassgraut fra en frafallen prest med overtro på eget vett, for det er rett og slett begredelig og hører ikke hjemme i Guds Hus! Norske Biskoper må snart se å begynne å stille krav til tro hos prestene sine om de vil bestå som Kristent Kirkesamfunn, for om ikke engang presten som står på preikestolen tror er det neiggu meg ikke rart at troen er på sterkt vikende front i lutherland på tross av alle Kirkekonsertene, kulturen og varmrettene man prøver å lokke det sekulære publikum inn med- de blir ikke mer kristne av det!

AT EN PREST KAN KOMME I TROSKRISE OG SLITE MED TVIL ER EN NATURLIG TING, SLIKT ER EN DEL AV DE FLESTES TROSVEI OG SÅ LENGE MAN ER ÆRLIG OM DET OG TAR KONSEKVENSENE AV DET ER DET GREIT, MEN Å MØTE JUDAS I PRESTEHAM OG NÅR EN PREST ANGRIPER OG UNDERGRAVER DE TROENDES TRO ER DET LANGT VERRE, ELLER NÅR EN PREST SOM HAR MISTET TROEN TVIHOLDER PÅ EMBETET FOR SIN EGEN (STATUS) SKYLD OG SKINNHELLIG BARE LAR FOLK TILLEGGE HAM EN TRO HAN IKKE HAR I KRAFT AV AT HAN ER PREST ER DET ILLE OG VONDT. JEG KJENNER IMIDLERTID MIN GUD SÅ GODT AT JEG VET DET ER HÅP FOR EN SLIK OGSÅ OG HAR ANDRE OG BEDRE TANKER FOR VEDKOMMENDE ENN AT HAN GÅR BORT OG HENGER SEG SOM JUDAS....LIKEVEL. JEG TROR OG JEG HAR EN "NIDKJÆRHET FOR GUDS HUS" OG DER BØR JESUS IKKE MENNESKET VÆRE HERRE OG SENTRUM OG TROEN STÅ I FOKUS. SÅ SANT DET ER EN KRISTEN KIRKE!

