Snill, men ikke helt Tam!


 

Jeg er katolikk og har egentlig alltid hatt endel høyverdige idealer og æreskodeks fra mine første helteidentifikasjoner i en oppvekst som var alt for tøff for ei lita, følsom jente. Da var tegenseriehelter gode å ha som identifikasjonsobjektet. "Den ensomme helten som sloss mot verdens urettferdighet". Jeg har aldri vært helt "mainstream og døll", heller ikke som katolikk ;-) Mangfold og original twist er fint og helt "innenfor katolisismen"! Jeg er veldig GLAD i "normalt og  tradisjonelt" så lenge det ikke fungerer som en tvangstrøye hvor alle slås over samme lest!

Jeg er ikke så ensom lenger, og noen helt anser jeg meg heller ikke for å være. Idag er jeg blant annet katolikk, men noen helgen er jeg ikke, selv om jeg i disse dager hvor troen er på vikende front og nokså puslete på norske lutheranere flest, er jeg i  all min manglende fromhet kanskje likevel en "troshelt", men det er i så fall ikke min egen fortjeneste, det er en Nådegave.

Og jeg er snill, men ingen vanlig pusekatt! "Fantomet er fortsatt hard mot de harde". Jeg er ikke og har aldeles ikke bare vært "good girl", men som "bad girl" er jeg en av de beste og ville aldri gått løs på og besudlet helhvite ridderlige rustninger og kjenner ingen dragning mot det jomfruelige ;-) Men slapp av! Jeg er katolikk på alvor, og har levd i sølibat siden 2009, selv om det ikke har manglet på gode tilbud. Jeg har moralsk karakterstyrke så det rekker, så lenge den satans lille bueskytteren ikke kødder med meg. Da er det verre å holde stand og tøyle "villdyret i meg". Heldigvis kan det skremme Fanden på flatmark, så allminnelige rene, pene gutter tar i så måte beina på nakken, så det blir ikke noe av den synden, med mindre Gud velsigner meg og befaler bueskytteren å skytte treff i to hjerter på samme pil. I så måte får vi håpe det blir litt kiming av Kirkeklokker, for ekte kjærlighet er det eneste som kan gjøre en mann modig nok for meg og i så måte gir han meg nok ring på fingeren også, om det er det det står på. En fjern drøm. Men det er jo lov å håpe!

I mellomtiden har jeg nok av kjekke kamerater å varte opp, mingle med og fordrive tiden med til felles utbytte og også litt nytte. Men det er en Annen sak!

Noen kristne ser av en eller annen grunn ut til å innbille seg at Jesus kun er "en snill pusekatt". De kan ikke ha lest Evangeliet eller tatt det på alvor! Med Kristus er det jo også enda mer slik, som Tolkien lot barna i Narnjaserien ytre om løven Aslan, som er en Kristuskikkelse i det Godes tjeneste. "Aslan er snill, men han er ikke tam!". Selvfølgelig! Ikke engang den snilleste løve er helt tam! Og hva oss mennesker angår er det vel heller ikke særlig mange, antageligvis ingen som er "helt god". Alle mennesker bærer muligheten til det gode Og det onde i seg! Et menneskes moralske karakter handler egentlig ikke om hvilke onde tilbøyeligheter det måtte ha eller ikke ha, men om vilje og karakter til å velge det gode og forsake det onde. Og det er en kamp vi kristne står i daglig. Egentlig er det vel kanske sånn i det store og det hele at kampen mellom ondt og godt i verden ikke står mellom "oss" og "dem", ikke går fra leir til leir, men først og fremst ukjempes i hvert menneskes eget hjerte. Gud kan hjelpe oss og gi oss kraft til å velge og styre mot den positive pol.

Men litt rampete må vi likevel få lov til å være, det tror jeg ikke Gud har noe imot. Han vil jo ikke gjøre livet vanskeligere og mer uutholdelig for oss enn det noen ganger kan være. Jeg kjenner Ham såpass godt at jeg er lite redd for hans dom over slikt. Hva sneversynte fariseerske moralister som ikke er halvparten så prøvd som meg måtte mene er en annen sak. De har det generelt med å vektlegge og se seg blind på feil ting, spikke på fliser i andres øyne fullstendig blinde for at de selv har en tømmerstokk i eget øye. "Intet er nytt under solen". Men i Kristus er hver dag ny! ;-)

