VENTETID!

ADVENTUS DOMINI

 

 

 

 

 

ADVENTEN ER EN VENTETID, DER VI GRUNNER OVER GUDS UNDER OG FORBEREDER OSS PÅ DET SOM SKAL KOMME.

ENDA ER MYE I DET UVISSE

 

"For nå ser dere som i en gåte, et (uklart) speil..."

STYKKEVIS FÅR VI GLIMT AV INNSIKT

EN DAG SKAL VI SE HAM KLART

OG SKUE INN I EVIGHETEN.

 

NÅ!

Venter vi på Ham som skal komme.

...

 

I JULEN SKJER DET UNDER AT GUD KOMMER TIL OSS I SKIKKELSE AV ET LITE BARN!

 

HVA BETYR DET? HAR DU TENKT OVER DET?

 

GUD

UTLEVERT TIL VERDEN

FØDT I EN SKITTEN STALL, OKSE, ESEL- DE HJALP TIL Å HOLDE VARME I NATTEN

TENK PÅ LUKTENE, JESU FØRSTE SANSEINNTRYKK

FØDSEL, KUMØKK, HØY, BLOD, JORD, ILD

SÅ KOMMER NOEN GJETERE, MED SEG HAR DE LAM.

 

SÅ DUKKER DET OPP TRE VISMENN (ASTROLOGER?) FRA ØSTEN/ASIA.

HVA SYMBOLISERTE GAVENE DE TRE, FEILAKTIG OMTALT SOM KONGER, HADDE MED SEG:

GULLET ER VERDIFULLT OG EDELT, OG RIKDOM ER FORBUNDET MED MAKT OG HERREVELDE I VERDEN

MYRRA BLE BRUKT MOT EN REKKE SYKDOMMER OG BLE OGSÅ BRUKT TIL BALSAMERING

MYRRA INNGIKK I DEN HELLIGE OLJEN JØDENE BRUKTE TIL Å SALVE SINE KONGER

RØKELSE HAR TRADISJONELT BLITT BRUKT I FLERE RELIGIONER BL.A TIL ÅNDELIG RENSELSE

OG MAN KJENNER FRA BIBELEN AT RØKELSE OGSÅ BRUKES SOM ET BILDE PÅ BØNN

"EN VELBEHAGELIG DUFT FOR HERREN"

I TILLEGG HAR RØKELSE OG VELDUFTENDE SALVER HATT EN FUNSKJON NETTOPP IFHT Å HOLDE VOND LUKT BORTE.

FØDSEL I EN STALL VAR NOK IKKE LIKE IDYLLISK SOM PÅ JULEKORTENE OG EN MEGET RISIKABEL FORETEELSE UNDER SÅ DÅRLIGE HYGIENISKE FORHOLD, BÅDE FOR MOR OG BARN.

I TILLEGG HADDE DE VISE STJERNETYDERNE GJORT KONG HERODES OPPMERKSOM PÅ AT

"EN STOR KONGE MÅ VÆRE FØDT"- PÅ GRUNN AV STJERNEN SOM LEDET DEM TIL BETLEHEM

HVOR DET FØRSTE STED DE SØKTE ETTER BARNET VAR BLANDT DE KONGELIGE.

KONG HERODES VAR REDD FOR HVILKEN RIVAL HAN HADDE I DET LILLE NYFØDTE BARNET,

SÅ DE MÅTTE STRAKS FLYKTE TIL EGYPT,

DER DE IDAG IKKE HADDE KOMMET GJENNOM ISRAELSKE KONTROLLPOSTER OG STENGTE GRENSER.

MEN HAR VERDEN OG MENNESKENE EGENTLIG FORANDRET SEG SÅ MYE I SITT VESEN OG SIN "NATUR" FRA DEN GANGEN?

ER DET USANNSYNLIGE- SETT MED VERDENS ØYNE

SANT?

I SÅ FALL

ER DET:

DEN KONGEN SOM BLE FØDT I EN STALL

VAR IKKE EN KONGE AV DENNE VERDEN

IKKE EN HERSKER

MEN EN TJENER

SOM HOLDT SEG BLANDT DE LAVE.

FOR "VERDEN" ER MIN TRO DÅRSKAP,

SLIK JO OGSÅ PAULUS HAR SKREVET I ET AV SINE BREV SOM FINNES I BIBELENS NYE TESTAMENTE.

MANGE UNGE NORDMENN VET SIKKERT IKKE ENGANG AT F.EKS PAULUS I LIKHET MED PETER VAR EN HISTORISK SKIKKELSE

MAN MED SIKKERHET VET HAR LEVD DA HAN HAR SATT STORE SPOR ETTER SEG OG BIDRATT ENORMT SOM MISJONÆR TIL

EVANGELIETS UTBREDELSE.

 

DET ER ENDEL TING I DEN KRISTNE TRO SOM IKKE RIMER FOR "VERDEN",

FORDI DET SIMPELTHEN IKKE ER AV DENNE VERDEN.

VI ER I VERDEN

MEN DET ER NOE SOM LIGGER PÅ ET ANNET PLAN,

NOE SOM KUN KAN GRIPES I TRO

OG NOE SOM TILHØRER MYSTERIENE

LIKEVEL ER DET SÅ LIVSNÆRT OG RELEVANT

FOR LIVET HER OG NÅ!

DEN KRISTNE, KATOLSKE TRO GRIPER INN I ALLE DELER

AV LIVET...

 

JEG ER AGRONOM SÅ JEG KAN FASTSLÅ AT SELV DYREFØDSLER SOM LAMMING

HAR NOE HELLIG OVER SEG.

SELVE LIVET ER HELLIG!

VI BURDE SE

GUD

I

HVERT ENESTE LITE MENNESKEBARN!

 

VÅR VAKRE VERDEN KAN VÆRE ET SÅ UBARMHJERTIG STED...

MEN DEN ENE

DET ENE LILLE SÅRBARE, MENNESKEBARN

KAN KOMME TIL Å BETY

ALT

FOR NOEN!

 

GOD ADVENT!

 

 

 

 

 


 

 

 

0

Skriv en ny kommentar