Jeg har mange gode venner og allierte på tvers av kongreasjoner, Kirkesamfunn og livssyn generelt og sterke gode bånd som går på kryss og tvers av etnisitet, legning, livssyn, rase, økonomi og samfunnslag men vet at selv et lite innlegg som dette kan provosere noen fryktelig. Jesus ælte på seg den religiøse elite av skriftlærde teologer og fariseerne som var fundamentalistiske tradisjonalister mer opptatt av Lov og regler, skikk og tradisjoner enn av Ånd og så jo inn i mennesker klarerer enn en "synsk" og utgjorde en så stor trussel med alt han visste som om det ble delt med folket og ikke blot strøket ut som skrift i sand ville gitt statusfall for mange av de høye herrer i hans samtid. Den lærde religiøse elite som utgjorde den høyeste mest aktede (men ikke mest elskede) stand i det jødiske folk anerkjente ham ikke som Messias for de hadde ventet seg en stor jødisk Konge som skulle bringe den jødiske nasjon til storhet og gi dem- de skriftlærde og fariseerne høyere verv, enda mer makt, ære og status så når det kom en snekker fra det Gudsforlatte Galieiske folkedypet og pellet dem på nesen, brøt med seder og skikker, menget seg med "feil folk" i det brede lag av folket, utstøtte og foraktede av den religiøse elite som også vant folket på en måte de ikke evnet var det ikke til å tåle. Min Herre endte derfor torturert til døde på et kors dømt for blasfemi og Gudsbespottelse og jeg er da visselig bare et lite frø og ikke større enn min Herre, forhåpentlig så liten at jeg ikke riskikerer å lide samme skjebne. Men om man virkelig tror og har Jesus som Mester og forbilde får man ta høyde for å måtte lide urett og kunne bli utsatt for både det ene og det andre uten at jeg blir mer helgen av det. Martyrdøden fremstår forøvrig som et lite offer for en som har lidd så mye vondt at jeg i perioder ikke har ønsket noe annet enn å dø for å unnfly denne verdens ondskap, kynisme, egoisme, uforstand, synd, nød, lidelse, sykdom og elendighet. Men jeg trengs så Gud har holdt meg i livet selv om det ikke er før nå jeg har begynt å skjønne hvorfor. Jeg trengs nemlig og er viktig for mange mennesker og lever ikke kun for min egen skyld. Synder jeg? Ja! Har jeg feil? Ja! Er jeg en helgen? Nei! Gjør jeg ugagn? Det hender. Jeg bare er sånn! Men uansett hvilke situasjoner jeg har satt meg selv opp i, hva jeg har ælt på meg og lagt meg ut av av makt og myndighet, og uansett hvilken ondskap, urett, uforstand jeg har røynt og hvor vettlaust og dåraktig jeg selv har tedd meg. Gud er med og berger meg gjennom alt og de mange som er glad i meg sier stadig at jeg er et Godt menneske! Den beste katolikken er jeg ikke, men at jeg er katolikk er det ingen tvil om. Noen styla velfrisert kultutkatolikk i A4 format blir jeg aldri, men det var Ånden som ledet meg til min Kirke FORDI det er der min TRO er hjemme. Man kan ta meg på mye, og den som vil spa opp noen gamle synder på meg trenger ikke lete lenge, egentlig kan de bare spørre meg, for jeg har alltid vært ærlig og ingen skinnhellig hykler så jeg har virkelig ikke skjult mine synder uten at jeg dermed er skamløs. Det aller meste er uansett bekjent og oppgjort så den som leter etter uinrapporerte svin på skogen får lete lenge og en ting man kan stole på er min tro- ikke på meg selv men på GUD! Og han har jeg ikke lagt meg ut med ;-) Så da går det nok bra uansett hva som måtte vederfares. Det aller verste er alt røynt, konfrontert og tilbakelagt så jeg tror jeg kan takle det aller meste herfra, og jeg vet at Gud tar IKKE feil og at Han kan jeg stole mer på enn meg selv, men jeg ser