Det Guddommelige Ego! ;-)

Når mennesker begynner å Ære være Seg SELV i det Høyeste, blir det helvete på jord. Keiser Nero, Hitler, Stalin, Mao- de raget alle som Guder som ville la seg dyrke, opphøye og herske med stor verdslig makt. De falt alle sammen, men før de falt etterlot de seg millioner av lik av mennesker de anså mindre viktige...

 

Første bud i Bibelen er : Du skal ikke ha andre Guder enn meg. Og det finnes bare En Gud. Jøder, muslimer og kristne tror egentlig alle på denne samme Guden, Abrahams og Moses Gud- og mye sammenfaller i Bibelen, Koranen og Talmud. Ideen om at den ene/den ene gruppen er mer verdt og står "over" andre har alltid vært årsak til mye ondt.

Vi er alle mennesker, og alle syndere. Feilbarlige og imperfekte skapninger. For bare Gud er Gud, og da bør vi la Ham alene ha den rollen! Jeg er kristen, jeg tror på Jesus som en del av den treenige Gud og på Golgatamysteriet. Jesus er min Herre. Muslimene anser Jesus blot som en Profet og ikke Guddommelig, men de venter som oss på hans komme som dommer for å bringe fred og rettferdighet på jorden ved dommedag. De religiøse jødene derimot, tror stadig ikke at Jesus er Messias, bare en snekkersønn som opphøyde seg selv til Gud.

Vi får nok i henhold til min tro møte Jesus alle som en før eller siden, og skal dømmes individuelt av ham alle sammen, uansett hva vi tror. Fram til da bør vi alle prøve å oppføre oss på en måte som gjør det levelig for andre mennesker i denne falne verden, og det innebærer at man også bør dempe egoet litt ned. De samme råd jeg gir til leserne, gir jeg også til meg selv. Vi har alle noe å jobbe med. Livet er et Utviklingsprosjekt!

 

0

Skriv en ny kommentar