"A Bad girl" can sometimes even be better than "A good guy!". But if the Good Guy belives himself to be better than he is, and blame his own sins all on "the bad girls", he will never know! Vi som har vært ute like mange høstnetter som en gammel bakgårdskatt vet bedre, og har sett det meste før, og mens mørket gjør alle katter grå og lar oss gli inn og smyge usett rundt når vi vil, er skinnhellige herrer som går krokveier i mørket og tror seg å være usette syndere lettere gjenkjennelig og observert av flere enn de aner, så oss lurer de ikke! Og vi vi har aldri utgitt oss for å være noe annet og bedre enn vi er. Og vedståtte, bekjente, oppgjorte synder er det ingen som kan ta en på! Da er det verre med de som har en hel svineflokk på skogen ;-)

Jeg har LEVD et ekte liv sterkt tilstede, som nå har smulna litt av slik det oftest gjør med alderen! Det er ingen hemmelighet, det er det Gud Vil at vi skal gjøre! Jeg er ikke DØD enda! ;-) Jeg har bøtter og spann av livserfaring, men DET BESTE  gjenstår enda å erfares!

Jeg har hatt det ganske så tøft her i denne verden i lange perioder. Men det er klart "I got an attiude". Pappa Gud er visst nemlig veldig glad i meg og har skjemt meg litt bort. Men han er ikke en sånn dum, dårlig far som gir meg alt jeg peker på og lyster etter. Han tenker på Mitt BESTE! Sånne foreldre som gir ungene alt godteriet det har lyst på isteden for skikkelig mat ender jo bare opp med overvektige, dorske barn med dårlige tenner. Og det er IKKE bra for barna! Jeg fester lit til Min Far, Han er den beste, klokeste og sterkeste av dem alle! Og nåde den som kødder for mye med småjentene hans. Ikke si at jeg ikke har advart dem! Jeg er ingen "femme fatal", men den for den som kommer på kollisjonskurs med Pappa Gud kan det bli fatalt!


Det er Mørke krefter der ute. Tegneseriehelter er ensomme og sterke, men slåss helt alene. Da er jeg glad for at jeg ikke er ensom og har svakheter så det rekker. Jeg kjemper ingen ensom "kamp mot demoner". Engler utkjemper noen av slagene for meg! Og jeg har sterke bønnehender bak meg. Ellers hadde jeg nok vært betraktelig mer skvetten!

HADDE FOLK BARE FORSTÅTT HVILKEN VINNING SOM LIGGER I Å FORSAKE ENDEL TIMELIGE EGOISTISKE BEGJÆR FOR "THE HIGHER GOODS AND PURPOSES"! ET LIV SOM KRISTEN ER ALT ANNET ENN KJEDELIG OG LIVSFORNEKTENDE! MEN DEN GAMLE TRAVEREN "HAN TEK IKKJE GLANSEN AV LIVET" HAR NOK UANSETT OM INNHOLDET I DEN TEKSTEN ER HELT KORREKT, UTSPILT SIN ROLLE I "VEKKELSESØYEMED" FOR DEN YNGRE GARDE;-) JEG TILHØRER EN KIRKE MED EN KLASSISK KONSERVATIV FULLEVANGELISK TRO SOM OGSÅ ER MIN TRO, DER TRADISJONENE STÅR STERKT. OG TRADISJONER ER VIKTIG, SÆRLIG I VÅR TID DA ALT ER SÅ FLYTENDE OG OMSKIFTELIG OG HVOR DET I VÅRT SAMFUNN ER SÅ MYE OG SÅ MANGE TRADISJONER SOM KASTES OM KULL OG DEISER VEGGIMELLOM OG ENDRINGENE SKJER I ET RASENDE TEMPO. DA ER TRADISJONEN, DET SOM STÅR FAST GULL VERDT. MEN GUD ER EN LEVENDE GUD OG ALT LIV ER I BEVEGELSE, DET SANNE KRISTENLIV OG KIRKEN BEVEGER SEG OGSÅ UNDER DEN HELLIGE ÅNDS LEDELSE. DA SNAKKER JEG IKKE OM MODERNISERING, SEKULARISERING OG REFORMER AV DET SLAGET VI SER I DEN NORSKE KIRKE, DET ER MENNESKEVERK STYRT AV MENNESKETANKER OG VERDSLIGE KREFTER. GUD ER KJÆRLIGHET OG I DEN FULLKOMNE KJÆRLIGHET FINNES INGEN FRYKT. OM MAN STIVNER I TRADISJONENE OG IKKE LAR SEG LEDE AV DEN LEVENDE GUD OG MOTSETTER SEG ENHVER BEVEGELSE OG KURSENDRING I FRYKT SLIK ENKELTE AV DE MEST ERKEKONSERVATIVE TRADISJONALISTENE I MIN KIRKE SER UT TIL Å GJØRE HVOR GUDS MANN, PAPA FRANS MØTER MOTSTAND FRA SINE EGNE I DET GUDS ÅND LEDER HAM TIL Å GJØRE I VÅR TID FORDI DE ER REDDE FOR "DE SAMME VILLE LIBERALE TILSTANDENE SOM I DE LUTHERSKE KRETSER" MÅ GÅ I SEG SELV OG FORNYE SIN OVERGIVELSE TIL GUD OG LÆRE SEG Å STOLE PÅ HAM, GJØRE HJERTENE SINE LITT MYKERE OG INNSE AT DET IKKE ER DEM DET KOMMER AN PÅ, SÅ IKKE DEN SOM TROR SEG Å VÆRE "EN SØYLE I GUDS TEMPEL" BLIR DEN SOM AKTIVT PRØVER Å HOLDE IGJEN OG HINDRE GUDS VERK.