jeg burde stolt mer på mine venner slike venner som jeg er velsignet med. Med tro og kjærlighet er det håp uansett hvor sort det ser ut og hvor farlig man enn lever i denne verden. Folk som tror at det å dø er det verste som kan skje et menneske har ikke røynt mye ondskap, men jeg er ikke redd for Gud er med meg og jeg har kjærlighet er elsket. Det er mange, mange også av de Store, "vellykkede" og Mektige i verden som har levd et bekvemt liv i den som  er mye dårligere stelt enn meg, så lille Meg er det ikke verst med! Jeg er litt gal, det er ingen hemmelighet og jeg har mer å skylde det på enn de fleste for verden og mange av de som går for å være friske er jammen vesentlig galere enn meg! Og "sånn heilt ond" har de aldri klart å gjøre meg selv om vi "Vietnamveteraner" har noen mørke krefter å kjempe mot i oss selv også og ikke bare utenfor oss selv. Og slik er det vel kanskje egentlig for alle at til syvende og sist står kampen mellom godt og vondt på vårt eget hjertes arena. Mennesket et skrøpelig feilbarlig vesen og den beste forstand kan svikte så den bør man ikke feste for stor lit til. Med en tro som sitter like mye i hjertet og kjøttet som i hodet vet jeg uansett at selv om forstanden ryker er jeg like kristen og Gud er trofast og stadig den samme også når menneskene mister troen og vil menneskene vel- det er bare menneskene som er så gjenstridige og uforstandige, så lettlurte, så svake, så feilbarlige. Jeg vet det og det er en fordel for da faller jeg aldri for fristelsen til å tro at jeg kan klare meg uten Gud. Det hadde jeg aldri gjort, så han kan ingen tvinge eller friste meg til å oppgi eller slutte å tro på, verken ved lyst eller nød. Og i den innsikten er jeg på mitt klokeste! For denne verden har egentlig alltid vært noen hakk for hard, farlig, brutal, ond og gal for meg men slik jeg har søkt og har lykkes å knytte til meg mennesker med det gode i mitt og deres hjerte har jeg med Guds hjelp klart meg forbausende bra. Så det er strengt tatt veldig smart å tro på og ha tillit til Gud og holde seg i Hans vennskap! De små skadde lammene tar han inntil seg noen ganger tett ved brystet under kappen sin så vi viller oss ikke vekk når han først har funnet oss og forbarmet seg over oss. Vi kjenner Gud som en Gud nær ved, ikke blot som en Gud i det Overjordiske, Høye og Hellige langt borte, men tilstede i verdens skitt og lort nå som for 2000 år siden og takk og lov for det! Men uansett hvor mye noen har lidd og hvor mye tyngre bør og kors man har å bære enn andre er det liksom alltid noen som må være misunnelig også om Gud gir en litt mer en dem av åndelig velsignelse. Misunnelse er et av menneskenes mest tåpelige påfunn. Har noen blitt bedre, penere, rikere, frommere av å misunne andre? Om man i tillegg lyver ondt på andre og gjør dem ille fordi man er misunnelige gjør man seg jo bare til et dårligere menneske ved det. Kain drepte Abel i misunnelse. Gud spare Kain og tok seg av hans sak også, men for Abel ventet det nok en større velsignelse post mortem. For Gud er jo ikke bare en Gud mens vi lever i verden, og det er mer enn livet i verden. Så lenge vi er her får vi gjøre så godt vi kan og stri den gode strid. Det er mer en nok å stri med og mer enn nok å røyne seg på og noen ganger kan man ikke utrette det døyt og er helt "indisponibel", da gjelder det bare om å holde ut og har jeg holdt helt hit står jeg løpet ut! Måtte Gud si "vel blåst, kom inn og hvil deg!" en dag i den himmelske bolig, så kan nå bare verden holde meg som idiot for troens skyld så lenge. De slutter tidsnok å le...