HVA ER VIKTIGST, FORM ELLER INNHOLD? DET YTRE ELLER DET INDRE? KAN TING SOM FREMSTÅR ANDERLEDES OG BRYTER STILMESSIG MED DET TRADISJONELLE, ALLMINNELIGE LIKE FULLT INNEHOLDE SAMME ÅNDELIGE SUBSTANS? OG MÅ ALT SOM FREMSTÅR PREKTIG, TRADISJONELT OG SOM DET BØR VÆRE I DET YTRE, STILMESSIG NØDVENDIGVIS INNEHOLDE EN HØYVERDIG, HØYSTANDARD KVALITATIV INDRE SUBSTANS? DET ER LETT Å LA SEG LURE OG FORVIRRE. OG NOEN ER REDDE FOR OG SKEPTISKE TIL ALT SOM ER FREMMED OG ANDERLEDES OG SER HEKSER PÅ KOSTESKAFT VED HØYLYS DAG! MENS DE SOM IKKE TROR PÅ SIN SIDE ANSER ALLE OSS SOM VIRKELIG TAR TROEN PÅ ALVOR FOR Å VÆRE SPIK, SPENNA GÆRNE ENTEN VI ER SLIK ELLER SLIK. OG "GALNE" FOLK ER DET JO OGSÅ MANGE SOM NÆRER EN UBEGRUNNA STERK FRYKT FOR. KJÆRLIGHET ER DET BESTE BOTEMIDDELET MOT FRYKT, MEN DET HJELPER OGSÅ GODT Å VÆRE STERK I TRUA. PÅ SETT OG VIS KAN DET VÆRE TO SIDER AV SAMME SAK, FOR GUD ER KJÆRLIGHET ;-) "BLODTØRSTIGE HEKSER OG LISTIGE SKJØGER SOM LIGGER PÅ LUR I VEIGRØFTA PÅ JAKT ETTER KRISTENMANNS BLOD" FINNES STORT SETT BARE I KRISTNE MENNS (SEKSUELLE) FANTASIER. DET FINNES IMIDLERTID MER ENN NOK AV KREFTER OG ONDSKAP I VERDEN SOM IKKE ER TIL Å SPØKE MED. MEN GUD ER UANSETT STERKEST! DE SKUMLESTE ER IKKE DE SOM SLÅR KROPPEN IHJEL, MEN DE SOM ØDELEGGER OG BRYTER NED MENNESKERS SJELER SÅ DISSE ØNSKER Å DØ. DA SNAKKER VI VIRKELIG FARLIG! VI KAN IKKE AV DEN GRUNN GÅ FRA VETTET I DJEVELFRYKT OG HENGI OSS TIL Å BRENNE HEKSER IGJEN SOM OM DEN SLAGS KREFTER VAR AV KJØTT OG BLOD. FOR ONDSKAPEN FINNES, DET TROR JEG ALLE UANSETT LIVSSYN KAN VÆRE ENIGE OM. MEN NOEN LÆRER VISST ALDRI AV HISTORIEN OG GÅR I SAMME FELLA OM OG OM IGJEN! DET ER HELLER INGEN GOD GRUNN TIL Å "FRIKE UT I NOIA". OM DET BARE VAR SYKDOM JEG SNAKKET OM KUNNE VERDENSPROBLEMENE OG DET ONDES PROBLEM VÆRT LØST MED EN PILLE. SKJØNT SYKDOM ER HER OGSÅ MER ENN NOK AV, PÅ DE MEST UTENKELIGE STEDER, OG DET ER IKKE DE AV OSS SOM ER VEL KJENT MED OG INNFORSTÅTT MED VÅRE EGNE LIDELSER DET STÅR VERST TIL MED, OG ONDSKAP ER UANSETT VERRE Å HANSKES MED EN SYKDOM OG DEN ER DET I ALL HOVEDSAK FRISKE MENNESKER SOM STÅR FOR, OG DER LIGGER HOVEDÅRSAKEN TIL MANGE PSYKISK SYKES SYKDOM. DA ER DET GODT DET FINNES EN GOD GUD, OG IKKE BITTEN RART AT NETTOPP PSYKISK SYKE OG MENNESKER SOM LIDER URETT GJERNE HENVENDER SEG DEN VEIEN OG MER ENN NOEN SETTER SIN LIT TIL GUD. HVORDAN SKULLE VI ELLERS HOLDT UT!