Mange har prøvd å hause meg opp som særlig smart, klok, begavet og Gud vet hva men sånt biter egentlig ikke på meg. Jeg er egentlig bare en liten dåre- men en God dåre som syns alle disse tingene folk er så sykt opptatt av som status penger og ditten og datten ikke er så viktige selv om det er greit nok og penger trenger man jo i denne verden slik den er. Det meste av det folk henger seg så opp i er egentlig bare bagateller og uvesentligheter som ikke betyr så mye når det kommer til stykket, men mange er de som ikke skjønner hva som er det viktigste mest verdifulle i livet før ved siste slutt når det er for sent og livet er i ferd med å ebbe ut men med Gud er det nå alltid et håp der uansett selv ved livets utgang og etterpå og det er dårskap å tro at det bare er "kristne" som kommer til Paradis/Himmelen eller hva man kaller det eller at enhver som kaller seg "kristen" har VIP-kort til Himmelen. Om man tror det har man enten ikke lest eller så tror man ikke og forstår ikke Evangeliet, for det kommer da vitterlig og an på hvordan man har levd og hva man har gjort og unlatt å gjøre for å avhjelpe nøden og lideslene til andre mennesker i verden, altså mer en  hvilken tro og lære man bekjente seg til hvordan man var mot andre. Så ja jeg er virkelig kristen og katolikk men "først menneske, så kristen og så katolikk" og jeg tror ikke Gud sier til en eneste en "dine teologiske kunnskaper og din teoretiske lære har frelst deg". Vi er alle bare mennesker og ved livets randsoner, når vi er syke og i den dypeste nød er alle mennesker så grunnleggende like og har nøyaktig de samme behovene at alle de sosiale menneskelige skillelinjene utviskes. Det som betyr noe da er varme og nærhet, noen som er glad i en, noen som bryr seg og sånt kan ikke kjøpes for penger og er ikke betinget av om du er Konge eller eller en liten i verden. Da er vi alle små. Da trenger vi alle litt godhet og omsorg fra andre. Men om vi ikke brydde oss om andre og tok vare på våre nærmeste kan vi ikke vente all verden når vi selv blir gamle og syke og trenger hjelp. Det er en sammenheng mellom sæd og høst, hva man gir og yter og hva man får tilbake av vennskap og kjærlighet så sånn sett kan man si det går en skjebnens nemesis gjennom livet, og de fleste Diktatorer hvor veldige og mektige de enn var i sin velmakt fikk et sørgelig endelikt. Å sitte der med masse penger gods og gull i ensomhet når man er gammel og syk og ikke lenger har noen glede av det og trenger helt andre ting er "gevinsten" av å sette gullets verdi høyere enn menneskets og prioritere feil. Og uansett hvor mye tom ære man har fått av verden en tid, får man ingen ære for det hos Gud når livets regnskap skal gjøres opp. Å "være noe", hva "folk sier" er for endel mennesker viktigere enn hvordan de faktisk er og hvordan det egentlig står til bak fasaden. Noen lever også halve livet hemmet fra å leve av frykten for hva folk vil tro om de våger å være seg selv og leve slik de egentlig vil og kaller det sosial kontroll mens det egentlig handler om forfengelighet og at man er for feig til å stå inne for seg selv, til de på et tidspunkt er blitt så gamle at det er angsten for å bli gammel og dø som melder seg så da begynner de å skyte kåte vannskudd som et døende tre isteden gjerne med krampaktige fremstøt mot yngre av motsatt kjønn, og det er så patetisk. Så mye frykt kan om jeg leser Bibelen rett dersom man Ikke er angstnevrotiker av noe slag og har traumer å skylde på ikke bunne i stort annet enn at man har for lite kjærlighet- kanskje også til seg selv for den som elsker nok blir modig og fryktløs. Menneskene er ikke lette å bli kloke på. Godt vi har en Gud som vet hvordan det er å være mennekse siden han ble det selv for vår del og som ikke har gitt opp menneskeheten på tross av all faenskapen vi har funnet på gjennom historien i denne onde verden som er fandens domene. Likefult skylder folk det også på Gud- "Vi er så fryktelige og gjør så mye vondt mot hverandre vi mennesker og har gjort det så utrivelig på kloden og fucka opp skaperverket så det truer vårt eget livsmiljø- så da kan det ikke finnes noen god Gud". At menneskene meg selv inkludert hvor mye vi enn liker å bli rost for vår gode forstand og utroper oss til suverent overlegen art med overmåte høy intelligens er temmelig irrasjonelle ulogiske "dumme" skapninger og ter oss verre og mye mer destruktivt enn de ufornuftige dyrene i en natur som ellers er logisk lovmessig og "instinktivt rasjonelt" innrettet hvor det jo faktisk er mennesket som er den største darwinistiske katastrofen om man ser det slik for dyrene ville aldri ødelagt naturen og klimabalansen slik vi mennesker har når så du en ku frivillig trekke giftig luft ned i lungene? De som først og fremst tror på mennesket og verken tar Gud eller djevel med i regnestykket må kunne sies å ha et mer negativt menneskesyn enn oss katolikker som selv om Fanden ikke kunne utrettet mye uten vår medvirkning likefullt har en ond transpersonlig kraft utenfor mennesket selv å skylde på til å influere ondskapen. Vi har imidlertid en mulighet til å velge mellom godt og vondt selv om det er mange livsomstendigheter psykologiske faktorer og det ene med det andre som gjør at vi mennesker i mange tilfeller bare tilsynelatene er frie i våre valg. Noen ganger er man så prisgitt omstendigheter og forhold som ligger utenfor egen viljestyring og hva man har mulighet til å påvirke og overstyre selv at mange av de syndene menneskene begår ikke egentlig kan sies å være fritt valgt med overlegg. Haddde ting vært anderledes ville mange gjort bedre valg for seg selv, men som voksne ansvarlige mennesker har vi likefult et ansvar for egne handlinger og selv i den mest fastlåste situasjon i de strengeste rammer har vi stadig en mulighet til å gjøre noen valg både i det ytre og i vårt indre. Det vi ligger under for så vi gjør det vi ikke vil blot fordi vi er svake kan imidlertid Gud hjelpe oss med og sette oss i frihet fra så vi får herredømme over oss selv. Der har jeg erfart at en god prest som er i Kristus og ikke handler i egen kraft men i tro og ånd kan utrette mirakler, så en prests tro er av særlig STOR betydning. Den som er i Kristus kan utrette ting som er mye større enn ham selv, mens en dårligere prest som ikke tror kan volde stor skade og ulykke for et menneske og gjøre vondt mye verre for den som søker ham eller henne i en vanskelig livssituasjon. For en troende er det særlig vondt når presten ikke tror og det kan gi en følelse av håpløshet og føre et menneske ned i en dyp troskrise- en slik prest møtte jeg på min vei men enda så jeg det gode i ham rent menneskelig og ga ham flere sjanser. Noen bruker bare ikke sjansene de får! Og en dag får de ikke flere.

Hvor dum jeg enn kan føle meg kjenner jeg meg også samtidig som en klok gammel kristen mor som så inderlig skulle ønske at jeg hadde vært i stand til å dele av den livsklokheten jeg har på en måte som kunne fått andre kristne til å justere seg litt og ikke tenke så ensidig og snevert og sort-hvitt og dertil fatte at det går an å forkynne og si ting på mange ulike måter i ulike uttrykk og la det tale til seg omtrent som "kunst" om man bare ikke kun fokuserer på det som provoserer. Men jeg vet så vel at det som tenkes til det gode og det mennesker egentlig gjør med gode intensjoner kan slå så feil ut at resultatet blir det stikk motsatte av det man egentlig vil. Jeg har for eksempel sett at frukten av en alt for streng religiøs oppdragelse, forkynnelse og stil med for lite varme og menneskelig raushet og kjærlighet, toleranse og aksept med fokus på "den rette lære" og streng fordømmelse, straff, dom og jakt på synd er frykt, skadde sjeler, nevroser og en masse negative synergieffekter og at slikt i mange tilfeller heller vaksinerer folk mot den kristne tro og støter dem til motsatt pol. Egentlig burde det rent menneskelige og psykologi vært en del av utdanningen til f.eks prester. Om man ikke har forstand for det som hører mennesket til hvordan kan man da ha forstand for det som hører Gud til? Se på Jesus! Han var ikke redd for allminnelige syndere som slet og strevde med livet og fordømte dem ikke, det var de "rettroende skriftlærde og de rigide regelbundne fundamentalistiske tradisjonalistene i Fariseerpartiet han angrep og de som ikke trodde på ham og anerkjente ham. De han anklaget for å ha steinhjerter og mens de selv holdt seg for å være de fremste og fromeste anklaget for å selv være de verste syndere. Den fariseerske synd består ikke i å være frommere og bedre enn de andre, men i å ha et hardt hjerte og ikke se sine egne synder og sin egen ondskap så han som satt der fremme i Kirken og roste seg for Gud var ikke blot hovmodig fordi han var så mye bedre og så mye mindre av en synder enn han som satt der bak sin egen synd så smertelig var ydmyk innfor Gud han bare så ikke sine egne synder og anså seg som den frommeste, den minste synder. Disse ville jo også gjerne vise seg for folk og fremstå særlig prektige men Jesus avslørte det som fantes i deres indre og der stod det ikke bra til, der var det sort om de var aldri så rene og fulge ritualene til punkt og prikke. Enda er det mange som sluker kamelerekker men avsiler myggen og dømmer mennesker så hardt for de syndene som er så synlige uten å fatte bakgrunnen og at disse menneskene ikke er verre enn dem selv og ikke har vært frie i sine valg men lidd ved synden som konsekvens av ting de ikke selv er skyld i men har blitt påført av andre. For de mangler simpelthen psykologisk innsikt både i seg selv og andre og kan selv være skadde sjeler som har blitt slik på grunn av det de selv vokste opp med. Jeg heller f.eks til den tro at kvinnedominans i hjemmet der mor er dominerende og det er fravær av en farsautoritet/omvendt kjønnsrollemønster der far er svakt til stede i guttens liv og/eller har en underlegen rolle ifht sin kone og lite å si ifht barneoppdragelsen og generelt på hjemmebane er en årsak til at noen gutter blir homofile. Så om nå en sånn furie av en kristen mor enten hun er katolsk kristen eller noe annet først strengt tatt er den som gjør sin sønn homofil noe alle oppdaterte mennesker vet man ikke er skyld i eller velger selv og at slikt fastlegges i tidlig barndom slik at akkurat på det punktet kan vi trygt fastslå at Paulus som også selv sier at noe av det han talte og skrev ikke var etter Ånden men også ut fra egen forstand. Homofili er ikke Guds straff for avgudsdyrkelse men Paulus var likevel inne på noe som har med en narcissisme i det å elske sitt eget kjønn som hos mange homofile har vist seg i en positiv variant slik kunst og estetikk er. Den homofile kulturen på Paulus tid var også en annen. I den kulturen han forkynte i var det en kultur man nå også ser i Afghanistan der menn som var gifte holdt seg med unge gutter og det var en dyrkning av ungdom, skjønnhet, det materialistiske, det ytre som vi i dagens vesten ser som en så utbredt tendens i vår sekulære kultur generelt likemye i det som er mainstream hetero at man kan si at narcissisme er en sykdom i vår tid. I den norske Kirke kan det jo også for noen menigheters del se ut som om Kultur har blitt en slags avgud og presser troen og de åndelige ting helt i bakgrunnen. Ellers tror jeg ikke Gud skiller mellom heterofil og homofil synd, og er vesentlig mindre opptatt av legning enn av hvordan menneskene er, om de er gode eller onde, hvordan de oppfører seg mot andre mennesker, om de elsker eller bare driver hor, om de tror eller ikke tror osv. Og ærlig talt, synd er synd og verden hadde vært et idyllisk sted om alt var som det skulle være, alle fikk utvikle seg normalt optimalt som barn, relasjonen mellom mennesker og i familien var perfekte og harmoniske så ingen syndet og alle bare elsket hverandre og gjorde vel mot hverandre slik Jesus bød oss og etterlevde bergprekenens lære. Da hadde vi heller ikke hatt et fattigdomsproblem i verden, men om to mennesker elsker hverandre uavhengig av fil og altså ikke klarer å la være å synde av den grunn kan jeg ikke tenke meg at den Gud jeg kjenner som god ranker den synden på verstinglista her i denne verden hvor det er så stor manko på kjærlighet og så flust med virkelig onde synder som volder skade, ødeleggelse og menneskelig lidelse av verste slag ofte med fritt overlegg i pur egoisme der hele ideen om at "jeg er mer verdt enn andre" er et ukristelig onde. Mange "rettroende kristne" har også begått grusomme forbrytelser og skadet mange sjeler og har mange liv på samvittigheten selv om de handlet i "hellig overbevisning" og trodde de gjorde en velgjerning for Gud. Er det ikke på tide vi lærer av det uten dermed forkaste verken Gud, Kirkens tro, Bibel, tradisjon og teologi og Ånd. MÅ KRISTENHETEN ENTEN GÅ I DEN ENE ELLER ANDRE GRØFTEN OG VALSE GRØFTEMELLOM OG GJØRE LIKE GALT ENTEN DE ER "FOR RETTROENDE OG LITE NESTEKJÆRLIGE" ELLER KUN HAR SYN FOR KUN DET SOM HØRER MENNESKET TIL? HVA VAR DET JESUS PRØVDE LÆRE OSS? PÅ TIDE DE LENGSTKOMNE TEOLOGER TAR EN RUNDE MED BIBELSKOLE OG FOKUS PÅ EVANGELIE IGJEN MED EN MILD MEN MYNDIG SØNDAGSKOLELÆRERINNE SOM ER LIKE GLAD I MENNESKER SOM HUN ELSKER SIN KIRKE OG SIN GUD?! LES EVANGELIET!

 

DA HADDE HUN ALT SAGT FOR MEGET, OG HUN LEVER FARLIG FOR HUN VET FOR MEGET TENKER DRØYT MYE, OG VET Å FÅ DET SAGT ;-) OG DET ER SIMPELTHEN IKKE TIL Å TÅÅÅLE! :-D OG OM DEN GODE GAMLE LUTHERSKE PROST NIELSEN SOM DØPTE MEG HADDE FÅTT TAK I MEG NÅ TENKER JEG HAN HADDE "KONFIRMERT MEG"! FOR SENT! EG BLEI DØPT LUTHERANER MEN KONFIRMERT SOM KATOLIKK! KOM PÅ BEDRE TANKER. SELV OM IKKE ALT EG HAR TENKT DERFRA HAR VÆRT SÅNN HEILT GODT :-)

Mange kjenne meg som snill og god men innimellom e eg virkelig ikke "heilt god" og selv om det faktisk er ganske mange bra mennesker som har rost meg for min klokskap e eg no stadig ikke "riktig klok". Forså det den som kan. Det ligg en årsak bak det meste. De færreste kjenner de.

EN TING SOM ALDRI HAR SKADA NOEN ER Å SIMPELTHEN TA SJØLKRITIKK RANSAKE SEG SELV, INNRØMME SKYLD OG FEIL OG LEGGE SEG FLEST EN GANG I MELLOM. SE OM IGJEN! OM MAN HAR FORLEST SEG PÅ TEOLOGI ER DET TID FOR Å FESTE BLIKKET PÅ KRISTUS ALENE, HAN KAN MAN IKKE SE NOK PÅ SÅ DET VERSTE JEG HØRER FRA PRESTEMUNN ER AT MAN IKKE MÅ FOKUSERE FOR MYE PÅ JESUS. FOKUSERER MAN NOK PÅ HAM FÅR MAN AUTOMATISK MED SEG DET ANDRE, OG OM MAN TROR PÅ EVANGELIET OG GUD ER DET IKKE TIL Å UNNGÅ AT MAN FÅR MED SEG AT DET ER MER ENN JESUS. JESUS PEKTE DA HELLER IKKE PÅ SEG SELV! NOEN KRISTNE HAR ET SLIKT EGOFOKUS AT DE OM DE VIRKELIG ØNSKER Å VÆRE BEDRE KRISTNE ENN ANDRE MÅ SE TIL Å SLUTTE Å SE PÅ SIN EGEN FROMHET OG FORBILDELIGE RETTROENDHET OG BEVEGE SEG BORT FRA SITT LILLE EGO TIL Å BLI KRISTUS-SENTRERT OG GLEMME SEG SELV FOR KRISTUS. FØRST DA ER DET UTSIKTER TIL Å BLI HELGEN DERTIL MÅ MAN BLI VELDIG MENNESKELIG. JEG ER IALLFALL MENNESKELIG OM IKKE AKKURAT NOEN HELGEN! MIN TRO ER DET LITEN GRUNN TIL Å TVILE PÅ FOR JEG TROR IKKE PÅ MEG SELV OG NÅR GUD SVARER MINE BØNNER ER DET IKKE PÅ GRUNN AV MIN TROS KRAFT OG EGNE KVITNENDE BØNNEKNOKER JEG SOMME TIDER FÅR SVÆRT SÅ KONKRETE SVAR MEN PÅ GRUNN AV HAM JEG TROR PÅ.

GUD FINNER JEG INGEN FEIL HOS. JEG HAR INGEN GRUNN TIL Å MISTRO GUD ELLER NOE Å KLAGE HAM FOR KUN TAKK OG ÆRE Å RETTE TIL HAM. VI "UNGENE TIL GUD" , GUDS FOLK, VI SOM SKULLE VÆRT KRISTI FREMSTE AMBASADØRER OG BEDRE ENN DE SOM IKKE TROR HAR DET IMIDLERTID ALLTID VÆRT UHORVELIG MYE GALT MED SELV OM NOEN BARN ER VERRE OG BEDRE ENN RESTEN AV "DEN GEMENE KRISTNE HOP". OG SOM VI KRANGLER OG KIVES! SÅ MYE UGAGN DE "RETTROENDE" KLARER Å GJØRE. OG JEG KAN IKKE ROSE MEG AV ANNET ENN Å VÆRE GANSKE UREGJERLIG SELV OG ER ALDELES IKKE DEN MEST PLIKTOPPFYLLENDE KATOLIKK SELV MEN "ALT ER RELATIVT" SOM EINSTEIN SA SÅ JEG ER LANGT FRA DEN VERSTE. AT GUD HOLDER UT MED OG BÆRER OVER MED OSS "KRISTNE" ER HELT UFATTELIG. OM VI HADDE GJORT SLIK JESUS IHT EVANGELIET SA ISTEDEN FOR Å KLAGE PÅ DE SOM IKKE TROR PÅ DET OG FORDØMME DE SOM SYNDER ANDERLEDES ENN OSS SELV HADDE NOK "KRISTENDOMMEN" FÅTT STØRRE OPPSLUTNING. OG VI KATOLIKKER? VI SOM HAR FÅTT MER ENN DE FLESTE MEN I MANGE TILFELLER STELLER OSS VERRE ENN NOEN SOM DISSE PEDOPRESTENE, HVA KAN VI VENTE OSS PÅ DOMMEDAG? DEN VIKTIGSTE ÅRSAKEN TIL Å GÅ I KIRKEN BURDE VÆRE GUD. DE GANGENE JEG IKKE GÅR I KIRKEN ER DET PGA DET RENT MENNESKELIGE ALDRI PÅ GRUNN AV GUD, KRISTUS ELLER SVIKTENDE TRO. DET ER GODT Å GÅ TIL MESSE, VELGJØRENDE, JEG BURDE GÅTT OFTERE. MEN GUD ER IKKE BARE I KIRKEN HAN ER ALLSTEDSNÆRVÆRENDE FOR DEN SOM TROR SELV PÅ DET MØRKESTE STED OG JEG TROR IKKE MINDRE PÅ PUBEN ENN I KIRKEN. NOEN GANGER ER DET MENNESKER SOM SKAPER MOTSTAND OG UVILJE I EN MOT Å GÅ I KIRKEN. JEG ELSKER MIN KIRKE FOR DEN TRO OG FYLDE AV ÅND OG ÅNDELIGE SKATTER SOM BOR I HENNE, MEN ENDEL TING I VÅR KIRKE ER VIRKELIG ILLE- OG DET ER VERKEN GUD ELLER VÅR TRO, VÅR PAVE ELLER NOE SLIKT SOM ER PROBLEMET- ÅRSAKEN TIL AT VÅR KIRKE IKKE ER FULLKOMMEN OG SÆRLIG UDELT VAKKER ER EN DEL AV KATOLIKKENE. DETTE MÅ MAN LEVE MED SOM KATOLIKK. TAKK GUD FOR DE GODE KATOLIKKER OG ISÆR DE FÅ SOM VIRKELIG SER UT TIL Å VÆRE AKKURAT SLIK DE BØR VÆRE, RESTEN AV OSS MÅ OGSÅ DU HOLDE UT MED OM DU ØNSKER Å BLI KATOLIKK. GUD ER DET IMIDLERTID INGEN GRUNN TIL Å STYRE UNNA MED MINDRE MAN HAR ONDT I SINNE! HAN SER DEG UANSETT SÅ DE SVINENE DU HAR PÅ SKOGEN HAR HAN FULLT OVEROPPSYN MED OG DU VET ALDRI HVEM HAN "SLADRER" TIL ;-) VI LEVER I "THE TIME OF REVELATION" DER DET SOM HAR VÆRT SKJULT FRA TIDENES MORGEN AVDEKKES, OG DET GUD VIL AVSLØRE OG ÅPENBARE NYTTER DET IKKE FOR MENNESKER Å DEKKE TIL OG SKJULE.

 

MIN VILLE UNGDOM!

Begynner min santen å bli ei stund siden eg var ung, og har etterhver jaggu meg beveget meg mot det heller verdikonservative, og blitt katolikk, så nå er det kanskje noen som ynder å beskylde den engang så røde fare for å ha gakket hen og blitt reaksjonær og konservativ. Men bare Nesten! Og stadig "en trussel mot rikets sikkerhet" ;-) Skjønt stort sett snill om ikke helt tam. Og selv om jeg er katolikk er jeg vitterlig ikke anemisk og pietistisk- denslags får den heimføiske Vestlandsfanden i bedehusland ta seg av. Takke seg til å tilhøre en ancient lærd verdenskirke med høy himmel som favner vidt dypt og bredt. Der er jeg i godt selskap med den hardcore polske arbeiderklassen, mafiosos, helgener og allslags. Og hva passer vel en varmblodig nordlending bedre enn "latinokirken". Åndelig og kulturelt er jeg en nær slektning av chilenerne/syd amerikanerne som har en rik folklore og en kultur der man ikke er lidenskapelig nok om man ikke blir gal av kjærlighet. Åndelig sett vokste jeg opp i et lignende univers som Isabell Allende der det normale og paranormale, naturlige og overnaturlige, folklore og Gudstro gikk hånd i hånd. En drøyt hard oppvekst men i et frodig landskap på alle måter, og det var sterke krefter i sving både i naturen, emosjonelt og av "overnaturlig" art. Det ene utelukker ikke det andre og i det katolske univers har jeg funnet en høy himmel og så vid horisont at det er plass for det hele, så ikke kom her å si at jeg er "platonisk dualist"- jeg er heller en allsidig mangslungen holistisk, tolerant, humanistisk, kristen katolikk, og har det ikke spesielt trang mellom ørene. For den som tror på astrologi, noe jeg også engang gjorde og var litt opptatt av, som det faktisk var rom for i middelalderkirken, der man da også vel må regne med at de tre vise menn fra østen (feilaktig fremstilt som Konger) var asiatiske astrologer som altså tydet "Betlehemsstjernen" dithet at her var en stor Konge født, og fant med det veien til en stall i betlehem. Gi rom for undringen, mytene, fablene, mysterier uten entydige svar, vær åpen for troen. Her er det rent materielle og naturlige ja, men det er mer mellom himmel og jord enn de fleste andre steder og mennesker i finnes i like mange individuelle varianter som det finnes mennesker og er en forunderlig skapning, mer enn bare en ansamling gener, molekyler og atomer etc og ikke blott et produkt av arv og miljø- men det også! At vi er små personligheter alt når vi kommer til verden og ikke blott blank matrise som skal skrives over og fylles, taler da visselig om at mennesket har en sjel, en Ånd og ikke kun ER en kropp, et dyr, en biologisk maskin....

Slik kan en historie også fortelles:

Tall ships race. Stavanger 2018

Da er Tall Ship race over for denne gangen og det skrives august. Det var noen fantastiske dager med tropevarme og sydeuropeisk stemning i byen de dagene Skutene var her. Her er noen bilder!

 

 

 

 

 

 

 

HAGE. Sist i juli 2018

Kun naturlige bilder uten grafiske effekter. Den ene (første) valmuen ser imidlertid mer ut som en kunsttegning enn en naturlig blomst. Men det er det altså; Et naturlig kunstverk med Vår Herres signatur ;-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litt å bite i må man også ha når man har snille barn på hagebesøk!