SVÆRT MANGE PSYKISK SYKE ER ANDRES OFFER, SÅ VI ER DE DET ER MINST GRUNN TIL Å FRYKTE. MEN DET ER MYE ANGST UTE OG GÅR. SELV I VÅRT MODERNE, OPPLYSTE SEKULARISERTE SAMFUNN ER DET ENDA TIL EN HEL MASSE ANGIVELIG FRISKE, SUNNE MENNESKER SOM GÅR RUNDT MED EN HELT IRRASJONELL FRYKT FOR SPØKELSER, SOM OM DE DØDE VAR FARLIGERE ENN DE LEVENDE, OG MENNESKER SÅ SNART DE DØR PLUTTSELIG BLIR EN SKUMLERE UTGAVE AV SEG SELV, OG CLAIRVOYANTE ER PÅ MOTEN SOM ALDRI FØR. SKREKKFILMENE FÅR VEL TA SIN DEL AV SKYLDEN. SÅ HVEM ER DE MEST IRRASJONELLE, VI SOM ER KATOLIKKER ELLER FOLK SOM ER REDDE FOR Å BLI HJEMSØKT AV SIN EGEN, SNILLE BESTEMOR OG RINGER SPÅKONER FRA STORTINGET FØR VIKTIGE POLITISKE BESLUTNINGER SKAL TAS AV FRYKT FOR RIKETS SIKKERHET, ELLER FACEBOOK SOM SENSURERTE MEG "AV SIKKERHETSGRUNNER" FORDI JEG YTRET AT IKKE ENGANG OBAMA HAR KONTROLL OG OVERSIKT OVER DET SOM SKJER I VERDEN? ("TENK HVILKEN PANIKK SOM KUNNE BRUTT UT OM FOLK FIKK SNUSEN I AT EN GALNING I NORGE SATT INNE MED EN SLIK FORSVARSHEMMELIGHET") LA OSS BARE KONKLUDERE MED AT VÅR VERDEN IKKE ER RIKTIG FRISK! SELV KAN JEG IKKE MINNES Å HA FORÅRSAKET ET ENESTE VERDENSPROBLEM ELLER UTGJORT NOEN BETYDELIG TRUSSEL MOT RIKETS SIKKERHET, OG KAN BEROLIGE MED AT JEG HELLER IKKE HAR NOE NÆRT FORESTÅENDE PLANER OM Å GJØRE ATTENTAT MOT PAVEN DERSOM MINE YTRINGER MOT FORMODNING SKULLE UTLØSE ANGST I EGNE, KATOLSKE REKKER. MAN KAN JO ALDRI VITE HVOR KONSPIRASJONSTEORIENE YNGLER...NÅR NATTEN ER PÅ SITT MØRKESTE KAN MAN I MIDLERTID FORVENTE AT DET SNART VIL BEGYNNE Å GRY AV DAG, SÅ DET TAR JEG MED STOR RO, SELV OM DET SMELLER RUNDT OMKRING, OG GARANTERT VIL KOMME FLERE SMELL, FØR ELLER SENERE SIKKERT HER OGSÅ. DET ER DET LITE JEG KAN GJØRE NOE MED. JEG HAR STRENGT TATT NOK MED MITT DAGLIGE LIV, OG DET FORLØPER TROSS "RARE YTRINGER" NOKSÅ FREDELIG OG NORMALT, UTEN ENGLESYNER OG RØSTER FRA OVEN, SÅ FOR MITT VEDKOMMENDE ER DET IKKE DEN HELT STORE GRUNN TIL BEKYMRING. MEN DET HADDE SELVFØLGELIG VÆRT HYGGELIG OM FARMOR STAKK INNOM EN TUR FRA DET HINSIDIGE.

"SÅ REDDE DERE ER, DERE LITE TROENDE"!

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits